target menu
... / ... / ... / Nieuws / Subsidie voor deliriumonderzoek op IC
 

Subsidie voor deliriumonderzoek op IC

De afdeling IC Volwassenen van het Erasmus MC heeft circa € 800.000 ontvangen van ZonMw. Met de subsidie wordt het effect van het medicijn haloperidol onderzocht bij patiënten met een delirium.

Verward
Een delirium is een plots optredende verwardheid, die veel voorkomt bij patiënten op de intensive care (IC). Het is een ingrijpende ervaring voor patiënten en familieleden, onder andere vanwege angsten en hallucinaties die ermee gepaard gaan. De aandoening levert op lange termijn geheugen- en denkstoornissen op. Ook lijkt de kans op overlijden groter.

Lange termijn
Ondanks wijdverbreid gebruik op IC’s van haloperidol bij een delirium, zijn effect en bijwerkingen nooit goed in kaart gebracht. Dr. Mathieu van der Jagt, neuroloog-intensivist op de IC Volwassenen, is projectleider en hoofdaanvrager van de studie: “Wij willen onderzoeken of haloperidol de duur van een delirium bij IC-patiënten verkort. Ook richten we ons op de lange termijn: hoe is het na één jaar gesteld met de cognitieve achteruitgang?”

Component
In het onderzoek van Van der Jagt zit ook een sociale en economische component: “We nemen de patiënt- en familie-ervaringen mee, en doen ook een uitgebreide economische analyse, met aanbevelingen.”

Experts
De groep wetenschappers die de studie uitvoert, is breed samengesteld, met een IC-apotheker, neuropsycholoog, gezondheidseconoom, epidemioloog, revalidatiearts, psychiater en een implementatiedeskundige. Van der Jagt: “Daar wordt nog een promovendus aan toegevoegd. Ook hebben we experts op het gebied van IC-deliriumonderzoek uit het UMC Utrecht en uit Boston als adviseurs erbij betrokken.”

Zes ziekenhuizen
De studie start op 1 juni en duurt tot medio 2021. In die periode nemen 740 patiënten eraan deel, in zes ziekenhuizen in de regio: het Erasmus MC, Albert Schweitzer, Maasstad, Ikazia, IJsselland en Sint Franciscus.

Vervolg
Het onderzoek is een vervolg van een eerder door ZonMw gesubsidieerde implementatiestudie van Van der Jagt en dr. Erwin Ista, kinder IC-verpleegkundige en implementatie-fellow ZonMw in het Erasmus MC-Sophia. Dat leverde de logistieke basis voor een vervolgstudie op. Maar ook een ‘cultuuromslag’ die door Van der Jagt wordt toegejuicht. “Men is delirium nu veel meer gaan zien als een vorm van ‘orgaanfalen’. Dus: hersenfalen, zoals je ook longfalen, hartfalen en nierfalen kunt hebben bij IC-patiënten.”

Proactief
Van der Jagt: “Het onderzoek maakte duidelijk dat delirium niet iets is wat ‘erbij hoort’, maar net als andere vormen van orgaanfalen tot een proactieve houding noopt, in preventie, behandeling en zoeken naar onderliggende lichamelijke problemen, waar delirium immers vaak een uiting van blijkt. In die zin is delirium dus vooral een teken dat er iets – nog - niet goed gaat met de patiënt.”

Subsidie IC - Zoran Trogrlic, Mathieu van der Jagt, Nicole Hunfeld, Wim Rietdijk
Erasmus MC-onderzoekers Zoran Trogrlic (IC-verpleegkundige en verpleegkundig onderzoeker/promovendus), Mathieu van der Jagt (projectleider), Nicole Hunfeld (IC-apotheker), Wim Rietdijk (epidemioloog)

gepubliceerd: 20 maart 2017.

Deel deze pagina: