target menu
... / ... / ... / Nieuws / Tegen infecties in de haven
 

Tegen infecties in de haven

Het Erasmus MC is toegetreden tot de Port Health Authority Rotterdam (PHAR). Die waakt in de wereldhaven Rotterdam voor infectieziekten, en bestrijdt deze ook.

Phar
Nieuwe Maze
De toetreding, dinsdag 17 januari, werd gevierd op het representatieve passagiersschip de Nieuwe Maze van het Havenbedrijf.

Zeeschepen
De Rotterdamse haven is nog steeds een van de grootste ter wereld en daarmee een belangrijke toegangspoort voor verkeer over water. Per jaar komen en vertrekken er ruim 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen, met mensen en goederen uit alle continenten.

Bestrijden
De dynamiek van de haven vergroot de kans op infectieziekten. De PHAR, die nu elf organisaties telt, houdt zich bezig met de gezondheidszorg in de haven en dan vooral met het bestrijden van infectieziekten. Het Haven Coördinatie Centrum is hierbij het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en andere partijen die werken in de haven.

A-haven
De PHAR is in 2009 opgericht als gevolg van de vernieuwde International Health Regulations in de nieuwe Wet publieke gezondheid. De vernieuwing was nodig vanwege de opkomst van wereldwijde infectieziekten, zoals SARS en vogelgriep en later ebola. Wanneer deze ziekten opduiken, draagt Rotterdam als zogeheten A-haven de verantwoordelijkheid voor een noodplan, quarantaineruimte en crisisdienst.

Ebola
Voor ebola lag destijds een draaiboek klaar, waarmee de partijen ook hebben geoefend. Toen bleek echter dat er nog een belangrijke partner werd gemist: het Erasmus MC. Mogelijke ebola-patiënten zouden namelijk daar worden opgenomen.

Pokken
De deelname van het Erasmus MC is ook van belang voor patiënten met andere A-meldingsplichtige ziekten, zoals MERS, pokken en polio. Patiënten met alle overige infectieziekten gaan naar het Havenziekenhuis, dat ook gespecialiseerd is.
Rotterdam haven schepen Maas
  

gepubliceerd: 20 januari 2017.

Deel deze pagina: