target menu
... / ... / ... / ... / In het ziekenhuis / Na het bezoek
 

Na het bezoek

Het kan zijn dat uw kind moet terugkomen of dat u een telefonische afspraak krijgt.

  Vrouw in witte jas in gesprek met adolescent.

Vervolgafspraak
Er kunnen allerlei redenen zijn om terug te moeten komen op de polikliniek. Dit kan bijvoorbeeld voor controle of voor verder onderzoek zijn. De arts vertelt u wanneer uw kind opnieuw wordt verwacht. U kunt dan een nieuwe afspraak maken bij de balie van de polikliniek.

Het is ook mogelijk dat u na het polikliniekbezoek nog urine of ontlasting van uw kind moet brengen voor onderzoek. U kunt dit afgeven bij het laboratorium in gang C op de derde verdieping, van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. Vergeet u vooral niet om de bijbehorende aanvraagformulieren mee in te leveren.

Telefonische afspraken
Het komt voor dat uw kind niet terug hoeft te komen op de polikliniek, maar dat u een telefonische afspraak krijgt voor de uitslag van een onderzoek of om te vertellen hoe het met uw kind gaat. Artsen hebben hiervoor een apart spreekuur of maken er tijd voor vrij tijdens het gewone spreekuur. De tijd die voor een telefonische afspraak wordt gereserveerd, is een richttijd. Als een spreekuur uitloopt, kan het gebeuren dat de arts u pas later op de dag belt. Houdt u hiermee dus rekening.

'Mijn Erasmus MC'
Via het beveiligde patiëntenportaal ‘Mijn Erasmus MC’ kunt u het medisch dossier van uw kind inzien. In de nabije toekomst bieden wij u hier steeds meer diensten aan.
Op www.erasmusmc.nl/mijnerasmusmc leest u welke mogelijkheden er zijn. U kunt inloggen met de DigiD van uw kind.

Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) mogen ouders en wettelijke vertegenwoordigers het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. De behandelaar mag ouders inzage weigeren, wanneer dat in het belang is van het kind. Voor kinderen van 12 - 16 jaar kunnen zowel de ouders als de kinderen het dossier inzien. Uw kind kan echter bezwaar maken tegen inzage door u als ouder. Voor kinderen vanaf 16 jaar is toestemming van uw kind nodig.