target menu
... / ... / ... / ... / In het ziekenhuis / Spreekuur
 

Spreekuur

Praktische tips om uw afspraak zo goed mogelijk te laten verlopen.

Kindje op schoot bij vrouw praat met man.

Gereserveerde tijd
Het kan gebeuren dat u niet precies op de afgesproken tijd aan de beurt bent. Soms is de gereserveerde tijd voor een andere patiënt te kort gebleken. Ook kan het gebeuren dat een arts plotseling wordt weggeroepen voor een spoedgeval. Als een spreekuur uitloopt, hoort u dit zo spoedig mogelijk van de polikliniekassistent.

Zorgverleners
De artsen die spreekuur houden op de polikliniek zijn niet altijd dezelfde. Dit betekent dat u bij een volgende bezoek aan de polikliniek een andere zorgverlener kunt ontmoeten. Deze is toch goed op de hoogte van de gezondheidstoestand van uw kind, omdat alle gegevens worden opgeschreven in het medisch dossier (status).

Een specialist werkt vaak samen met één of meer specialisten of arts-assistenten (arts in opleiding). Arts-assistenten zijn meestal maar een bepaalde, kortere periode werkzaam op de polikliniek. U kunt ook een gesprek hebben met een co-assistent (in opleiding tot arts), verpleegkundig specialist (verpleegkundige die taken van de arts kan overnemen) of een gespecialiseerd verpleegkundig (deskundig op een bepaald gebied, bijvoorbeeld stoma-, astma- of epilepsieverpleegkundige). 

De polikliniekassistent weegt en meet uw kind als dit nodig is, neemt eventueel bloed af en meet de bloeddruk. Daarnaast assisteert hij/zij bij onderzoeken. Andere deskundigen die betrokken kunnen zijn bij de behandeling van uw kind zijn bijvoorbeeld  fysiotherapeuten, laboranten, maatschappelijk werkers, diëtisten, voedingsassistenten, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en geestelijk verzorgers. De medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van uw kind stellen zich aan u voor en vertellen wat zij komen doen. Samen met u proberen zij uw kind zo goed mogelijk op te vangen. 

Het gesprek
Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners doen hun best u zo duidelijk mogelijk te informeren. Van u wordt verwacht dat u de arts zo goed mogelijk informeert. Het is belangrijk dat u alle gegevens verstrekt die nodig zijn voor het stellen van een goede diagnose en de eventuele behandeling. Tijdens het spreekuur maakt de arts afspraken met u over het vervolg. Wanneer verder onderzoek nodig is, krijgt u van de polikliniekassistent alle benodigde informatie, formulieren en materialen.

Om het gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen volgen hieronder een aantal tips:

 • Schrijf van tevoren uw vragen op.
 • Wanneer u dit prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek.
 • Maak tijdens het gesprek aantekeningen. Wanneer u iemand meeneemt, dan kan hij/zij de aantekeningen maken.
 • Vraag nadere toelichting als u niet meteen alles begrijpt.
 • Probeer aan het eind van het gesprek de informatie voor uzelf samen te vatten en controleer bij de arts of u het goed begrepen heeft.

 

Begeleiding van uw kind
Tijdens een onderzoek of behandeling kunt u uw kind steunen door bijvoorbeeld:

 • samen een boekje te lezen of naar een dvd te kijken (dit kan niet bij alle onderzoeken);
 • lichamelijk contact: hand vasthouden, masseren, kriebelen;
 • te praten over leuke dingen: stelt u zich eens voor dat u met uw kind op vakantie bent of in een pretpark;
 • samen te zingen of naar muziek te luisteren;
 • uw kind te helpen ontspannen door ademhalings- (rustig inademen door de neus en uitblazen door de mond) en spierspanningsoefeningen (spieren aanspannen en weer loslaten);
 • iets mee te nemen om naar te kijken: een knuffel of een leuke foto.