target menu
 
Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 17 november 2011
Erasmus MC zegt hoogleraar ontslag aan
Schending wetenschappelijke integriteit in onderzoek met gegevens van patiënten
Het Erasmus MC heeft op 16 november prof.dr. D. Poldermans ontslag aangezegd wegens schending van de wetenschappelijke integriteit. Onderzoek dat werd geleid door de hoogleraar is niet altijd uitgevoerd volgens geldende wetenschappelijke normen. Een onderzoekscommissie Wetenschappelijke Integriteit heeft een aantal studies van de hoogleraar beoordeeld. De hoogleraar onderschrijft de conclusies van de commissie en spreekt zijn spijt uit voor zijn handelswijze. Deelname aan deze studies heeft voor patiënten geen medische gevolgen gehad.
De studie die aanleiding vormde voor het instellen van de onderzoekscommissie betrof de gezondheidstoestand van patiënten die een operatie moesten ondergaan. Doel van de studie was, factoren te achterhalen die kunnen bijdragen aan een betere inschatting van risico’s op complicaties. Daarnaast heeft de onderzoekscommissie een aantal andere studies van de hoogleraar beoordeeld. Deelname aan de studies heeft geen invloed gehad op de wijze waarop patiënten werden behandeld. Patiënten hebben geen fysieke nadelen ondervonden. Het Erasmus MC spant zich evenwel in, betrokken patiënten persoonlijk te informeren en hen excuses aan te bieden.

De commissie concludeert dat de hoogleraar onzorgvuldig is geweest bij het verzamelen van gegevens voor zijn onderzoek. Bij één studie staat vast dat er bij het gebruik van gegevens van patiënten geen schriftelijke toestemming is gevraagd, er gegevens zijn gefingeerd en dat er twee rapportages aan congressen zijn aangeboden op basis van gegevens waarvan bekend was dat ze onbetrouwbaar waren. Deze rapportages zijn niet gepresenteerd of gepubliceerd. Poldermans vindt dat hij als ervaren onderzoeker zorgvuldiger had moeten optreden, maar verklaart dat er geen opzet in het spel is geweest.

In de zomer van 2011 ontving de decaan van het Erasmus MC signalen van mogelijk wetenschappelijk wangedrag door de hoogleraar in een lopende studie. Die studie is op dat moment stopgezet en de hoogleraar is direct op non-actief gesteld. Daarop heeft een onderzoekscommissie Wetenschappelijke Integriteit deze en enkele andere studies, die in het verleden onder verantwoordelijkheid van de hoogleraar zijn uitgevoerd, tegen het licht gehouden. Bij verschillende studies zijn in wisselende mate wetenschappelijke onregelmatigheden aangetroffen of zijn gegevens niet meer te achterhalen. Er zal nog verder onderzoek worden verricht naar andere studies van de hoogleraar.
Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.