target menu
 
Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 06 maart 2012
Prijs voor hyperthermie onderzoek Erasmus MC en AMC
 
De Cozzarelli Prize 2011 voor biomedische wetenschappen is gewonnen door
een onderzoeksgroep van het AMC en het Erasmus MC. Deze prijs ‘voor wetenschappelijke uitmuntendheid en originaliteit’ wordt jaarlijks toegekend door het toonaangevende tijdschrift PNAS van de Amerikaanse National Academy of Sciences. De Award-ceremonie vindt plaats tijdens de jaarvergadering van de Academy op 30 april aanstaande.

Het bekroonde onderzoeksartikel maakt duidelijk hoe warmte helpt bij het bestrijden van tumoren. Veel anti-kankerbehandelingen zijn gebaseerd op het kapotmaken van het DNA van de tumorcellen door bestraling of chemotherapie. Zulke behandelingen werken beter als de tumor wordt opgewarmd tot 41-43 °C. Waarom dat verwarmen van het gezwel (zogenoemde hyperthermie) een versterkend effect heeft, was tot voor kort onbekend. De onderzoekers van de twee universitair medische centra, onder wie Przemek Krawczyk (AMC) en Roland Kanaar (Erasmus MC), losten het mysterie op.

Cellen in ons lichaam lopen voortdurend schade op, bijvoorbeeld door zonlicht en luchtvervuiling. De cellen kunnen alledaagse schade zelf herstellen omdat ze over DNA-reparatiesystemen beschikken. Diezelfde systemen vormen echter een obstakel bij behandelingen tegen kanker. De onderzoeksgroep ontdekte dat hyperthermie één van de reparatiesystemen uitschakelt, de zogenoemde homologe recombinatie. Als dit reparatiesysteem niet optimaal werkt gaan cellen – dus ook kankercellen –gemakkelijker dood. Met het verwarmen van de cellen blijkt BRCA2 te worden afgebroken, een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij het functioneren van het reparatiesysteem.

Deze bevinding opent de weg naar een nieuwe kankerbehandeling. Kankercellen waarbij het DNA-reparatiesysteem is verstoord, blijken gevoelig voor nieuwe, nog experimentele, medicijnen, de zogenoemde PARP1-remmers. Als het DNA-reparatiesysteem nu wordt verstoord door opwarming van het weefsel, kunnen ook kankercellen waarin het reparatiesyteem vóór de verwarming nog intact was gevoelig worden voor die PARP1-remmers. In combinatie met verwarming kan deze groep van medicijnen dan in principe worden gebruikt om veel meer typen kanker te behandelen.

Het tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences USA) publiceert jaarlijks ruim 3800 onderzoeksartikelen op zes wetenschapsgebieden. Op elk van die gebieden wordt één artikel geselecteerd voor Cozzarelli Prize, genoemd naar voormalig hoofdredacteur Nicholas R. Cozzarelli. De onderzoeksgroep van AMC en Erasmus MC krijgt de prijs op 29 april uitgereikt in Washington.

 

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.