target menu
 
Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 09 oktober 2012
Vervolgonderzoek wetenschappelijke integriteit bevestigt beeld
Rapport te vinden op website Erasmus MC
Als vervolg op de rapportage in 2011 over schendingen van de wetenschappelijke integriteit bij een aantal studies van het Erasmus MC is  in 2012 nader onderzoek verricht. De conclusies uit het vervolgonderzoek bevestigen het beeld dat ontstaan is na het onderzoek in 2011. Het volledige rapport van het onderzoek in 2012 is te vinden op www.erasmusmc.nl

In november 2011 rapporteerde de commissie Wetenschappelijke Integriteit schendingen van de wetenschappelijke integriteit bij een aantal studies van het Erasmus MC. De schendingen betroffen ernstige tekortkomingen in de procedure waarmee toestemming van patiënten voor deelname aan een studie wordt vastgelegd, het insturen van publicaties op basis van onbetrouwbare gegevens en wetenschappelijk onzorgvuldige dataverzameling. Deze schendingen van de wetenschappelijke integriteit hebben niet geleid tot gezondheidsschade bij patiënten. Het dienstverband met de hoofdonderzoeker is beëindigd.

Op aanbeveling van de commissie heeft Erasmus MC door een nieuwe commissie nader onderzoek laten doen naar een aantal (onderdelen van) studies van dezelfde onderzoeksgroep. Uit dat onderzoek blijkt een vergelijkbaar beeld. Naar overtuiging van de commissie is er sprake van schendingen van de wetenschappelijke integriteit vanwege het ontbreken van brondocumenten, onzorgvuldige dataverzameling en het gebruik van fictieve gegevens.

Het volledige rapport is te vinden op www.erasmusmc.nl.

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.