target menu
... / ... / ... / Nieuws / Subsidie voor Size Matters
 

Subsidie voor Size Matters

ZonMw heeft een half miljoen toegekend aan onderzoek naar verwijding van de grote lichaamsslagader in de borstholte. De trekkers van de studie zijn twee wetenschappers uit het Erasmus MC.

Prof. Jolien Roos-Hesselink van de afdeling Cardiologie en prof. Hanneke Takkenberg van de afdeling Thoraxchirurgie kregen de subsidie voor hun project Size Matters vanuit het Gender & Gezondheid-programma van ZonMw.

man-vrouw-bloedsomloopRiskante operatie
Aorta-aneurysma, de medische term voor verwijding van de grote lichaamsslagader in de borstholte, treft circa tweehonderdduizend Nederlanders. De aandoening komt vaker voor bij mannen, maar het beloop is meestal ernstiger bij vrouwen. Jaarlijks worden in ons land ongeveer twaalfhonderd preventieve operaties verricht om het openscheuren van de aorta te voorkomen. Zo’n operatie is riskant en kan dus alleen als de risico’s van de operatie opwegen tegen die van een scheur van de aorta. De grootte van het aorta-aneurysma bepaalt de keus om al dan niet te opereren, maar niet duidelijk is of deze grootte voor iedereen hetzelfde is, ongeacht lichaamsgrootte of sekse.

Keuzehulp
Het onderzoek onder leiding van Roos-Hesselink en Takkenberg wordt uitgevoerd door wetenschappers en clinici uit het Erasmus MC, LUMC, Radboud UMC en de Universiteit van Antwerpen. In hun aorta-aneurysma-onderzoek kijken zij naar de man-vrouwverschillen in lichaamsgrootte, groeisnelheid, biomarkers, erfelijke factoren, maar ook psychologische stress en risicofactoren rond de operatie. Met de verkregen kennis wordt een beslismodel voor de optimale timing van de operatie, een patiënten-informatieportaal en een keuzehulp ontwikkeld.

Patiënten
Size Matters beoogt uiteindelijk een betere man-vrouwspecifieke herkenning van hoogrisico-patiënten, optimale timing van de preventieve operatie, minder stress, een betere kwaliteit van leven, en beter geïnformeerde patiënten die kunnen meebeslissen in hun behandeling, zo laten de hoofdonderzoekers weten. Jolien Roos-Hesselink: "Bijzonder aan Size Matters is dat we enerzijds beter willen weten wat de oorzaken zijn van man-vrouwverschillen bij aorta-aneurysma, maar deze kennis tegelijkertijd ook vertalen naar waardevolle tools voor patiënten en hun hulpverleners."

Bewijs
Hanneke Takkenberg: "Dat het project juist nu subsidie krijgt, is in lijn met het groeiende besef onder wetenschappers en artsen dat het ziektebeloop nogal kan verschillen tussen mannen en vrouwen. Tot voor kort werd medisch-wetenschappelijk bewijs met name verkregen via mannelijke proefdieren en mannelijke proefpersonen en patiënten, waardoor de andere helft van de bevolking – de vrouwen - op basis van dat bewijs gewoon dezelfde behandeling krijgt als mannen. Als je dan weet dat een aandoening zoals aorta-aneurysma ernstiger lijkt te verlopen bij vrouwen, dan is het hoog tijd dat we starten met Size Matters."

Betrokkenheid
Jolien Roos-Hesselink verklaart de samenwerking tussen Cardiologie en Thoraxchirurgie: "We hebben al eerder samengewerkt bij het ontwikkelen van www.hartklepkeuze.nl, die binnenkort in de zorgpaden van de Nederlandse hartcentra wordt geïmplementeerd. In dat project merkten we dat betrokkenheid van patiënten en hun vertegenwoordigers bij het project bijzonder waardevol was, omdat daardoor niet alleen oog was voor de medische aspecten, maar ook voor het leven met de aandoening. Ook dit keer zullen er patiënten en hun vertegenwoordigers in het onderzoeksteam zitten. En natuurlijk hopen we dat over niet al te lange tijd ook het patiënten-informatieportaal en keuzehulp een plek gaat vinden in het zorgpad van mannen en vrouwen met een aorta-aneurysma."

gepubliceerd: 14 september 2017.

Deel deze pagina: