target menu
... / ... / ... / Wetenschappelijke integriteit / Over wetenschappelijke integriteit in het...
 

Over wetenschappelijke integriteit in het Erasmus MC

Alle personen die aan het Erasmus MC verbonden zijn, en die werkzaam zijn in de wetenschap, hebben een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van wetenschappelijke integriteit.

Het Erasmus MC heeft het beleid op het terrein van wetenschappelijke integriteit samengevat in de Erasmus MC Research Codes waarin de volgende aspecten aan bod komen:

  • Richtlijnen publiceren en auteurschappen
  • Erasmus MC richtlijnen bij wetenschappelijk wangedrag
  • Richtlijnen gunstbetoon door bedrijven
  • Intellectueel eigendom
  • Onderzoek met patiëntengegevens en biomateriaal

Het Erasmus MC stelt haar integriteitsbeleid vast binnen de integriteitscode van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze code bepaalt dat iedereen die deel uitmaakt van de EUR-gemeenschap (studenten, bestuurders, ondersteunend en wetenschappelijk personeel) zelf waardenvol moet handelen, maar ook verantwoordelijk is voor het overbrengen van deze waarden op zijn of haar omgeving. De waarden professionaliteit, teamwork en fair play nemen hierin een centrale positie in en geven richting aan het beoogd gedrag van medewerkers en studenten.

Iedere vier jaar wordt er door de Raad van Bestuur een ‘Vertrouwenspersoon wetenschappelijk integriteit Erasmus MC’ benoemd. Medewerkers die contact willen opnemen met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit worden verzocht zich te wenden tot diens ambtelijk secretaris, en tevens Secretaris Wetenschappelijke Integriteit, ir. J. Spithoven (j.spithoven@erasmusmc.nl, tel.nr. 010-7043307/32316). Daarnaast heeft het Erasmus MC een vertrouwenspersoon speciaal voor promovendi.

Belangrijke documenten:
Presentatie Actieplan wetenschappelijke integriteit 

Een verplichte eendaagse cursus wetenschappelijke integriteit voor alle promovendi maakt deel uit van het nieuwe beleid.