target menu
... / ... / ROAZ / Zorgnetwerk antibioticaresistentie (ABR)
 

Zorgnetwerk antibioticaresistentie (ABR)

LabIn opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bouwen wij aan een regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie (ABR) in Zuidwest- Nederland. Wij zijn opgericht om regionaal antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden.

Ons netwerk is een van de 10 zorgnetwerken die hiervoor in het leven is geroepen. In ons zorgnetwerk komen de Veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland samen. Met 2,1 miljoen inwoners zijn we een complexe, omvangrijke, mooie en uitdagende zorgregio.

Structuur en werkwijze
Binnen het Zorgnetwerk is een Stuurgroep en een Regionaal Coördinatieteam opgericht. Hierin zitten respectievelijk bestuurders en inhoudelijk betrokken uit de drie verschillende subregio's. Hun belangrijkste taak is om iedereen met elkaar te verbinden om zo een intensieve samenwerking op ABR in de regionale zorgketen te stimuleren. Want door samenhang te creëren en samenwerking te bevorderen tussen de eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg wordt ernaar gestreefd de antibioticaresistentie in onze regio terug te dringen. Het geheel wordt gecoördineerd door een kwartiermaker.

Op dit moment zetten we  in nauwe samenwerking met alle betrokken uit de stuurgroep en het regionaal coördinatieteam het zorgnetwerk verder in de steigers. Halverwege 2019 zal er een actief werkend zorgnetwerk staan. Deze pagina zal regelmatig  geüpdatet worden over de vorderingen hierin.

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u mailen met de kwartiermaker van het zorgnetwerk ABR Janet Vos. Zij is te bereiken via: j.vos.3@erasmusmc.nl

Informatie over de regionale zorgnetwerken en de achtergrond daarvan leest u in bijgevoegde factsheet.