target menu
... / ... / ... / Rotterdam Predict studie / Doel van het onderzoek
 

Doel van het onderzoek

Waarom doen we dit onderzoek?

Genetische- en omgevingsfactoren zijn betrokken bij de ontwikkeling van zwangerschapscomplicaties die zowel op korte als de lange termijn geassocieerd zijn met de gezondheid van moeder en kind. Belangrijke complicaties voor moeder en kind, vóór en tijdens de zwangerschap, zijn:

- Subfertiliteit

- Vasculaire zwangerschapscomplicaties (zwangerschapsvergiftiging, groeivertraging van het kind)

- Aangeboren afwijkingen bij het kind

- Vroeggeboorte

Door inzicht te krijgen in de ontstaanswijze van ziekten vroeg in de zwangerschap, kan ziekte en sterfte bij zowel moeder als kind worden gereduceerd en zelfs worden voorkomen.