target menu
... / ... / ... / Rotterdam Predict studie / De onderzoeksopzet
 

De onderzoeksopzet

Wie kunnen er meedoen en wat wordt er van deelnemers verwacht?

Zwangere vrouwen die onder controle of behandeling zijn in het Erasmus MC kunnen deelnemen aan de Rotterdam Predict studie.

Er kan op verschillende momenten worden ingestroomd:

1)       Vroeg in de zwangerschap (<12 weken)

* Vrouwen krijgen in de 7 e, 9e en/of 11e zwangerschapsweek een 3D echo onderzoek

* Er wordt een bezoek afgesproken op het Predict spreekuur waarbij er lichaamsmetingen worden verricht (lengte, gewicht, omtrekken en bloeddruk) en de intake vragenlijsten worden doorgenomen.

* Invullen van een voedingsvragenlijst en een intake vragenlijst door zowel de vrouw als de man.

* Een bloedafname bij zowel de vrouw als de man.

* Vragenlijsten later in de zwangerschap (bij 24 weken zwangerschapsduur, rondom de bevalling en een jaar na de bevalling).

* Opvang van navelstrengbloed bij de bevalling.

 

2)       Later in de zwangerschap (>12 weken)

a.        Op het moment dat er een aangeboren afwijking bij het kindje wordt vastgesteld

* Intakegesprek met de researchverpleegkundige of een bezoek aan het Predict spreekuur waarbij er lichaamsmetingen worden verricht en de intake vragenlijsten worden doorgenomen.

* Invullen van een intake vragenlijst door zowel de vrouw als de man.

* Een bloedafname bij zowel de vrouw als de man.

* Vragenlijsten later in de zwangerschap (bij 24 weken zwangerschapsduur, rondom de bevalling en een jaar na de bevalling).

* Opvang van navelstrengbloed bij de bevalling.

 

b.       Bij opname vanwege zwangerschapsvergiftiging, een dreigende vroeggeboorte, groeivertraging

* Invullen van een intake vragenlijst door zowel de vrouw als de man

* Vragenlijst een jaar na de bevalling.

* Opvang van navelstrengbloed bij de bevalling.