target menu
... / ... / ... / ... / 2017 - Oct - Dec / Vraag en antwoord - vogelgriep in Nederland
 

Vraag en antwoord - vogelgriep in Nederland

Op verschillende locaties in Nederland is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om aviaire influenza A (H5N8), een hoogpathogene variant onder watervogels.

Deze hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Sommige typen vogelgriep zijn een zoönose, wat betekent dat de ziekte van dier op mens kan worden overgebracht. Dit gebeurt echter alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Tot nu toe zijn er geen mensen ziek geworden door het vogelgriepvirus H5N8. Dit virus komt op dit moment veel voor in vogels en pluimvee in andere Europese landen. Dit is in het verleden eerder gebeurd. In 2014 is er in Nederland ook een uitbraak met ditzelfde virus geweest op een pluimveeboerderij.

Welke maatregelen neemt de overheid om de kans op vogelgriep in Nederland te verkleinen?
Omdat vogelgriep nu is vastgesteld bij wilde watervogels heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om introductie van vogelgriep in de pluimveesector te voorkomen. Zo is er een ophokplicht van kracht voor de commerciële pluimveesector. Zie voor de maatregelen op de website van Rijksoverheid.

Wat is vogelgriep?
Vogelgriep (aviaire influenza) is een besmettelijke ziekte die onder andere bij pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en wilde watervogels voorkomt. Wereldwijd circuleren verschillende vogelgriepvirussen. In zeldzame gevallen kunnen bepaalde typen vogelgriep mensen besmetten.

Welk type vogelgriep is gevonden?
Op verschillende locaties in Nederland is aviaire influenza A (H5N8) gevonden. Dit is een hoogpathogene variant van vogelgriep. Deze variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte.

Wat is het verschil tussen hoog- en laagpathogeen?
Vogelgriep is de verzamelnaam voor het ziektebeeld dat wordt veroorzaakt wordt door verschillende griepvirussen. Sommige van deze griepvirussen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij (water)vogels. Dit heet hoogpathogene aviaire influenza. Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen. Dit heet laagpathogene aviaire influenza. Hoogpathogeen bij gevogelte wil echter niet zeggen dat het ook hoogpathogeen is voor de mens. Door het H5N8-virus zijn tot op heden geen mensen ziek geworden.

Hoe verspreidt vogelgriep zich?
Het vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest. In zeldzame gevallen kunnen vogelgriepvirussen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen.

Hoe ernstig is deze variant van vogelgriep voor de mens?
Tot nu toe zijn er nog geen ziektegevallen met aviaire influenza A (H5N8) beschreven. Andere vogelgriepvirussen hebben in zeldzame gevallen mensen ziek gemaakt. Dit gebeurde bij direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of conjunctivitis (oogontsteking). Meestal verlopen deze infecties bij mensen mild.

Wat gebeurt er als er vogelgriep wordt vastgesteld op een pluimveebedrijf?
Per situatie wordt beoordeeld welke maatregelen noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, zoals het ruimen van besmette dieren of het instellen van een vervoersverbod.

Meer informatie over veterinaire maatregelen bij vogelgriep bij de website van Rijksoverheid.

Welke maatregelen worden er genomen voor mensen die in aanraking zijn geweest met besmette dieren of stallen?
Alleen mensen die in nauw contact zijn geweest met besmette vogels of langdurig aanwezig zijn geweest in besmette stallen lopen een risico om ziek te worden. Mensen die betrokken zijn geweest bij de verzorging of ruiming van besmette vogels worden daarom door de GGD geadviseerd om gedurende 10 dagen alert te zijn op griepachtige verschijnselen. Indien deze verschijnselen optreden wordt mensen geadviseerd zich te melden bij de GGD of huisarts.

Als blijkt dat een vogelgriepvirus leidt tot ernstige ziekteverschijnselen bij dieren en er bestaat een kans dat mensen ook geïnfecteerd kunnen raken, wordt overwogen om mensen die nauw contact hebben met besmette dieren virusremmers aan te bieden. Deze medicijnen verkleinen de kans dat mensen vogelgriep krijgen. In Nederland zijn oseltamivir (Tamiflu) en zanamivir (Relenza) beschikbaar.

Lees meer op de website van het RIVM.

gepubliceerd: 2 december 2016

Deel deze pagina: