target menu
... / ... / ... / Groep 7-8 / Zorg voor kinderen
 

Zorg voor kinderen

In het Sophia Kinderziekenhuis werken kinderartsen. Zij weten precies hoe zij kinderen het beste kunnen behandelen.

Specialist en specialisme
Als een kinderarts alles weet over bijvoorbeeld een deel van je lichaam, of een ziekte dan zijn ze specialist op een bepaald gebied (specialisme). De cardioloog is bijvoorbeeld hartspecialist bij het specialisme Cardiologie. Hij of zij weet alles af van het hart. De dermatoloog werkt bij het specialisme Dermatologie en weet alles van je huid. De Neonatoloog van het specialisme Neonatologie is specialist in de zorg voor zieke of te vroeg geboren baby's. Een oncoloog van Oncologie is specialist in de ziekte kanker.

Afbeelding    Afbeelding

De specialismen kun je indelen in vier grote groepen:

Kindergeneeskunde
Kindergeneeskunde is de zorg voor kinderen met een ernstige of bijzondere ziekte. Bijvoorbeeld hartafwijking, longziekte (zoals astma) of een darmonsteking. De kinderen zijn vaak lang ziek. De artsen en verpleegkundigen kijken daarom ook goed naar de groei en ontwikkeling. Meestal krijgen de kinderen geen operatie, maar behandelingen die soms wel hun hele leven lang nodig zijn. 

Kinderchirurgie
Kinderchirurgie is de zorg voor kinderen met een aangeboren afwijking of een bepaalde aandoening. Bijvoorbeeld kinderen die geboren worden met een lipspleet, de lip is dan niet helemaal mooi dichtgegroeid. Maar ook kinderen met een blindedarmontsteking of hersenletsel. De meeste kinderen krijgen een operatie. Chirurgen zijn artsen die specialist zijn in operaties. Soms repareert de chirurg iets in of aan het lichaam, bijvoorbeeld het sluiten van een lipspleet. Soms haalt de chirug iets uit het lichaam, bijvoorbeeld de blindedarm als deze ontstoken is. Of de chirurg vervangt iets in het lichaam, bijvoorbeeld het hart of een niet goed werkende nier. Kinderen die met een aangeboren afwijking geboren worden, vinden het vaak moeilijk om hun afwijking te accepteren. Het is niet altijd leuk al je er anders uitziet. De kinderen en ouders krijgen daarom goede begeleiding, zodat ze hier beter mee om kunnen gaan.   

Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie
Sommige kinderen hebben psychische problemen. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om normaal te eten, zijn heel erg angstig of kunnen maar moeilijk met andere mensen omgaan. Deze problemen noemen we psychische stoornissen. Kinderen die een psychische stoornis hebben, krijgen hulp van kinderpsychiaters en kinderpsychologen. Zij behandelen ook kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme.

Als je angstig bent doordat je ziek bent of in het ziekenhuis moet blijven, dan krijg je begeleiding van een kinderpsycholoog van Psychosociale Zorg. Het is niet makkelijk als je vaak of lang ziek (chronisch) bent. Psychosociale Zorg helpt de kinderen daarom goed met hun ziekte om te gaan, zodat ze zo normaal mogelijk kunnen opgroeien.     

Moeder en Kind Centrum
Het Moeder en Kind Centrum zorgt voor baby's die net geboren zijn. Baby's die gezond zijn, gaan naar de afdeling Verloskunde. Als kinderen te vroeg geboren zijn of ziek zijn bij de geboorte gaan ze naar Intensive Care Neonatologie. Baby's die veel te vroeg geboren zijn, wegen soms niet meer dan een half pak melk. Ze hebben geen makkelijke start. Om zeker te zijn dat ze zich goed ontwikkelen en geen extra hulp nodig hebben op school, krijgen ze als ze groter zijn allerlei testen. Bijvoorbeeld een geheugentest of een evenwichtstest.    
wist je dat computergamesmetfoto2 copy