target menu
... / Welzijn & Ontspanning / Voor even weer gezond geschreven door Yvonne...
 

Voor even weer gezond geschreven door Yvonne Peschier.

flyer1

flyer2

Deze bundel ‘Voor even weer gezond’ is een vervolg op de bundel ‘Voor even weer gezond’ die drie jaar geleden uitkwam. In het eerste boek  schetste ik als kunstzinnig therapeut een beeld over mijn ontmoetingen met patiënten met kanker. Patiënten  en hun naasten die het boek lezen vertellen zich te herkennen in de gedichten en verhalen. Regelmatig volgen gesprekken over het ziek zijn en met name over de kracht van de kunstzinnige therapie tijdens ziekenhuisopnames, in periodes tussen behandelingen en afwachten, in de sfeer tussen hoop en vrees.

 

In het eerste boek zijn de woorden en beelden van mijn hand, omdat ik me tijdens de ontmoetingen nog niet realiseerde dat ik daar later een boek mee zou vullen. Deze bundel is op een andere manier ontstaan: patiënten heb ik gedurende hun opname, bij één van de sessies (of soms was het maar één sessie) gevraagd naar hun ervaring met de kunstzinnige therapie. De een kwam met een compleet verslag over hoe de sessie was verlopen, terwijl de ander in slechts enkele woorden het effect benoemde. Zo staat het ook in dit boek, met de woorden van de patiënten. Ook de afbeeldingen zijn van hen of in ieder geval ontstaan tijdens de ontmoeting.

 

Het verzamelen van de ervaringen was een ontzettend mooi proces. Door woorden te geven aan dat wat is afgebeeld of dat wat ervaren wordt, is dikwijls het effect van de kunstzinnige therapie nog sterker tot het bewustzijn gekomen, zowel bij de patiënt als bij mij als kunstzinnig therapeut.

 

De eerste druk van het boek is volledig financieel ondersteund door Stichting Roparun. Hierdoor kan het boek geschonken worden aan de patiënten en naasten die meegewerkt hebben en aan de patiënten die in de toekomst nog gebruik gaan maken van de kunstzinnige therapie. We verwachten dat het boek begin augustus van de drukpers rolt en uiteraard maken we hier een bijzonder moment van.

 

Yvonne Peschier

y.peschier@erasmusmc.nl

 

 

 

 

 

 

gezond

In dit boek schets ik een beeld van de ontmoetingen die ik heb met patiënten die zijn opgenomen in het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam. Ontmoetingen die me zijn bijgebleven omdat ze bijzonder waren: van waardevolle levenslessen tot prachtige ontdekkingen door het kunstzinnig werken.

Elk hoofdstuk gaat in op een andere thematiek die speelt bij de patiënten. Een gedicht dat ik heb geschreven vanuit de beleving van de patiënt, leidt het hoofdstuk in. Na het gedicht volgt het verhaal over de ontmoeting. Soms speelt één patiënt de hoofdrol in een verhaal, een andere keer vertel ik over meerdere ontmoetingen die passen bij hetzelfde onderwerp. In het boek heb ik ook kunstzinnig werk gevoegd, dat ik zelf heb gemaakt. (Omdat de exacte vorm van het boek pas later duidelijk werd, heb ik geen werk kunnen toevoegen van patiënten.)

Als kunstzinnig therapeute ben ik op zoek naar het gezonde in de mens. Naar iets wat iemand nog wel kan, naar iets wat kracht geeft en het vertrouwen doet groeien. Het kunstzinnig werken is hierbij een middel, het proces staat centraal. Ik begin altijd met een intakegesprek waarbij ik een beeld krijg hoe het op dat moment gaat met de patiënt en waar de hulpvraag ligt. De ene keer blijft het bij een gesprek alleen, de andere keer volgt een sessie waarbij we samen tekenen, schilderen, boetseren, een gedicht schrijven of kijken naar kunst. De keuze van het materiaal, de techniek en de opdracht stem ik af op de hulpvraag en de wensen en mogelijkheden van de patiënt op dat moment.

Als mensen horen dat ik kunstzinnig therapeute ben, krijg ik vaak belangstellende, enthousiaste reacties. Wanneer ik vertel waar ik kunstzinnig therapeute ben, verandert het enthousiasme meestal in ernst. Begrijpelijk, want kanker is een van de meest ernstige ziektes waar helaas nog steeds mensen aan overlijden. Maar zoals in elke duisternis zijn er lichtpuntjes.

Ik hoop dat u de gedichten en verhalen in ‘Voor even weer gezond’ als lichtpuntjes zult ontvangen. Lichtpuntjes waarbij de ziekte even naar de achtergrond verdwijnt en de patiënt weer even gewoon mens mag zijn.

Yvonne Peschier

kunstzinnig therapeute Erasmus MC Kanker Instituut (Erasmus MC – Daniel den Hoed)

Oktober 2013

Voor meer informatie over het boek en waar u deze kunt kopen: www.voorevenweergezond.nl