Jump to top menu Jump to main menu Jump to content
Profile picture of Floor Haalboom
Researcher

A.F. (Floor) Haalboom, PhD

Lecturer and Researcher History of Medicine

 • Department
 • Medical Ethics, Philosophy and History of Medicine
 • Focus area
 • History of Medicine
Contact  

About

Introduction

Floor Haalboom doceert medische geschiedenis en ontwikkelt bacheloronderwijs voor geneeskundestudenten binnen het project Diversiteit & Inclusiviteit voor de Erasmusarts. Haalboom is wetenschapshistoricus en gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van de raakvlakken tussen (dier)geneeskunde, One Health, volksgezondheid, en de intensieve veehouderij. Bovendien is Haalboom geïnteresseerd in milieuhistorische thema’s, in het bijzonder gerelateerd aan landbouw en veehouderij.

Field(s) of expertise

 • Diversiteit & Inclusiviteit onderwijs
 • Medische en veterinaire geschiedenis
 • Wetenschapsgeschiedenis
 • Milieugeschiedenis
 • Geschiedenis van de volksgezondheid / public health
 • Geschiedenis van infectieziekten en One Health
 • Geschiedenis van de intensieve veehouderij

Education and career

Floor Haalboom behaalde haar Bachelor of Science in de Biologie aan de Universiteit Utrecht in 2009; haar Bachelor of Arts in Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht in 2010; en haar Research Master of Arts in de vergelijkende geschiedenis van de wetenschap bij het Descartes Centrum, Universiteit Utrecht, en de University of Minnesota in 2012. Zij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Negotiating Zoonoses over de maatschappelijke omgang met door mensen en vee gedeelde infectieziekten ('zoönosen') in Nederland van 1898 tot 2001. Het proefschrift kreeg veel aandacht in de media. In 2018-2019 was Haalboom Fellow aan het Rachel Carson Center for Environment and Society in München.

Publications

PhD Thesis

 • Floor Haalboom, ‘Negotiating zoonoses: dealings with infectious diseases shared by humans and livestock in the Netherlands (1898-2001)’ (PhD thesis, Utrecht University, 2017)

Other Publications

 • Floor Haalboom, ‘Was de uitbraak van Q-koorts een verrassing?’, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 161 (2017) D1786
 • Floor Haalboom, ‘Who owns Salmonella? The politics of infections shared by humans and livestock in the Netherlands, 1959-1965’, BMGN - Low Countries Historical Review 132:1 (2017) 83–03
 • Floor Haalboom, ‘Scientists in cowsheds: disputes over hygienic milk production in the Netherlands, 1918-1928’, in: Fokko Jan Dijksterhuis, Andreas Weber and Huib Zuidervaart (eds.), Locations of Knowledge in Dutch Contexts (Leiden/Boston: Brill, 2019)
 • Floor Haalboom, ‘“Spanish” flu and army horses: what historians and biologists can learn from a history of animals with flu during the 1918-1919 influenza pandemic’, Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis / Revue d’Histoire des Sciences et des Université 7 (2014) 124-139

Teaching activities

 • Bacheloronderwijsontwikkeling in het HOKaproject Diversiteit & Inclusiviteit voor de Erasmusarts
 • Onderwijs medische geschiedenis

Other positions

Lid van het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en – filosofie, Universiteit Utrecht

Scholarships, grants, and awards

Carson Fellow 2018-2019, Rachel Carson Center for Environment and Society