Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Onderwijsaanbieder

Erasmus MC Academie

Erasmus MC Academie richt zich met haar aanbod en advisering op zorgprofessionals die kennis en/of vaardigheden ten behoeve van de patiëntenzorg willen ontwikkelen om continu voorbereid te zijn op alle veranderingen in het zorgdomein.

Over ons

Algemeen

Erasmus MC Academie draagt als onderdeel van het Erasmus MC mede bij aan de uitvoering van excellente patiëntenzorg door onderzoek en onderwijs.

Spreekt effectief en efficiënt opleiden je aan? Geen overbodige opleidingsuren maken, maar een opleiding volgen die precies op maat is en aansluit op je eerder verworven kennis, ervaringen en vaardigheden? En ben jij iemand die nooit klaar is met leren? Dan is het opleidingsaanbod van Erasmus MC Academie een goede keuze!

Erasmus MC Academie biedt circa 30 verpleegkundige vervolgopleidingen, 9 medisch ondersteunende opleidingen en 2 consulentenopleidingen aan. Daarnaast is er een groot scala aan bij- en nascholingen, workshops en vaardigheidstrainingen op het gebied van vakinhoudelijke ontwikkelingen alsook trainingen op o.a. het gebied van het versterken van de vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerken en kennis & wetenschap.

Wij bieden de verpleegkundigen vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen aan volgens het inservice-model, dat wil zeggen dat je een dienstverband met een zorginstelling hebt en werkend leert. De inhoud van onze opleidingen is maximaal afgestemd op de praktijk. 

In ons onderwijs staat competentiegericht leren op basis van eerder verworven competenties (EVC) centraal. Dit betekent dat we jou begeleiden om zo efficiënt en effectief mogelijk te leren. We doen dat met blended learning, een combinatie van contactonderwijs met afstandsonderwijs. Samen met de praktijk zorgen we ervoor dat er een balans is tussen wat je investeert in de opleiding en wat het je oplevert. Dit zowel voor jou als zorgprofessional (-in-opleiding) als voor het werkveld.

Missie en visie

Wij willen je opleiden tot een maatschappelijk betrokken zorgprofessional die nooit is uitgeleerd en je kennis graag met anderen deelt. De zorgvraag van de patiënt staat daarbij voor ons centraal. Daarom willen wij met ons onderscheidend en flexibel aanbod tot de top van de zorgopleidingen in Nederland behoren. 

Opleidingsadvies en makelaarsrol

Naast het aanbieden van opleidingen adviseren wij over moderne, effectieve, efficiënte en uitdagende onderwijs-/leervormen, leveren wij HRD advies en advies bij erkenningsaanvragen. Ook vervullen wij waar gewenst de makelaarsrol tussen vrager en aanbieder. 

In het initieel verpleegkundig HBO/MBO-onderwijs (HBO-V en MBO-V) vervullen we een intermediaire rol tussen de Hogeschool Rotterdam, de ROC's en het praktijkveld binnen het Erasmus MC. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij HRM ontwikkelingen: arbeidsmarkt en capaciteitsplanning. 

Specifiek voor het Erasmus MC zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de advisering en het beheer van het Erasmus MC leermanagementsysteem Eduplaza en de hieraan gekoppelde registratie bekwaamheden van onze zorgprofessionals in het Erasmus MC.

Onze opleiding(en)

Waarom bij Erasmus MC?

We zijn samen met onze ketenzorgpartners voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. We ontwikkelen met elkaar nieuwe opleidingsroutes om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de veranderende omstandigheden in de praktijk.

Om ervoor te zorgen dat jij je tijdens het werk kunt blijven ontwikkelen, bieden we blended learning aan. Een combinatie van onderwijs op locatie in het Erasmus MC en onderwijs op afstand, zoals digitaal toetsen, e-learning en e-coaching. Onderwijs any time and any place! Je hoeft er niet altijd voor naar Rotterdam te komen.

Tijdens je opleiding leg je je vorderingen vast in je digitale portfolio. Als je daarna weer aan een nieuwe opleiding wilt beginnen, kun je met je digitale portfiolio vrijstellingen aanvragen voor vaardigheden die je al beheerst of je aanmelden voor de procedure Erkennen van Verworven Competenties (EVC).

Samenwerking(en)

Zorgnetwerk

Erasmus MC Academie bevindt zich in een zorgnetwerk met een groot aantal ziekenhuizen alsook thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, particuliere behandelcentra, huisartsenposten en wondexpertisecentra. 

Onderwijsorganisaties

Er is daarnaast een goede samenwerking met de ROC’s en Hogeschool Rotterdam en de collega Academische instellingen op NFU-niveau.

Erasmus MC

Binnen het Erasmus MC wordt nauw samengewerkt met alle Erasmus MC thema’s. 

Voor een aantal opleidingen maken we gebruik van het Erasmus MC SkillsLab & SimulationCenter. Erasmus MC SkillsLab & SimulationCenter heeft o.a. een functionele OK-trainingsruimte met 6 operatietafels en anesthesie apparatuur, een Human Patient Simulatieruimte, laparoscopische apparatuur en een groot aantal simulatoren (van low tot high fidelity). In een trainingsomgeving die er uit ziet als een echte operatiekamer, patiëntenkamer of b.v. IC met echte apparatuur leer je in het SkillsLab & SimulationCenter o.a. vaardigheden als het opvangen van vitaal bedreigde patiënten, het positioneren van patiënten op een OK-tafel, het assisteren bij het toedienen van anesthesie e.d.. Onder leiding van deskundigen uit de praktijk oefen je je vaardigheden en zet je later met vertrouwen de stap naar de praktijk. In samenwerking met je praktijkveld ontwikkelen we scenariotrainingen waar aan de hand van levensechte casuïstiek uit je eigen praktijkveld geoefend kan worden en waar fouten gemaakt kunnen worden om ervan te leren met elkaar. Het creëren van een veilige leeromgeving staat in het onderwijs in vaardigheden centraal. 

Gastdocenten

Gastdocenten vormen het kloppende hart van de opleidingen. De gastdocenten zijn vakexperts uit de directe patiëntenzorg of docenten met andere specifieke deskundigheid zoals communicatietrainers, acteurs en lotusslachtoffers. Zij brengen de meest recente en actuele ontwikkelingen van hun expertisegebied in de opleidingen.

Heb je interesse om als gastdocent betrokken te zijn bij interactief onderwijs bij Erasmus MC Academie? Meld je aan bij academie@erasmusmc.nl

Regionale samenwerking

Erasmus MC Academie werkt mee in regionale werkgroepen van de Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen (SRZ) in het kader van capaciteitsplanning voor kritisch functies in de zorg en zijn we actief in het regionale netwerk van de Rotterdamse Zorg (dRZ).

Landelijk netwerk

Wij zijn betrokken in het landelijke netwerk van aanbieders van Brancheopleidingen in de gezondheidszorg (VBG) en de daaraan gerelateerde colleges van bestuur zoals CZO, NFU, NVZ, beleidsniveau VWS, V&VN en andere beroepsverenigingen. 

Voor de HBO-V en MBO-V doen wij mee in het netwerk van opleiders uit andere zorgorganisaties en met instanties zoals de SBB.  Daarnaast adviseren wij bij het beoordelen van erkenningen (CZO), werken wij mee aan het landelijke blended learning platform en het College Opleidingen en Zorg van de NFU

Praktische informatie

Wie is wie

Organogram Erasmus MC Academie

Organogram

Manager Erasmus MC Academie: Madelon Panman

Initieel onderwijs /stagebureau: Rianne Sell-Sintmaartendijk

Coördinator Intensieve Zorg: Marie-Christine Vissers

Coördinator Intensieve Acute Zorg & Vaardigheidsonderwijs: Barbara van Laar – Bekker

Medisch Beeldvormend en Radiotherapie: Carla ’s-Gravemade

Coördinator Medisch Assisterend: Martijn van de Fliert

Coördinator Leren & Ontwikkelen: Carla ’s-Gravemade

Nieuws en evenementen

Erasmus MC Academie is actief in het landelijk innovatieprogramma CZO flex level.

Erasmus MC Academie heeft een website gelanceerd waar je informatie vindt over het werken en opleiden met Entrustable Professional Activities (EPA's).

Meer informatie

Opleidingsgids Algemeen

De opleidingsgids  bevat informatie die voor alle CZO-erkende opleidingen in de Academie geldt. Opleidingsspecifieke informatie is nu nog via de opleiders te verkrijgen. Publicatie op de website volgt. 

Onderwijs- en examenregeling

In deze OER  vind je informatie over het te volgen onderwijs en in dat kader jouw rechten en plichten die van toepassing zijn op alle opleidingen en onderdelen van opleidingen van Erasmus MC Academie.

Aanmelden via Osiris

Je kunt je via Osiris aanmelden voor een verpleegkundige vervolgopleiding, medisch ondersteunende opleiding en/of losse leereenheden.

Vrijstellingen en de EVC-procedure

Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen en/of een EVC-traject dan dien je vóór je aanmelding de vrijstellingsaanvraag in te dienen, zie Vrijstellingen en EVC-procedure.

CZO (College Zorg Opleidingen) erkende opleidingen

Het CZO erkent het merendeel van de opleidingen van Erasmus MC Academie. Het aanbod van opleidingen is echter groter dan het aantal waarvan het CZO op de kwaliteit toeziet. Wanneer je met de zorginstelling een (leer)arbeidsovereenkomst overeen bent gekomen om een door het CZO erkende opleiding te gaan volgen, dien je je ook aan te melden bij het CZO. Je ontvangt dan aan het eind van je opleiding een CZO-diploma, mits de instelling waar je bent opgeleid een erkenning heeft voor de desbetreffende opleiding. Hier vindt je meer informatie over de voorwaarden en de procedure m.b.t. het aanmelden. 

Kosten

Dit zijn de prijzen  van onze scholingen en opleidingen. 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Erasmus MC Academie.

Richtlijnen en gedragsregels in het onderwijscentrum

Wees je bewust van het karakter van social media. Social media zijn direct, transparant, blijvend en interactief.  Lees hier over onze gedragsregels in het onderwijscentrum. Daarnaast hanteert het Erasmus MC ook een aantal regels voor bezoekers en patiënten die mogelijk voor jou van toepassing zijn zodra je afdelingen binnen het Erasmus MC bezoekt. 

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier