Jump to top menu Jump to main menu Jump to content
Education provider

Pathologie

Pathologie is een medisch specialisme waarbij de diagnose voorop staat. Op grond hiervan kunnen therapeutische beslissingen genomen worden: welke middel bij welke aandoening.

About us

Welke opleidingen bieden we aan?

Wij bieden de opleiding tot patholoog aan.

Patholoog

Samenwerkingen

De opleiding pathologie binnen de OOR-ZWN wordt verzorgd door de volgende universitaire en 5 niet-universitaire opleidingsinrichtingen:
- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
- Pathan, St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam
- Reinier de Graaf Groep (RdGG), Delft
- Laboratorium voor Pathologie, Dordrecht
- Lab. Klinische Pathologie Midden-Brabant, St. Elisabethziekenhuis, Tilburg

- Laboratorium voor Pathologie, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Practical information