Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Overplaatsing

naar een post IC/HC afdeling van een ander ziekenhuis

Neonatologie

Download PDF
Uw kind gaat binnenkort naar een post-IC/HC afdeling in een ander ziekenhuis. Uit ervaring weten we dat dit stapje dichter bij huis voor u een spannende gebeurtenis kan zijn. Wij leggen u daarom graag uit hoe een overplaatsing gaat.

Moment van overplaatsen


Uw kind moet aan een aantal criteria voldoen om overgeplaatst te kunnen worden.

  • over het algemeen moet de zwangerschapsduur minimaal 30 weken zijn
  • het gewicht minimaal 1 kilo
  • en de ademhalingsondersteuning maximaal CPAP 5
Overplaatsing post IC HC afdeling
De arts of verpleegkundig specialist informeert u over deze criteria en bespreekt de overplaatsing tijdig met u. U kunt aangegeven welk ziekenhuis uw voorkeur heeft. Wij houden hier natuurlijk zoveel mogelijk rekening mee. Binnen onze regio beschikken de volgende ziekenhuizen over een post-IC/HC afdeling:

  • Sint Franciscus Gasthuis (Rotterdam)
  • Maasstad ziekenhuis (Rotterdam)
  • Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht)
  • Amphia ziekenhuis (Breda)
  • Reinier de Graaf Gasthuis (Delft) over een
Wanneer u uit een andere regio komt, zoeken wij vanzelfsprekend naar een geschikt ziekenhuis bij u in de buurt.

Het is mogelijk om voor de overplaatsing een kijkje te gaan nemen op de post-IC/HC afdeling van uw keuze. Van ouders die u voorgingen horen wij dat dit een deel van de spanningen rondom de overplaatsing weg kan nemen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de desbetreffende afdeling. Op de websites van de verschillende ziekenhuizen vindt u hiervoor de actuele contactgegevens. Een aantal afdelingen heeft ook een informatieve website die u alvast kunt bekijken.

Het is voor ons moeilijk om een precieze datum van overplaatsing te geven. We kiezen het moment van overplaatsing zorgvuldig. We houden rekening met de actuele conditie van uw kind en zijn daarnaast afhankelijk van de vrije opnameplekken op de andere afdeling. Op het moment dat er een vrije opnameplek voor uw kind is, moeten we deze snel benutten. De overplaatsing vindt dan vaak op dezelfde dag plaats. Dit kan voor uw gevoel heel snel en onverwachts zijn.

De overplaatsing


Omdat uw kind nog post-IC/HC zorg nodig heeft begeleidt een van onze artsen of verpleegkundig specialisten de overplaatsing . Uw kind gaat per ambulance in een speciale transport couveuse naar het andere ziekenhuis.

Transportcouveuse
Op de post-IC/HC afdeling dragen wij de zorg mondeling over. Wij zorgen ook voor een schriftelijke medische en verpleegkundige overdracht. Hierin staat welke onderzoeken en behandelingen uw kind bij ons heeft gehad. Als het nodig is geven we ook advies voor de verdere behandeling. Als ouders heeft u ook zelf de mogelijkheid om een overdracht te schrijven. De verpleegkundige heeft hier een speciaal formulier voor.

Na de overplaatsing


De post-IC/HC afdeling heeft een minder intensief karakter. Mogelijk zijn er voor de verzorging andere gebruiken. Ook kunnen er andere apparatuur en materialen zijn. Voor sommige kinderen kan de ambulancerit vermoeiend zijn. Dit kan zich uiten in veel slapen, een toename van ‘incidenten’ of het moeten ophogen van de ademhalingsondersteuning. De verpleging is hiervan op de hoogte en houdt hier rekening mee.

Overplaatsing naar medium-care
Na het verblijf op de post-IC/HC afdeling is het goed mogelijk dat uw kind nog een keer overgeplaatst wordt. Maar dan naar een medium-care afdeling van een ander ziekenhuis zo dicht mogelijk bij u in de buurt. Dit is de laatste belangrijke stap voordat uw kind naar huis komt.

Schema overplaatsing

Terug naar IC-Neonatologie

In een heel enkel geval kan het zijn dat uw kind terugkomt naar de IC-Neonatologie van het Erasmus MC-Sophia. Bijvoorbeeld wanneer uw kind een infectie krijgt, waarbij er behoefte is aan beademing. In dit geval komt een arts van onze IC-Neonatologie naar de post-IC/HC afdeling om uw kind per ambulance naar het Erasmus MC-Sophia te vervoeren. Wanneer er geen behoefte aan intensieve zorg meer is, gaat uw kind weer terug naar de post-IC/HC afdeling.

Heeft u nog vragen?


Vragen die u heeft over de overplaatsing van uw kind kunt u altijd stellen aan de verpleegkundige, verpleegkundig specialist of arts die voor uw kind zorgt.

Het team van de IC-Neonatologie wenst u heel veel geluk voor de toekomst.
BeterKeten
BeterKeten is een netwerkverband tussen zorgaanbieders in de Rotterdamse regio. In de BeterKeten werken de partners samen om ervoor te zorgen dat de patiënt de beste zorg op de beste plek in de keten krijgt: www.beterketen.nl.