Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Samenzorg

De beste zorg geven we samen

In het Erasmus MC Sophia werken kinderen, ouders, verpleegkundigen en artsen samen aan de beste zorg voor alle kinderen. Door kennis en ervaring met elkaar te delen maken we samen zorg steeds meer op maat voor iedere patiënt. Dit noemen we Samenzorg, en dit komt overal in het ziekenhuis terug.

Arts ontvangt vader met dochter

Over Samenzorg

Wat is Samenzorg?

Samenzorg betekent dat alle medewerkers van het Erasmus MC Sophia, kinderen en families samen één team vormen. In dit team heeft iedereen een eigen en gelijkwaardige inbreng.

Samenzorg is gebaseerd op de ideeën van Patient- and Family-Centered Care (PFCC). In het Nederlands noemen we dit ‘gezinsgerichte zorg’. PFCC gaat ervan uit dat een ziek kind en zijn familie een belangrijke rol spelen in hun eigen zorg.

Met Samenzorg betrekken we de familie bij de directe zorg voor het kind en bij keuzes in de behandeling. Het kind en zijn familie kunnen zelf bepalen hoe zij betrokken willen zijn. Ook kiest het kind zelf wie er tot de ‘familie’ behoort. Dit kunnen familieleden zijn (ouders, boer, zus, oma, opa, tante of oom), of andere belangrijke mensen zoals een buurvrouw, oppas of een vriend.

Samenzorg gebruiken we bij het opstellen en uitvoeren van persoonlijke behandelplannen, en nemen we ook zoveel mogelijk mee in de organisatie van ons ziekenhuis. Denk hierbij aan vernieuwingen in onze zorg en het ziekenhuis, het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, de inhoud van onze opleidingen en hoe wij omgaan met onze patiënten en met elkaar.

In het Erasmus MC Sophia delen kinderen en hun ouders hun ervaringen, geven ons advies en helpen ons te verbeteren via de Kinderadviesraad, de Familieadviesraad en de familie-adviescommissies. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in het ziekenhuis persoonlijk en gastvrij ontvangen wordt, zorgen we voor een prettig verblijf en maken we met elkaar de beste zorg.

Waarom Samenzorg?

Samenzorg gaat over goed naar elkaar luisteren en samenwerken aan de beste zorg. Door dit te doen kunnen we kinderen nog beter behandelen. In het Erasmus MC Sophia werken kinderen, ouders, verpleegkundigen en artsen écht met elkaar samen. Hierdoor krijgt ieder kind zorg ‘op maat’.

Ouder en kinderen bij een spreekuur met een arts

De 10 kernwaarden

Samen met kinderen en hun ouders hebben we de 10 kernwaarden van Samenzorg opgesteld. Deze waarden bepalen hoe wij zorg bieden aan het kind, samenwerken met zijn familie en hoe we onze zorg organiseren.

 1. Een kind en zijn familie zijn onlosmakelijk verbonden, daarom zorgen wij dat zij zoveel mogelijk bij elkaar kunnen zijn.
 2. Wij zorgen voor een comfortabele en veilige omgeving, waar wij een kind en zijn familie met respect en liefdevol behandelen.
 3. Wij leren en stimuleren de familie om zelf voor hun kind te zorgen, waardoor zij met vertrouwen deze zorg kunnen geven.
 4. Wij hebben aandacht voor de ontwikkeling van het kind en het functioneren van zijn familie.
 5. Wij geven actuele en begrijpelijke informatie aan het kind en zijn familie, waarmee zij samen met het behandelteam beslissen over de behandeling.
 6. Wij streven ernaar dat het kind en zijn familie geen vermijdbare pijn, lichamelijk ongemak en emotionele spanning ervaren
 7. Wij verzorgen het kind en zijn familie door medewerkers in te zetten die speciaal voor de zorg en begeleiding van kinderen én hun gezin zijn opgeleid.
 8. Het kind en zijn familie hebben de mogelijkheid mét ons te werken aan verbetering van zorg, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en omgeving.
 9. Wij geven eenduidige en continue zorg met een duidelijk aanspreekpunt binnen en buiten de muren van ons ziekenhuis.
 10. De beste zorg is leidend: een kind komt naar ons als de zorg die hij nodig heeft niet gelijkwaardig thuis of in een zorginstelling dichtbij huis kan worden verleend.

Deze kernwaarden zijn opgesteld vanuit het handvest Kind & Ziekenhuis en vanuit de vier kernwaarden van Patient- and Family-Centered Care (PFCC).

Samenzorg in de praktijk

Samenzorg is op alle afdelingen van het Erasmus MC Sophia aanwezig, bijvoorbeeld via het Samenzorg overleg of door de samenwerking met de Kinderadviesraad, de Familieadviesraad en de verschillende familie-adviescommissies binnen de afdelingen.

Het Samenzorg overleg

Op veel afdelingen vindt twee of drie keer per week het Samenzorg overleg plaats. Tijdens dit overleg stellen onze artsen en verpleegkundigen samen met het kind en zijn ouders het behandelplan voor de komende dagen op. We bespreken samen de medische gegevens, het verloop van de laatste dagen, de resultaten van onderzoek en, de medicijnen. Iedereen kan vertellen hoe het gaat en welke belangrijke zaken nog besproken of geregeld moeten worden. Zo zijn kinderen en ouders een gelijkwaardige partner en maken zij deel uit van ons behandelteam.
Voorbeelden van vragen die tijdens het overleg aan het kind en zijn ouders gesteld worden:

 • Wat zijn voor jullie belangrijke punten die jullie vandaag willen bespreken?
 • Hoe vinden jullie dat het gaat?
 • Wat hebben jullie nodig in de komende dagen, of voor ontslag?

Het Samenzorg overleg kan op de eigen kamer of in een overlegkamer op de afdeling plaatsvinden en duurt ongeveer 10 minuten per keer. Het overleg is geen vervanging van een artsengesprek. We maken een aparte afspraak als een familie veel vragen heeft, of meer tijd en aandacht nodig heeft. Het deelnemen aan het Samenzorg overleg is altijd een keuze van ouders en kind. De inbreng van het kind is afhankelijk van de leeftijd, het ziek zijn en de ontwikkeling.

De Kinderadviesraad, Familieadviesraad en de familieadviescommissies

In het Erasmus MC Sophia helpen kinderen, ouders en familie bij het verbeteren van onze zorg en het fijner maken van het verblijf in het ziekenhuis. Dit doen zij op verschillende manieren, en elke inbreng is voor ons waardevol. Kinderen, ouders en hun familie weten tenslotte als geen ander hoe het is om in ons ziekenhuis te zijn en wat er goed gaat en nog beter kan. Voor wie ons voor langere tijd wilt helpen, zijn er de Kinderadviesraad, de Familieadviesraad en de familieadviescommissies binnen de afdelingen. In alle commissies en raden ondersteunen medewerkers de kinderen en ouders bij hun plannen en inzet.

De Kinderadviesraad

In de Kinderadviesraad denken patiënten en zussen en broers van patiënten met ons mee over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ook vragen we hun om advies als er nieuwe plannen zijn in het ziekenhuis. De kinderen uit de Kinderadviesraad komen regelmatig in het ziekenhuis en weten hierdoor heel goed hoe het bij ons is. Zij kunnen vertellen wat zij meegemaakt hebben en wat hun ideeën zijn om het verblijf in ons ziekenhuis leuker te maken. Het bestuur en de medewerkers van het ziekenhuis vinden de mening van de Kinderadviesraad heel belangrijk en luisteren daarom goed naar ze.

In de Kinderadviesraad bespreken de kinderen alles waarvan ze vinden dat het beter kan. Het gaat dan bijvoorbeeld over:

 • Het eten in het ziekenhuis.
 • Het contact met de artsen en verpleegkundigen.
 • De inrichting van het ziekenhuis.
 • Het vermaak in het ziekenhuis: zijn er genoeg leuke dingen te doen? 

Kinderadviesraad 2022

De familieadviescommissies

In het Erasmus MC Sophia heeft iedere afdeling een familie-adviescommissie. In deze commissies overleggen familieleden van kinderen (vaak de ouders) en medewerkers van de afdelingen wat belangrijke verbeterpunten voor de afdeling zijn, en hoe deze uitgewerkt kunnen worden. Een commissie komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar.
Dit zijn de familieadviescommissies in ons ziekenhuis en hun e-mailadressen:

 • Familieadviescommissie IC Neonatologie / Verloskunde, e-mail
 • Familieadviescommissie IC Kinderen (Intensive Care afdeling Kinderen), e-mail
 • Familieadviescommissie Sector Kinderen. Bestaande uit: medium Care afdelingen: 1 Noord KC (Kinderhersencentrum), 1 Zuid KC (Kinderchirurgie), 2 Noord KG (Kinderthoraxcentrum), 2 Zuid KG (Kindergeneeskunde), de dagverpleging en de poliklinieken voor kinderen, e-mail
 • Familieadviescommissie KJPP (Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie). Bestaande uit: de polikliniek, de kinderkliniek en de adolescentenkliniek KJPP, e-mail

De Familieadviesraad

In de Familieadviesraad denken ouders en familieleden van patiënten mee over grote projecten, en bespreken ze hun ideeën met de bestuurders van het ziekenhuis. Ieder lid van de Familieadviesraad is ook betrokken bij een familie-adviescommissie binnen een afdeling. Zo zorgen zij ervoor dat de mening van familieleden en medewerkers van alle afdelingen gehoord en besproken wordt in de Familieadviesraad. Hierdoor bestaat er goede samenwerking tussen de verschillende adviescommissies, wat goed van pas komt bij grote plannen en projecten.

In de Familieadviesraad zijn ook altijd twee leden van de cliëntenraad van het Erasmus MC lid. Dit zorgt ervoor dat er ook afstemming is met ontwikkelingen binnen het gehele Erasmus MC.

De Familieadviesraad komt acht keer per jaar bij elkaar. Belangrijke projecten van de Familieadviesraad voor de komende jaren zijn:

 • De ontwikkeling van een app: met als doel dat kinderen, ouders en artsen elkaar op een toegankelijke manier op de hoogte kunnen houden over de toestand van het kind.
 • De aanstelling van een casemanager: waarbij iedere patiënt één aanspreekpunt heeft in het ziekenhuis, die gemakkelijk bereikbaar is en de behandeling coördineert.
 • Het vergroten van de zichtbaarheid van de Familieadviesraad en familieadviescommissies bij ouders en medewerkers.

Detail-familieadviesraad

De familieonderwijscommissie

In de familieonderwijscommissie helpen ouders en familieleden ons bij het geven van onderwijs aan verpleegkunde- en geneeskundestudenten, en bij de opleidingen die wij aan onze medewerkers geven. Door het vertellen van persoonlijke ervaringen doen de ouders een unieke bijdrage: zij laten zien hoe het is om patiënt of familie van een patiënt te zijn. Ze vertellen wat fijn is om wel of niet te doen als zorgverlener en hoe de zorg zo goed mogelijk gegeven kan worden. Zonder de enthousiaste inzet van veel ouders en familie lukt het niet om dit onderwijs zo’n mooie inhoud en vorm te geven.

De familiebouwcommissie

In de familiebouwcommissie werken ouders en familie met ons aan de plannen voor de verbouwing en nieuwbouw van het Erasmus MC Sophia. Dit bouwproject noemen we ‘Programma Sophia Kinderziekenhuis’ en zal ons de komende jaren steeds meer bezighouden. De familie-adviseurs denken mee vanuit het oogpunt van patiënten en hun familieleden, waardoor wij in de toekomst een nog beter ziekenhuis kunnen realiseren.

Ook meehelpen aan de beste zorg?

Heeft u ideeën om de zorg in het Erasmus MC Sophia te verbeteren, wilt u uw persoonlijke ervaring met ons ziekenhuis delen of wilt u zich aanmelden als familie-adviseur? Neem dan contact op met team Samenzorg door op de onderstaande contact knop te klikken.

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier