Mijn Erasmus MC

Uw eigen medische gegevens inzien? Dit kan via Mijn Erasmus MC, uw online patiëntendossier. U kunt er ook uw afsprakenoverzicht bekijken of uw persoonlijke gegevens aanpassen, bijvoorbeeld als u bent verhuisd.

 

Mijn Erasmus MC

Inloggen

U logt veilig in op Mijn Erasmus MC met uw DigiD met sms of met de DigiD app. Uw patiëntgegevens zijn hier goed beschermd.

Direct inloggen

Meer weten over veiligheid en inloggen.

Voor wie

Iedereen die bij het Erasmus MC als patiënt staat ingeschreven, kan gedeelten uit zijn medisch dossier online bekijken. Ook ouders kunnen in principe het dossier van hun kind inkijken.

Uw kind is patiënt

  • Kind van 0 tot 12 jaar
    Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage van het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar. Zij gebruiken daarvoor de DigiD inlogcode van hun kind. Ieder kind dat bij de geboorte wordt ingeschreven in het bevolkingsregister ('Gemeentelijke Basisadministratie Personen') ontvangt na enkele weken automatisch een burgerservicenummer (BSN-nummer). Met het burgerservicenummer van uw kind kunt u een DigiD aanvragen. Dit kan dus al vanaf 0 jaar.
  • Kind van 12 tot 16 jaar
    Vanaf de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen kinderen zelf hun dossier inzien. Ouders kunnen het dossier inzien voor zover dit nodig is voor het geven van toestemming voor een medische behandeling van hun kind. Het kind kan tegen de inzage bezwaar maken. De betrokken arts kan het bezwaar erkennen als hij van mening is dat inzage door de ouders in strijd is met de maatstaven van het 'goed hulpverlenerschap'.
  • Vanaf 16 jaar
    Voor kinderen vanaf 16 jaar gelden de regels voor volwassenen.

Andere personen, zoals uw verzekeraar, huisarts of specialist hebben géén toegang tot uw online medisch dossier. Bent u patiënt van de afdeling Psychiatrie? Dan kunt u op dit moment uw patiëntendossier niet online bekijken.

Meer weten over het medisch dossier.

Inhoud van Mijn Erasmus MC

In uw persoonlijke digitale omgeving Mijn Erasmus MC staan gedeelten van uw medisch dossier. U vindt er bijvoorbeeld uw behandelplan, laboratoriumuitslagen en brieven van de medisch specialist naar de arts die u verwees.

Het kan echter zijn dat u op zoek bent naar andere, of méér gegevens dan in Mijn Erasmus MC vermeld staan. Hiervoor kunt u een Verzoek om medische gegevens indienen.  

Wat vindt u van ons ziekenhuis

Als u patiënt bij ons bent, horen wij graag van u hoe u bij ons terecht gekomen bent, hoe u tegen onze organisatie aankijkt en wat u vindt van de manier waarop we met elkaar omgaan.

Zo kunnen wij onze dienstverlening voortdurend blijven verbeteren. Wilt u geheel anoniem uw mening over het Erasmus MC geven? Fijn als u ons wilt helpen.

Banner voor een enquete over het Erasmus MC

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier