Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Wetenschappelijk onderzoek

Algemene informatie

De missie van het Erasmus MC is een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Wij willen leidend zijn in innovaties voor gezondheid en zorg. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor onze patiënten. Door onderzoek doen we meer medische kennis op en kunnen we nieuwe behandelingen ontwikkelen.

Het kan zijn dat u (of uw kind) wordt gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Uw arts moet u uitgebreid informeren over het onderzoek. Hij zal u vertellen wat de gevolgen voor u zijn en welke risico’s zijn verbonden aan het onderzoek. U bepaalt zelf of u mee wilt werken aan het onderzoek. U mag altijd weigeren om mee te doen (ook als het onderzoek al gestart is) en u hoeft hier geen reden voor te geven. Dit heeft geen enkel effect op de verdere behandeling.

U kunt ook meer informatie vinden bij de Rijksoverheid.

Wetenschappelijk onderzoek met gegevens uit uw medisch dossier 

Het komt regelmatig voor dat het ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek wil doen met de gegevens die tijdens uw behandeling in het Erasmus MC zijn verzameld. Zo'n onderzoeksvraag komt vaak pas als uw behandeling in het Erasmus MC achter de rug is, bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwe wetenschappelijke ontdekking of ervaringen elders.

Ten behoeve van een dergelijk onderzoek worden inlichtingen verstrekt over uw behandeling of wordt zelfs inzage verleend in uw dossier. In principe wordt hiervoor uw toestemming gevraagd. Alleen als dat in redelijkheid niet mogelijk is, kunnen gegevens worden gebruikt zonder uw toestemming. In dat geval wordt ervoor gezorgd dat uw persoonlijke levenssfeer beschermd wordt en worden de over u verkregen gegevens onder een codenummer bewaard. De onderzoekers zijn aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

U kunt hiertegen bezwaar maken, meer informatie en het bezwaarformulier vindt u onder ‘Restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek’ op www.erasmusmc.nl/patientenfolders.

Aanvullende informatie voor patiënten van het Kanker Instituut

Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden ook vastgelegd in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). U kunt hier meer over lezen op de pagina over de NKR

Uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen corona

In het Erasmus MC werken artsen en onderzoekers er hard aan om meer te leren van het coronavirus en de ziekte COVID-19 die het virus veroorzaakt. We werken hiervoor ook samen met instellingen en organisaties buiten Nederland en Europa.

 Meer weten? Bekijk ons overzicht met folders over het coronavirus

Patiënt in gesprek met arts