Opvragen medisch dossier

U heeft recht op inzage in uw dossier.

Kopie medisch dossier

U kunt een kopie opvragen via het formulier 'Verzoek om medische gegevens'. Lees eerst de toelichting.

Hoewel u recht heeft op een kopie van het medisch dossier, is het aanvragen van het volledige dossier niet altijd nodig en zijn enkele afschriften vaak voldoende. Als bepaalde zaken onduidelijk zijn, kunt u uw behandelend arts om uitleg vragen.

U kunt ook online via Mijn Erasmus MC een samenvatting van het medisch dossier van u of uw kind inzien. U logt in met DigiD en sms-functie.

Snelle afhandeling

Voor een snelle afhandeling van een verzoek om medische gegevens kunt u terecht bij de Frontservice Zorgadministratie in de centrale hal van het Erasmus MC, locatie Rotterdam-Centrum, op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u ons op werkdagen bereiken via telefoonnummer (010) 703 58 27. Vragen en opmerkingen kunt u ook sturen via het contactformulier onderaan deze pagina.

Vanwege de privacy van onze patiënten kunnen wij telefonisch geen informatie geven over de eventuele beschikbare gegevens. Wij vragen hiervoor uw begrip.Patient in ziekenhuisbed met tablet

Toelichting aanvraag kopie dossier

Verzoek door ouders of derden

Bij een verzoek voor een (gedeeltelijk) afschrift van het medisch dossier van een kind jonger dan 16 jaar, moeten beide ouders de aanvraag ondertekenen en beiden een kopie van een geldig legitimatiebewijs meezenden.

NB: een kind van 16 jaar of ouder moet zelf een verzoek indienen. Een kind tussen de 12 en 16 jaar moet voor akkoord tekenen.

Het verstrekken van een kopie van het dossier aan een ander dan de patiënt zelf, wordt in principe alleen gedaan nadat wij een daarvoor bestemde machtiging hebben ontvangen, inclusief kopie van een geldig legitimatiebewijs. Dit geldt niet voor ouders die een (gedeeltelijke) kopie van het dossier opvragen van hun kind dat jonger is dan 12 jaar.

Aanvraag gegevens IVF/ICSI behandeling

Bij kopieën uit het dossier van een IVF/ ICSI behandeling is ook de handtekening en kopie van een geldig legitimatiebewijs van de partner noodzakelijk. Op het formulier kunt u bij 'Handtekening aanvrager' een tweede handtekening plaatsen.

De mogelijkheid van een versnelde afhandeling aan onze balie is in dit geval niet mogelijk.

Kopie gegevens overleden patiënten

Bij een verzoek voor een (gedeeltelijke) afschrift van het medisch dossier van overleden patiënten gelden strengere eisen.

  • Op basis van onder andere de toelichting bij uw aanvraag, is het aan de arts om in te schatten of afgifte ‘met veronderstelde toestemming’ van de overleden patiënt geschiedt.
  • De arts maakt daarbij een belangenafweging tussen enerzijds het (zwaarwegende) belang van de nabestaande bij afgifte en anderzijds het belang van privacybescherming van de overleden patiënt.
  • De arts die bij de behandeling betrokken is geweest of het medisch afdelingshoofd beslist of de toelichting voldoende is om het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt te doorbreken.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Contactformulier