Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Opvragen medisch dossier

U heeft recht op inzage in uw dossier.

Opvragen medisch dossier

Hoe vraagt u een kopie aan?

U kunt een kopie opvragen via het formulier 'Verzoek om medische gegevens'. Lees ook de verdere toelichting op deze pagina.

Verschillende mogelijkheden

Hoewel u recht heeft op een kopie van het medisch dossier, is het aanvragen van het volledige dossier niet altijd nodig en zijn enkele afschriften vaak voldoende. Als bepaalde zaken onduidelijk zijn, kunt u uw behandelend arts om uitleg vragen.

U kunt ook online via Mijn Erasmus MC een samenvatting van het medisch dossier van u of uw kind inzien. U logt in met DigiD en sms-functie.

Heeft u vragen?

U kunt ons op werkdagen bereiken via telefoonnummer (010) 703 58 27. Vragen en opmerkingen kunt u ook sturen via het contactformulier onderaan deze pagina.

Vanwege de privacy van onze patiënten kunnen wij telefonisch geen informatie geven over de eventuele beschikbare gegevens. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Hoe vraagt u een kopie aan van een ander?

Verzoek door ouders of derden

Bij een verzoek voor een (gedeeltelijk) afschrift van het medisch dossier van een kind jonger dan 16 jaar, moeten beide ouders de aanvraag ondertekenen en beiden een kopie van een geldig legitimatiebewijs meezenden.

NB: een kind van 16 jaar of ouder moet zelf een verzoek indienen. Een kind tussen de 12 en 16 jaar moet voor akkoord tekenen.

Het verstrekken van een kopie van het dossier aan een ander dan de patiënt zelf, wordt in principe alleen gedaan nadat wij een daarvoor bestemde machtiging hebben ontvangen, inclusief kopie van een geldig legitimatiebewijs. Dit geldt niet voor ouders die een (gedeeltelijke) kopie van het dossier opvragen van hun kind dat jonger is dan 12 jaar.

Aanvraag gegevens IVF/ICSI behandeling

Bij kopieën uit het dossier van een IVF/ ICSI behandeling is ook de handtekening en kopie van een geldig legitimatiebewijs van de partner noodzakelijk. Op het formulier kunt u bij 'Handtekening aanvrager' een tweede handtekening plaatsen.

De mogelijkheid van een versnelde afhandeling aan onze balie is in dit geval niet mogelijk.

Kopie gegevens overleden patiënten

Bij een verzoek voor een (gedeeltelijke) afschrift van het medisch dossier van overleden patiënten gelden strengere eisen.

 • Op basis van onder andere de toelichting bij uw aanvraag, is het aan de arts om in te schatten of afgifte ‘met veronderstelde toestemming’ van de overleden patiënt geschiedt.
 • De arts maakt daarbij een belangenafweging tussen enerzijds het (zwaarwegende) belang van de nabestaande bij afgifte en anderzijds het belang van privacybescherming van de overleden patiënt.
 • De arts die bij de behandeling betrokken is geweest of het medisch afdelingshoofd beslist of de toelichting voldoende is om het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt te doorbreken.

Kopie van een röntgenfoto, MRI of CT-scan aanvragen

U kunt een kopie van uw röntgenfoto, MRI of CT-scan aanvragen. De kopie wordt op een DVD gebrand. Dit kost € 10,00.

Let op: u kunt alleen met PIN betalen.

Waar kunt u dit aanvragen?

U kunt terecht bij de hoofdbalie van het specialisme Radiologie & Nucleaire Geneeskunde in het Nd-gebouw op de 5e verdieping. Neem ook een geldig legitimatiebewijs mee. U moet uw legitimatiebewijs laten zien voordat u de DVD mee krijgt.

Wilt u een kopie van een onderzoek van voor 2005? Bel dan eerst met het specialisme Radiologie & Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer (010) 704 20 06

Wie heeft recht op een kopie van uw onderzoek?

 • U heeft het recht een kopie van uw onderzoek te ontvangen.
 • Uw familieleden hebben alleen recht op een kopie van uw onderzoek als u hen daar schriftelijk voor heeft gemachtigd.
 • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op een kopie van het onderzoek van hun kind.
 • Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar moeten persoonlijk instemmen met het opvragen van hun onderzoek.
 • Iedereen die ouder is dan zestien jaar beslist zelfstandig over (toestemming tot) een kopie van het onderzoek.
 • Een niet-gezaghebbende ouder heeft geen recht op een kopie van het onderzoek van een kind.

De volgende stukken hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken:

 • Aanvraag voor uzelf: een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Aanvraag voor een andere persoon: kopie van uw identiteitsbewijs en een schriftelijke machtiging van de betreffende persoon.
 • Aanvraag voor een overleden persoon: kopie van uw identiteitsbewijs en schriftelijke motivering.
 • De familie van een overleden patiënt heeft niet zonder meer recht op een kopie van het onderzoek. Wettelijke bescherming van de privacy van de patiënt geldt ook na overlijden. De behandelaar van de overleden patiënt moet bepalen of de overledene bij leven geen bezwaar zou hebben gehad tegen verlenen van een kopie van het onderzoek. Dit moet aantoonbaar zijn.

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier
Patient in ziekenhuisbed met tablet