Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Algemene informatie

Opvragen medisch dossier

U heeft recht op kopieën uit uw medisch patiëntendossier.

Opvragen medisch dossier

Kopie medisch dossier patiënt

Mijn Erasmus MC

Wilt u uw medische gegevens en afspraken inzien? Dat kan via Mijn Erasmus MC, uw online patiëntendossier. Na inlog met uw DigiD heeft u toegang tot een deel van uw medisch dossier. Heeft u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U kunt onder meer uw uitslagen bekijken, uw medicijngebruik inzien en de brieven van uw behandelaars lezen. In Mijn Erasmus MC staat een overzicht van al uw afspraken. Lees hier meer over Mijn Erasmus MC.

Aanvragen kopie dossier

Het kan zijn dat u andere informatie wilt hebben die niet in uw patiëntenportaal Mijn Erasmus MC staat. Dan kunt u bij ons een aanvraag doen om een kopie uit uw dossier te ontvangen. Het is meestal niet nodig om een volledig dossier aan te vragen. Vaak zijn enkele afschriften al genoeg. Een aanvraag doet u altijd schriftelijk. Gebruik hiervoor het 'aanvraagformulier medische gegevens'.

Soort aanvraag

U kunt een volledig afschrift van uw medisch dossier aanvragen óf een gedeeltelijk afschrift . 
Bij een aanvraag voor een gedeeltelijk afschrift leveren wij u uw medische gegevens binnen 2 weken. Deze gegevens kunt u gebruiken voor het aanvragen van een tweede mening, vervolgbehandeling elders, het regelen van thuiszorg of het informeren van instanties zoals het UWV. In een volledig afschrift zijn meer gegevens opgenomen dan in het gedeeltelijke afschrift, zoals ook de verslagen van uw (poli)klinische consulten en uw verpleegkundige verslagen. Wij streven ernaar om een volledig afschrift van uw dossier binnen de wettelijke termijn van 4 weken te leveren.

Hoe doet u een aanvraag? 

Download onderstaand ‘aanvraagformulier medische gegevens’ en print het uit. Vul dit in en onderteken het. Daarnaast hebben wij van u een kopie van uw identiteitsbewijs (ID) nodig om te controleren of u daadwerkelijk de aanvrager bent. Wij gebruiken deze kopie alleen voor de controle en slaan deze niet op. Op de website van de overheid leest u hoe u veilige kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.
Stuur vervolgens het formulier én de kopie van uw ID per post of per mail naar ons toe. De adresgegevens vindt u op het aanvraagformulier.

Ontvangst kopie dossier

Op het aanvraagformulier geeft u aan hoe u de opgevraagde dossiergegevens wilt ontvangen. Wij kunnen deze kosteloos per aangetekende post naar u opsturen. Of u haalt deze zelf op in het Erasmus MC. Als u ze zelf komt ophalen, laten wij u tevoren telefonisch of per mail weten wanneer uw gegevens klaar liggen. Nadat u bericht van ons heeft ontvangen kunt u uw kopie dossier ophalen bij de centrale inschrijfbalie, ruimte Ne-113k. De centrale inschrijfbalie is elke werkdag geopend van 7.00 tot 17.00 uur.

 

Lees, als dit van toepassing is, ook de informatie onder kopie medisch dossier kinderen, kopie medisch dossier bij IVF/ICSI behandeling, kopie medisch dossier overleden patiënt of kopie medisch dossier aanvraag door derden

Download hier het aanvraagformulier medische gegevens 

Kopie röntgenfoto, MRI of CT-scan

Op het aanvraagformulier voor medische gegevens kunt u aangeven dat u bij uw medische gegevens ook een kopie van een radiologisch onderzoek wenst. Deze voegen wij dan toe.

Voor alleen een kopie van een radiologisch onderzoek kunt u ook terecht bij de hoofdbalie van Radiologie & Nucleaire Geneeskunde in het Nd-gebouw op de 5e verdieping. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Zonder geldig legitimatiebewijs krijgt u geen kopie van uw onderzoeksgegevens mee. De kopie van uw röntgenfoto, MRI of CT-scan wordt op een CD-ROM gebrand.

Wilt u een kopie van een onderzoek van vóór 2005? Bel dan eerst met het specialisme Radiologie & Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer (010) 704 20 06.

  

Lees, als dit van toepassing is, ook de informatie onder kopie medisch dossier kinderenkopie medisch dossier bij IVF/ICSI behandelingkopie medisch dossier overleden patiënt of kopie medisch dossier aanvraag door derden.

Kopie medisch dossier kinderen

De rechten op het ontvangen van een kopie van het dossier van kinderen, waaronder ook de radiologische onderzoeken, zijn verschillend voor 3 leeftijdsgroepen:

  • Kind van 0 tot 12 jaar
    Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage van het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar. Zij mogen een kopie van het dossier opvragen.
  • Kind van 12 tot 16 jaar
    Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage van het dossier van hun kinderen van 12 tot 16 jaar. Zij mogen een kopie van het dossier opvragen, maar het kind kan hiertegen bezwaar maken. Het is daarom nodig dat het kind het aanvraagformulier mee ondertekent.
  • Vanaf 16 jaar
    Voor kinderen vanaf 16 jaar gelden de regels voor volwassenen. Zij kunnen zelf een aanvraag indienen.

Als de behandelend arts het verstrekken van een kopie niet verenigbaar vindt met de zorg van een goed hulpverlener, kan het verstrekken van een kopie worden geweigerd.

Een niet-gezaghebbende ouder heeft in principe alleen recht op algemene, feitelijke en belangrijke informatie over de behandeling van zijn kind. De behandelend arts volgt de wet om te bepalen of hij de gevraagde medische informatie mag verstrekken.  

Bij een verzoek voor een (gedeeltelijk) afschrift van het medisch dossier van een kind jonger dan 16 jaar, moeten beide gezaghebbende ouders de aanvraag ondertekenen en beiden een kopie van een geldig legitimatiebewijs meezenden.

 

De procedures voor aanvraag leest u onder kopie medisch dossier patiënt of onder kopie röntgenfoto, MRI of CT-scan.

Kopie medisch dossier bij IVF/ICSI behandeling

Wilt u een kopie van het dossier aanvragen over uw vruchtbaarheidsbehandeling IVF of ICSI? Dan is het nodig dat beide partners het aanvraagformulier ondertekenen. Op het formulier kunt u bij 'ondertekening door aanvrager' een tweede handtekening plaatsen. Ook is van beide partners een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. U kunt hiervoor alleen een volledig afschrift van het dossier aanvragen, niet een gedeeltelijk afschrift.

 

De procedures voor aanvraag leest u onder kopie medisch dossier patiënt of onder kopie röntgenfoto, MRI of CT-scan.

Kopie medisch dossier overleden patiënt

Bij een verzoek voor een kopie uit het medisch dossier van een overleden patiënt gelden strenge eisen. Indien u een kopie uit het dossier van een overledene wilt aanvragen dan moet u naast het aanvraagformulier óók de ‘toelichting op het verzoek door derden’ invullen. Beschrijf hier wat de reden is van uw aanvraag. Op basis van de toelichting van uw verzoek vindt beoordeling plaats.

 

De procedures voor aanvraag leest u onder kopie medisch dossier patiënt of onder kopie röntgenfoto, MRI of CT-scan.

Kopie medisch dossier aanvraag voor derden

Een verzoek voor een kopie van een medisch dossier van een wilsonbekwame patiënt kan worden aangevraagd door de wettelijke vertegenwoordiger, zoals curator of mentor. Als de behandelend arts het verstrekken van een kopie niet verenigbaar vindt met de zorg van een goed hulpverlener, kan het verstrekken van een kopie worden geweigerd. Dit geldt overigens voor alle aanvragen, niet alleen voor een kopie-aanvraag door derden.

 

De procedures voor aanvraag leest u onder kopie medisch dossier patiënt of onder kopie röntgenfoto, MRI of CT-scan. Voor officiële instanties gelden andere regels.

Overzicht raadplegingen medisch dossier

Als (oud)patiënt heeft u het recht om informatie op te vragen over de raadplegingen in uw medisch dossier. Met het aanvraagformulier kunt u de logging informatie van uzelf, uw minderjarige kind, of dat van een patiënt wie u vertegenwoordigt opvragen. Logging gegevens geven onder andere inzicht in welke (soort) medewerkers van het Erasmus MC uw medisch dossier hebben geraadpleegd, bij welke afdeling zij (onder andere) werkzaam zijn, maar ook wanneer in het dossier ingezien is. Uw verzoek wordt in beginsel binnen een maand afgehandeld.

Heeft u vragen?

Kijk voor meer informatie op de pagina over het medisch dossier.

Voor inzage in uw dossier of een kopie van uw dossier, kunt u dit aanvraagformulier downloaden. U kunt dit formulier ook opvragen bij het Patiënt Service Centrum.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Patiënt Service Centrum via het telefoonnummer (010) 704 51 14, van maandag tot en met vrijdag 8.00 - 16.30 uur. U kunt ook het contactformulier onderaan deze pagina invullen.

Contactformulier

Gebruik onderstaand contactformulier voor vragen en opmerkingen over het opvragen van een medisch dossier.

Contactformulier