Bezoektijden

Bezoektijden Kliniek Erasmus MC

De bezoektijden voor de kliniek zijn van 11.00 - 21.00 uur. Binnen deze bezoekuren bent u vrij om uw bezoek te ontvangen als u geen onderzoeken of behandelingen heeft.

Bezoektijden Erasmus MC-Sophia

De bezoektijden in het Erasmus MC-Sophia zijn van 14.00 - 20.00 uur. Tussen 12.00 - 14.00 uur is het rustuur en kunt u niet op bezoek komen. Voor ouders en verzorgers en voor de afdeling Verloskunde, gelden andere bezoekuren.

Ouders/verzorgers

Ouders of verzorgers zijn 24 uur per dag welkom. Op bezoek bij patiente 

Richtlijnen bezoek

  • Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd bij het kind, bezoekers kunnen elkaar afwisselen. 
  • Komt u op bezoek wanneer de ouders/verzorgers niet aanwezig zijn? Dan is dit alleen toegestaan na overleg met de ouders/verzorgers. 
  • Kinderen onder de zes jaar mogen niet op bezoek komen, behalve broertjes en zusjes. Uitzonderingen op deze regel kunnen gemaakt worden in overleg met de verpleegkundigen op de afdeling. Voor het bezoek van kinderen aan een intensive care en high care afdeling gelden aparte regels. Overlegt u met de ouders/verzorgers van het kind voordat u op bezoek komt. 

Wij verzoeken u dringend om niet op bezoek te komen wanneer u ziek bent of in contact bent geweest met een infectieziekte. 

Afdeling Verloskunde

Partners zijn welkom van 9.00 - 22.00 uur. Broertjes en zusjes mogen met u meekomen, zolang u erbij blijft. Van 12.00 - 14.30 uur is het rusttijd. Wij willen u vragen de rust op de afdeling te respecteren.

Ander bezoek is welkom van 15.00 - 20.00 uur. Er kunnen maximaal twee personen tegelijk op bezoek. U kunt elkaar afwisselen in de wachtkamer.

Mochten er medische of verpleegkundige handelingen nodig zijn, dan vragen wij u plaats te nemen in de wachtkamer.