Sophia Kinderziekenhuis

Afspraak wijzigen of annuleren in Erasmus MC-Sophia

Uw eerste bezoek bij een specialisme

Voor een eerste bezoek bij een specialisme (bij de betreffende polikliniek) van het Erasmus MC-Sophia heeft u altijd een schriftelijke verwijzing nodig. Zonder de verwijzing kan er geen afspraak gemaakt worden. Alle zorgverzekeraars stellen een verwijzing namelijk verplicht. Zonder dit document worden de kosten van de behandeling niet vergoed en moet u zelf de kosten van de behandeling betalen.

Een eerste afspraak kunt u niet zelf bij ons maken, behalve bij Kinderpsychiatrie & Psychologie.

Als de specialist de verwijsbrief heeft beoordeeld, krijgt u een afspraak voor het eerste bezoek aan de polikliniek. Deze afspraak wordt per post naar u thuis gestuurd. Aan de hand van de informatie in de verwijsbrief wordt bepaald op welke termijn de afspraak gemaakt moet worden. Het kan ook zijn dat uw kind naar een andere specialist in ons ziekenhuis wordt verwezen of dat u naar een ander ziekenhuis wordt verwezen. Als u naar een ander ziekenhuis moet, krijgt uw huisarts hierover een bericht. 

Zorg en uw zorgverzekeraar

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben. Als uw verzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC, betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf. Als er wel een contract is, hangt het van uw polis af of u de behandeling vergoed krijgt. 

Informeer vóórdat u voor de eerste keer naar ons ziekenhuis komt bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden voor een vergoeding. 

Het wijzigen van de eerste of controleafspraak

Dit kunt u telefonisch doen. De telefoonnummers vindt u in de telefoonlijst poliklinieken.

De poliklinieken werken met een keuzemenu. Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn, verzoeken wij u het hele menu af te luisteren voordat u een keuze maakt. Met de juiste keuze voorkomt u dat wij u vragen opnieuw te bellen en de juiste keuze te maken of om het gesprek door te schakelen waarmee uw gesprek eventueel in een wachtrij kan komen.

Houd de volgende gegevens bij de hand voor het wijzigen van een afspraak:

Het kan zijn dat de afspraak niet direct verplaatst kan worden. Wij werken met spreekuurroosters waarbij het mogelijk is om 13 weken vooruit te plannen. Alle te maken afspraken na die periode worden op een oproeplijst geplaatst. Zodra er weer gepland kan worden, krijgt u de afspraak per post thuisgestuurd.

Het annuleren van een afspraak

Dit kan per telefoon, maar onze voorkeur gaat uit naar het online annuleringsformulier of het sturen van een e-mail naar poli.administratie.sophia@erasmusmc.nl

Het is belangrijk is dat uw het online annuleringsformulier volledig invult. Hierdoor voorkomt u dat wij uw verzoek niet kunnen verwerken. Bij een verzoek per e-mail is het belangrijk dat u de volgende zaken noemt:

  • De datum en het tijdstip van de afspraak.
  • Bij welk specialisme u de afspraak heeft.
  • Het patiëntennummer van uw kind.
  • De reden van annuleren en of een nieuwe afspraak gemaakt moet worden.

Zonder deze gegevens kunnen wij uw verzoek niet verwerken.