Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Algemene informatie

Ons verhaal

over topzorg, gedrevenheid en persoonlijke aandacht

Kanker kan iedereen overkomen

Iedereen kent wel iemand met kanker. Een moeder, vriend of kennis. Een buurvrouw of collega. Misschien heeft u zelf de diagnose kanker gekregen. Allemaal verhalen op zich, allemaal verhalen die ons raken. Eén op de drie mensen krijgt kanker. Een ziekte die de kwetsbaarheid en de veerkracht van mensen laat zien.

Ons doel is dat in de toekomst minder mensen kanker krijgen, meer patiënten genezen en de kwaliteit van leven van mensen met kanker verbetert. We willen kanker een stap voor zijn. We willen kanker begrijpen, voorkomen en optimaal behandelen. Met onze wetenschappelijke kennis zetten we daarin flinke stappen vooruit. We gaan voor een gezonde samenleving. 

Iedere dag opnieuw bieden wij de best mogelijke zorg aan onze patiënten. Zorg die we voor iedereen zo veel mogelijk op maat maken, met een gepersonaliseerde behandeling. De zorg organiseren we zo dicht mogelijk rondom de patiënt. Samen met onze patiënten bespreken we wat belangrijk is. Wat betekent kwaliteit van leven voor hen? Daar luisteren we aandachtig naar. Behandelplannen stellen we met elkaar op.

Soms blijkt dat genezing niet meer mogelijk is. Dan doen we er alles aan om de klachten te verlichten. Een waardig leven met of zonder kanker, dat staat bij ons voorop.

John Buijsman, Rotterdams acteur en ambassadeur van het Erasmus MC Kanker Instituut, verwoordt ons verhaal. Wie wij zijn en waar wij voor staan. Beluister het verhaal van het Erasmus MC Kanker Instituut.
 

Het verhaal van het Kanker Instituut

Een samenspel van topzorg

In het Erasmus MC Kanker Instituut zit alle zorg voor patiënten met een oncologische aandoening onder één dak. Betrokken specialisten en paramedici werken intensief samen. Daardoor houden we elkaar scherp om voor onze patiënten de beste zorg te kiezen.

Wij zien veel mensen die een zeldzame of complexe vorm van kanker hebben, mensen die deelnemen aan een experimentele behandeling en mensen die komen voor een second opinion (tweede mening).

Door onze ervaring zijn wij kundig in het stellen van een diagnose. Wij zijn bekend om onze grensverleggende behandeling van kanker. Wij werken nauw samen met onze wetenschappers in het laboratorium. Door deze samenwerking kunnen we nieuwe behandelingen sneller bij de patiënt brengen. En therapieën op maat ontwikkelen voor de patiënt. Nieuwe medicijnen en betere behandelingen toetsen we op die manier vlot in de praktijk en delen we met de rest van de wereld.

Wij voelen ons verbonden binnen ons instituut. En ook regionaal, nationaal en internationaal. We werken samen met andere medische kankercentra, diverse onderwijsinstellingen en gerenommeerde onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland.

Toegewijd en trots op het betekenisvolle werk dat we doen

Het Erasmus MC Kanker Instituut telt 27 onderzoeksgroepen. Dit noemen we ‘Academic Centres of Excellence’ (ACE’s). Het zijn samenwerkingsverbanden binnen het ziekenhuis van verschillende specialismen. In deze onderzoeksgroepen komen alle experts bijeen en richten zich op specifieke oncologische ziektebeelden. Zij delen hun kennis met elkaar en hun betrokkenheid bij onze patiënten. Om de best beschikbare en persoonlijke zorg te kunnen garanderen. Altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden. Verbetering en vooruitgang. Met de beste uitkomst voor de patiënt voorop. 

Gedreven door wetenschap

Wij zijn gedreven. Wij laten ons leiden door de wetenschap en gaan tot het uiterste voor onze patiënten om kanker kansloos te maken. Onderzoek heeft een sleutelrol binnen ons instituut.

Kanker kent vele verschijningsvormen. Het is niet één ziekte. Kanker kan voorkomen in bijna alle delen van het lichaam en treft zowel jongere als oudere mensen. Sommige tumoren reageren goed op een bepaalde behandeling, terwijl andere tumoren daar juist niet op reageren; en vreemd genoeg zijn dat soms tumoren van dezelfde kankersoort.

Het is daarom belangrijk om te begrijpen wat kanker precies is: wat gebeurt er in cellen voordat kanker ontstaat? Hoe ontwikkelt en verspreidt een tumor zich? Hoe en wanneer kunnen we een patiënt het beste behandelen? Wij willen kanker in al zijn aspecten beter leren begrijpen én tegengaan. We willen serieuze stappen vooruit zetten. Voor de wetenschap. Voor de maatschappij. Voor u.

'Ik krijg veel voldoening uit mijn werk als chirurg, maar je kunt per operatie maar één persoon helpen. Het mooie van deze onderzoeken is dat ik er heel veel mensen tegelijk mee kan helpen.' Dr. Bas Groot Koerkamp, oncologisch chirurg

Verbetering en vooruitgang. Met de beste uitkomst voor de patiënt voorop.

Ons onderzoek richt zich op zeldzame én op veel voorkomende vormen van kanker. Onze onderzoekers behoren tot de internationale top. Zij werken in onderzoeksgroepen die nauw met elkaar verbonden zijn. Het Erasmus MC Kanker Instituut is uniek in Nederland als het gaat om de nauwe samenwerking die er bestaat tussen onze laboratoria en de kliniek. 
Wij houden ons bezig met onderzoek over:

  • De eigenschappen van tumorcellen tot in de kleinste deeltjes (cellen en moleculen)
  • De rol die erfelijkheid speelt bij kanker, ons DNA
  • Het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek en veelbelovende behandelingen
  • Het bepalen van risicofactoren bij het krijgen van kanker
  • De nieuwe kennis over medicijnen

Ons instituut werkt nauw samen met de TU Delft aan medische- en technische vernieuwingen in de strijd tegen kanker. Het Erasmus MC wil het eerste technische Universitair Medisch Centrum van Nederland zijn.

Samenwerking Erasmus MC Foundation - Daniel den Hoed Fonds 

Voor al dit onderzoek is geld nodig. De Erasmus MC Foundation- Daniel den Hoed Fonds haalt geld op voor het veelbelovend wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC Kanker Instituut. Ieder jaar reiken zij een Daniel den Hoed award uit aan jonge talentvolle onderzoekers. In 2021 werd deze geldprijs dubbel uitgereikt. Dr. Sophie Veldhuijzen van Zanten won met haar onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van patiënten met hersentumoren. Dr. Jos Elbers met zijn onderzoeksvoorstel naar een nieuwe bestralingsbehandeling om de overlevingskansen van patiënten met hoofd-halskanker te verbeteren. Elke stap die ons dichter bij de genezing van kanker brengt, is belangrijk.

 

Samenwerking Josephine Nefkens Stichting

De Josephine Nefkens Stichting is al lange tijd verbonden met het Erasmus MC. Het doel van deze stichting is om onderzoek naar het ontstaan, het voorkómen en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van kanker te bevorderen. Vanuit het Josephine Nefkens Cancer Program ontvingen wij een belangrijke subsidie van € 7.500.000-. Hiermee krijgt ons kankeronderzoek een enorme impuls. Het toegekende bedrag gebruiken wij voor de aanschaf en ontwikkeling van laboratoriumapparatuur.

Ons doel is om patiëntspecifieke behandelingen te ontwikkelen en deze zo snel mogelijk naar onze patiënten in de kliniek te brengen. Daartoe werken veel verschillende kankeronderzoekers intensief met elkaar samen. De resultaten zijn waardevol voor alle afdelingen binnen het Kanker Instituut.

In deze video vertelt de familie Nefkens over hun niet aflatende steun aan het kankeronderzoek.

Voorbeelden van ons kankeronderzoek

 

Podcast 'Wat heeft DNA te maken met kanker?' 

Kanker ontstaat door een mutatie in het DNA, maar in het genetisch materiaal ligt ook steeds vaker de oplossing besloten voor een gepersonaliseerde behandeling. Dat zegt internist-oncoloog en hoogleraar Stefan Sleijfer van het Erasmus MC Kanker Instituut in de podcast In Opname van het Erasmus MC. Beluister de podcast ‘Wat heeft DNA te maken met kanker?' via Spotify, Spreaker, Google Podcast of Apple Podcast.

Podcast met Setfan Sleijfer

Aandacht voor wat belangrijk is

Wij voelen ons sterk verbonden met onze patiënten en met hun naasten. Wij doen ons best om aandacht te hebben voor wat voor hen belangrijk is. Ook buiten de muren van ons ziekenhuis. Want dat is hoe wij er als instituut willen zijn voor onze patiënten.

Patiënt betrokken bij medische keuze 

Dat iets kán, betekent niet altijd dat het ook moet. De vraag of we een bepaalde behandeling geven, hangt af van de situatie van de patiënt. Maar vooral ook van wat de patiënt zélf belangrijk vindt, aan welke uitkomst hecht hij veel waarde?

Dat noemen wij ‘waarde-gedreven zorg’. De geboden zorg bepalen we aan de hand van de waarden, de voorkeuren en behoeften van die ene patiënt. Het houdt in: streven naar de beste uitkomsten en ervaringen die de patiënt wil hebben, in relatie tot het traject dat hij moet bewandelen om dat allemaal te bereiken. Binnen het Kanker Instituut kijken veel specialisten op die manier: ‘wat is de zorgvraag van deze ene persoon?’ en ‘wat is het best voor de specifieke patiënt die naast me zit?’. We staan samen stil bij de consequenties die gezondheidszorg heeft voor de kwaliteit van leven. Als patiënt en zorgverlener zijn we elkaars partner.

'Ik heb het mooiste vak ter wereld. Ik mag proberen mensen beter te maken, wat ons steeds beter lukt. En daarnaast mag ik met de patiënt praten over de uitkomsten die er voor de patiënt zo toe doen in hun dagelijks leven. Ik ben een betere dokter door waardegedreven zorg.' Dr. Linetta Koppert, oncologisch chirurg

Jongeren met kanker (AYA)

Het Erasmus MC Kanker Instituut is één van de 8 centra in Nederland waar we complexe zorg aan AYA’s verlenen. AYA staat voor Adolescents and Young Adults. Hiermee bedoelen we jonge mensen met kanker tussen 18 en 39 jaar. In 2021 waren ongeveer 2900 jongvolwassenen bij ons onder behandeling. Dat is 9% van al onze kankerpatiënten.
 
Wij hebben aandacht voor hun vragen en problemen, want die zijn écht anders dan van kinderen of oudere volwassenen met kanker. Wij zijn intensief betrokken bij het AYA-zorgnetwerk, waarvan het Kanker Instituut deel uitmaakt. Gezamenlijk organiseren we themabijeenkomsten, die staan vermeld in de agenda van het AYA-zorgnetwerk. In februari 2022 openden we een AYA-lounge in het ziekenhuis. Dit is een gezellige huiskamer waar deze jongeren elkaar kunnen ontmoeten, relaxen, gamen of ervaringen met elkaar uitwisselen. 
'Ik zoek altijd naar hoe ik ervoor kan zorgen dat niet alleen het medische vlak in orde is, maar ook de patiënt privé goed in het leven staat.' Kayleigh Hendriks, verpleegkundig specialist

AYA Lounge in het Erasmus MC

In 2022 is de AYA Lounge geopend. De lounge biedt jongvolwassenen een ontmoetingsplek in het Erasmus MC Kanker Instituut.

Erasmus MC Patio

Dichtbij het ziekenhuis en toch op prettige afstand. In het ‘patiënteninformatiecentrum oncologie’, kortweg Patio genoemd, staat de kwaliteit van leven met of na kanker centraal. Een rustige plek waar vrijwilligers klaarstaan om patiënten op te vangen met een kop koffie, een luisterend oor te bieden, extra informatie over hun ziekte te geven of om hen in contact te brengen met lotgenoten. In 2021 ontvingen zij 4622 bezoekers in het centrum. Het aantal afspraken met een ondersteuningsconsulent bedroeg 2173.

Familiehuis Daniel den Hoed

Tegenover het Erasmus MC ligt het Familiehuis. Kankerpatiënten en/of familie van kankerpatiënten kunnen hier logeren. Een tijdelijk tweede thuis om dichtbij hun naasten te kunnen zijn. Het is een prachtig initiatief dat als brug dient tussen de medische zorg in het Kanker Instituut en het privéleven van de patiënt.

Adviesraad

Het Erasmus MC Kanker Instituut heeft een adviesraad van patiënten en professionals. Zij behartigen de belangen van alle patiënten. Zij houden ons scherp om uitstekende oncologische zorg te leveren én het welzijn van patiënten voorop te zetten.