Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Patiënt als partner

Ons Erasmus MC en u als patiënt zijn partners in uw zorg. De waarden, behoeften en wensen van u en uw naasten zijn voor ons erg belangrijk. In ons beleid, de geboden zorg en de faciliteiten.

Samen de regie

Zorg die verder reikt

Van ‘Zorgen voor’ naar ‘Zorgen en samenwerken’ met patiënten en hun naasten, dát is de visie binnen het Erasmus MC voor ‘Patiënt als Partner’. De kern is dat uw wensen en verwachtingen en die van uw naasten leidend zijn in het beleid, de geboden zorg en de faciliteiten. Gezamenlijk met de zorgprofessionals wordt dit afgestemd en samen met u wordt geëvalueerd: co-creatie en co-evaluatie. Wij werken in een team met u en alle zorgverleners die bij u betrokken zijn. Wij richten ons op de resultaten die voor u belangrijk zijn. De mate van genezing telt, maar wij kijken ook verder. Bijvoorbeeld naar uw kwaliteit van leven, uw emotionele gezondheid en de belasting van de mantelzorger.

De uitgangspunten

Patiënt als partner is de paraplu waaronder het Erasmus MC zijn zorg verleent. Dit betekent dat:

 • de zorg, de emotionele steun en hulpmiddelen zijn aangepast op de waarden, voorkeuren en wensen van de patiënt en zijn naasten;
 • wij werken in teams per diagnosegroep, waarin diverse zorgprofessionals, regiopartners en de patiënt zelf, de geboden zorg zo goed mogelijk op elkaar afstemmen;
 • naast het medisch resultaat ook de resultaten van belang zijn die de patiënt zelf benoemt, zoals de kwaliteit van leven.

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden waarin wij laten zien dat u onze partner bent in uw zorg

 1. Vragenlijsten in uw behandeltraject
  Een aantal van onze behandelteams gebruiken vragenlijsten in het behandeltraject. Als voorbereiding op een polikliniekbezoek vragen wij u om een aantal vragenlijsten in te vullen. Zo kunnen wij van tevoren een inschatting maken over hoe het met u gaat en welke vragen u heeft. Op deze manier kunnen wij uw polikliniekbezoek zo goed mogelijk voorbereiden en aanpassen op uw persoonlijke situatie.

 2. Nieuwe faciliteiten
  Vanaf mei 2018 openen wij een nieuw gedeelte van het ziekenhuis. Er worden dan ook nieuwe faciliteiten aangeboden, zoals eenpersoonskamers, een nieuw voedingsconcept en daktuinen. Deze vernieuwingen maken het mogelijk dat: 
  • u zelf bepaalt wanneer u uw maaltijden ontvangt;
  • meer privacy heeft en uw eigen gewoontes aan kunt houden, net als thuis.

 3. Goede vragen
  Wij vinden het belangrijk dat u samen met uw arts of verpleegkundige beslissingen neemt over het behandeltraject. Om dat goed te kunnen doen, moet u weten wat de mogelijkheden zijn en welke risico's daarbij horen. Om u te helpen de juiste vragen aan uw zorgverlener te stellen, hebben wij een schrijfblok ontwikkeld. Hierop staan drie vragen die u aan uw arts of verpleegkundige kunt stellen.

 4. Gezamenlijke besluitvorming.
  Een van de belangrijkste onderdelen van patiënt als partner is 'gezamenlijke besluitvorming'. Zorgen en samenwerken met patiënten en hun naasten levert meer tevreden patiënten met een betere kwaliteit van leven op. Daarnaast helpt het bij een betere relatie tussen de arts en de patiënt. Patiënten die zelf beslissen maken meestal een medisch verstandige keuze.

  Gezamenlijke besluitvorming is een proces waarin u met uw zorgverlener afstemmen hoe uw gezondheidsprobleem het beste aan te pakken. Wij bespreken de verschillende opties, de voor- en nadelen en de overwegingen die belangrijk zijn voor u als patiënt. Uw eigen ervaringen als patiënt tellen mee net zoals de kennis van onze medische experts. In een kort animatiefilmpje laten wij u de voordelen van gezamenlijke besluitvorming zien.

Wij vinden uw mening belangrijk

Heeft u na het lezen van deze pagina vragen over Patiënt als partner? Wilt u meer informatie? Of heeft u algemene vragen of suggesties op dit gebied voor ons? Neem dan contact met ons op.