Wijzigen persoonlijke gegevens

Bent u verhuisd, of heeft u een andere zorgverzekering? Geef deze aanpassingen altijd zo snel mogelijk aan ons door.

Wilt u het ons zo spoedig mogelijk doorgeven wanneer uw persoonlijke gegevens gewijzigd: adres, woonplaats, huisarts, apotheek, verzekering of telefoonnummer.

Via e-mail

Gebruikt u hiervoor het volgende e-mailadres: patientenregistratie@erasmusmc.nl

Let op: gebruik dit mailadres niet voor het versturen van (vertrouwelijke) medische gegevens.

Bij de inschrijfbalie

U kunt de gegevens ook in het ziekenhuis laten wijzigingen bij de inschrijfbalie, voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis.

Online via Mijn Erasmus MC

De volgende gegevens kunt u zelf wijzigen via Mijn Erasmus MC:

  • Persoonsgegevens, telefoonnnummer, e-mail.
  • Gegevens van de huisarts van uw kind.
  • Apotheekgegevens van uw kind. 

Controleer een keer per jaar uw gegevens

Voor een goed en veilig verloop van uw behandeling of opname en een juiste facturering van uw zorgkosten is het belangrijk dat uw actuele gegevens bij ons bekend zijn. Wij vragen u daarom een keer per jaar de gegevens te laten controleren, bij voorkeur voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Neemt u hiervoor uw afsprakenkaart en ziekenhuispas mee.

Bekijk hier meer informatie over het wijzigen van de gegevens van uw kind.
bezoekers gaan erasmus mc binnen