Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Algemene informatie

Rechten en plichten

Wij willen iedereen de beste behandeling geven. Daarom zijn er rechten en plichten voor zowel onze zorgverleners als onze patiënten.

Rechten en plichten

Rechten en regels

Uw plichten

U heeft ook enkele plichten die een optimale behandeling mogelijk maken, namelijk:

 • Informeer de zorgverlener zo duidelijk en volledig mogelijk, zodat deze een goede diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan geven. 
 • Volg de adviezen van de zorgverlener zo goed mogelijk, bijvoorbeeld over medicijngebruik en dieetvoorschriften. 
 • Respecteer en toon begrip voor uw behandelaar(s) en uw medepatiënten. 
 • Verschaf het ziekenhuis correcte gegevens over uw ziektekostenverzekering en zorg dat de nota op tijd betaald wordt. U bent altijd aansprakelijk voor de kosten van een behandeling. Ook indien u verzekerd bent, bent u altijd persoonlijk aanspreekbaar voor de kosten van een behandeling. 
 • U heeft in het ziekenhuis altijd een legitimatieplicht. 
 • Wanneer u opgenomen wordt, krijgt u na aankomst een identificatiebandje. Dat is een plastic polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en specialisme. In het kader van goede zorg moet u dit polsbandje te dragen, zodat in alle gevallen direct duidelijk is wie u bent. Dit geldt ook buiten de kliniek waar u bent opgenomen. 
 • U mag een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener. Wel willen wij u vragen om dit vooraf met uw zorgverlener te overleggen. Het openbaar maken van de geluidsopname zonder toestemming van de zorgverlener is niet toegestaan.   

Onze plichten

Gedragsregels

Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis voor u en onze medewerkers een prettige en veilige omgeving is. Daarom is er een aantal regels waaraan iedereen in het Erasmus MC zich moet houden.

 • In het Erasmus MC hebben we respect voor elkaar.
 • Overlast, lichamelijk en verbaal geweld, bedreiging, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander onacceptabel gedrag is verboden.
 • Wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn verboden en nemen wij in beslag.
 • Roken, alcohol en drugs zijn verboden. Gebruikers worden hierop aangesproken. 
 • Diefstal en vernieling zijn strafbaar. We hebben respect voor elkaars eigendommen.
 • Foto's, film en geluidsopnamen maken is verboden. Om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen, is verspreiding via sociale media verboden.