Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Second Opinion Kanker Instituut

Als bij u de diagnose kanker wordt gesteld, heeft dit grote gevolgen. Misschien moet u een zware behandeling krijgen. In alle gevallen is het belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd. Over de behandelingsmogelijkheden, maar ook de alternatieven. Veel van de behandelingen zijn landelijk of zelfs internationaal afgesproken. De afspraken zijn vastgelegd in protocollen die de artsen volgen.

Onafhankelijke beoordeling

Nederlandse ziekenhuizen hebben kankerspecialisten die u goed kunnen informeren over de behandelingen van veel voorkomende vormen van kanker.

Toch kan het zijn dat u het behandelplan eerst wilt laten beoordelen door een tweede onafhankelijke arts. Het kan ook zijn dat u een zeldzame vorm van kanker heeft, of dat een eerdere behandeling bij u niet voldoende of genoeg effect heeft gehad.

Een tweede mening ('second opinion') is een onafhankelijk oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de arts die u behandelt. Deze deskundige geeft op uw vraag zijn mening, maar neemt de behandeling meestal niet over.

Meer informatie

Een tweede mening is geen motie van wantrouwen naar uw behandelaar toe. Het biedt de mogelijkheid om meer informatie te krijgen, door een ander met frisse blik naar de feiten te laten kijken. Het kan u helpen om tot een goed overwogen besluit over uw behandeling te komen. Uw behandelend arts kan ook voorstellen de mening van een andere arts te vragen.

Onze artsen zijn door hun academische werk altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling. Zij hebben overleg met andere specialismen en met gespecialiseerde collega’s van andere disciplines. Hierdoor kunnen onze artsen u goed adviseren.

Modelovereenkomst

Het recht op een second opinion is niet in de wet vastgelegd. Maar de Nederlandse huisartsen en specialisten hebben samen met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een modelovereenkomst Arts-Patiënt gemaakt. Daarin is het recht op een second opinion opgenomen.

Hoewel u voor het vragen van een tweede mening officieel geen toestemming van uw behandelend arts nodig heeft, is het goed uw wensen met hem te bespreken. Uw arts kan u namelijk helpen bij de verwijzing naar andere universitair medische centra. Het is ook belangrijk dat uw medische informatie beschikbaar is voor het verkrijgen van de tweede mening. Uw huisarts kan u hier ook bij helpen.

Welke gegevens?

Voor het maken van een afspraak en informatie kunt u contact opnemen met de betreffende polikliniek. Als de tweede mening afwijkt van de mening van uw behandelaar is het aan u om te beslissen welke behandeling u wilt ondergaan.

Gegevens die minimaal nodig zijn voor een tweede mening:

  • Beschrijving belangrijke ziektegeschiedenis en diagnose.
  • Belangrijke radiologieverslagen en laboratoriumonderzoek.
  • Verslag pathologie-onderzoek (weefseldiagnose).
  • Verwijsbrief van huisarts of medisch specialist met een duidelijke vraag(stelling).

Voordat u een tweede mening vraagt is het verstandig uw zorgverzekeraar te informeren. Uw ziektekostenverzekeraar  kan u vertellen hoe u het beste kunt handelen. Als de verzekeraar de kosten van een tweede mening niet vergoed, zult u deze rekening zelf moeten betalen.

Beoordeling

Een van onze specialisten zal de gegevens beoordelen. Hierna wordt u opgeroepen voor een eerste afspraak op de polikliniek. Na dat eerste bezoek zal het oncologisch team uw ziektegeschiedenis bespreken. Als dat gewenst is, kijkt ook een multidisciplinair team ernaar. Het advies dat daaruit voortkomt, zullen wij met u bespreken tijdens een tweede bezoek, ongeveer één week later. Meestal verwijzen wij u daarna terug naar uw eigen behandelend specialist.

Het is belangrijk dat u als patiënt zélf verschijnt op uw afspraak bij de specialist. Als u door ziekte of andere redenen niet kunt komen, vragen we u de afspraak op tijd (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Anders moeten we het consult toch bij u in rekening brengen.