Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zet het Hart en Vaat Instituut zich elke dag in voor de preventie van hart- en vaatziekten. De manier waarop wij dat aanpakken is nationaal en internationaal toonaangevend.

Feiten

Onderzoek laat zien dat 90 procent van alle hart- en herseninfarcten samenhangt met beïnvloedbare risicofactoren zoals roken, verhoogde bloeddruk of onvoldoende beweging.* Het aanpassen van een ongezonde leefstijl, soms in combinatie met medicatie, kan dan ook veel gezondheidswinst opleveren.

Tot nu toe ontvangen nog te weinig patiënten informatie over dit onderwerp. Dat moet anders, vinden wij. Daarom zetten wij ons voor betere voorlichting. Met leefstijladviezen en gezondheidsprogramma’s motiveren wij onze patiënten om hun leefstijl te verbeteren. Hierbij werken wij samen met zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis, in Nederland en over de grenzen.

* Bron: INTERHEART: Lancet 2004;364:937-52; INTERSTROKE: Lancet 2016;388:761-5

Wij richten ons op

Risicofactoren en vroege opsporing

Voorkomen is beter dan genezen. Om hart- en vaatziekten te voorkomen is het belangrijk om te herkennen welke patiënten een hoger risico lopen. Het Hart en Vaat Instituut zet zich daarom in om risicofactoren van hart- en vaatziekten vroeg op te sporen. Wij meten daarom verschillende risicofactoren zoals:

 • Overgewicht
 • Roken
 • Hoge bloeddruk 
 • Hoge cholesterol in bloed 
 • Hoge suikerwaardes in bloed
 • Hoge zoutconcentraties in de urine. 

Als we een of meerdere van deze risicofactoren vaststellen, gaan we deze behandelen. Zo verkleinen we het risico op hart- en vaatziekten. 

Erfelijke aanleg

Het Hart en Vaat Instituut heeft ook aandacht voor mensen met een erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten. Omdat zij meer kans hebben op hart- en vaatziekten, houden wij risicofactoren bij deze groep extra goed in de gaten. Zo kunnen we hart- en vaatziekten in een vroeg stadium herkennen en op tijd starten met de behandeling. 

Leefstijlprogramma's

Patiënten met hart- en vaatziekten hebben vaak een ongezond levenspatroon. Dit gaat bijvoorbeeld om roken, alcoholgebruik, te weinig bewegen, een ongezonde voeding of een combinatie hiervan. Het Hart en Vaat instituut vindt het belangrijk om patiënten te helpen bij het overstappen naar een gezondere leefstijl. Zo wijzen onze zorgverleners patiënten die roken op Stop Roken programma's, en verwijzen ze patiënten voor verdere leefstijlbegeleiding door naar het Leefstijlloket. Naast deze leefstijlinterventies doet het Hart en Vaat Instituut ook onderzoek naar manieren om onze preventieaanpak te blijven verbeteren.

Nazorg

Onze medisch specialisten hebben bij de behandeling van patiënten ook oog een goede nazorg. Hartpatiënten worden bijvoorbeeld verwezen naar een hartrevalidatie programma. Het doorlopen van dat programma verkleint de kans op nieuwe hartproblemen en verbetert de kwaliteit van leven.

Samen de gezondheidskloof verkleinen

Binnen de regio Rijnmond bestaan er gezondheidsverschillen tussen groepen mensen. Deze verschillen zien we ook terug in andere regio’s. Inwoners van bepaalde postcodegebieden hebben helaas een blijvende achterstand in hun gezondheid. Deze achterstand houdt verband met scholing, werk en inkomen van de bewoners in die wijken.

In deze wijken zijn er ook meer risicofactoren, zoals een hoog cholesterol, hoge bloeddruk en suikerziekte, aanwezig om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. De kans om een hart- en vaatziekte te krijgen, is hier dus groter.

Deze verschillen in gezondheid noemen we een ‘gezondheidskloof’. Het Hart en Vaat Instituut wil deze gezondheidskloof verkleinen. En meer gelijke kansen voor iedereen creëren. Daar maken we ons samen hard voor.

Wij dragen ons steentje bij

In Nederland is ongeveer een derde van alle sterfgevallen gerelateerd aan hart- en vaatziekten. Dat vinden wij te veel. Ook zijn er nog te veel mensen die te maken krijgen met de gevolgen van een (acute) hart- of vaataandoening. Als Hart en Vaat Instituut voelen wij de verantwoordelijkheid om onze kennis en kunde in te zetten voor een zo optimaal mogelijke behandeling van onze patiënten.

Daarnaast hebben we een maatschappelijke taak: de hart- en vaatgezondheid van onze bevolking verbeteren. Ons Instituut zet zich daarom in om het ontstaan van hart- en vaataandoeningen te voorkómen. Wij werken daarbij samen met andere zorgverleners in de regio, zoals huisartsen en artsen van regionale ziekenhuizen. Ook werken we intensief samen met de gemeente Rotterdam. Naast deze regionale samenwerking zoeken wij ook de nationale en internationale samenwerking op. Zo dragen wij ons steentje bij aan dit maatschappelijke gezondheidsprobleem.
Lees meer over onze missie

Een leven lang de beste zorg

Wij bieden zorg voor iedereen. Van jong tot oud. Van geboorte tot hoge ouderdom. Voor elke leeftijdsgroep biedt het Hart en Vaat Instituut passende zorg. Voor pasgeborenen met een aangeboren hartafwijking is er een expertisecentrum. Kinderen met hart- en vaatziekten kunnen terecht in het Sophia Kinderthoraxcentrum. Ook is er een expertisecentrum voor zwangere vrouwen met hart- en vaatziekten en een Nazorg Polikliniek voor moeders die pre-eclampsie hebben gehad. Daarnaast werken wij samen met geriaters om ook oudere patiënten de beste zorg op het gebied van hart- en vaatziekten te geven.

Door multidisciplinaire samenwerking bieden we elke patiënt de best passende behandeling, afgestemd op de persoonlijke situatie, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat.
Dossier Hart en Vaat Instituut
 • Thuismonitoring van patiënt met hartfalen halveert aantal ziekenhuisopnamen

  Thuismonitoring van patiënt met hartfalen halveert aantal ziekenhuisopnamen

  Door bij patiënten met chronisch hartfalen een sensor in hun longslagader te plaatsen en die op afstand uit te lezen halveert het aantal ziekenhuisopnamen. Ook hebben de patiënten een beter leven doordat de arts eerder kan ingrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, gepubliceerd in The Lancet en gepresenteerd op het Europese congres […]

  Lees meer
 • Bloedstolsel verwijderen na herseninfarct is bij meer patiënten zinvol

  Bloedstolsel verwijderen na herseninfarct is bij meer patiënten zinvol

  Een stolsel verwijderen na een herseninfarct is tot 24 uur na het ontstaan van klachten zinvol. Dat blijkt uit onderzoek van het CONTRAST consortium waarin 18 Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC, samenwerken. Tot nu toe lag de grens bij 6 uur. Door 24 uur te hanteren komen meer patiënten in aanmerking voor de behandeling. […]

  Lees meer
 • CardioVascular Biomechanics Lab gouden greep voor ingenieurs, artsen én patiënt

  CardioVascular Biomechanics Lab gouden greep voor ingenieurs, artsen én patiënt

  Cardiologen, neurologen en radiologen van het Erasmus MC werken samen met Delftse wetenschappers en studenten. In het CardioVascular Biomechanics Lab (CVBL) doen ze onderzoek naar de biomechanica van het hart en bloedvaten. Door deze samenwerking kunnen technologische innovaties sneller worden ontwikkeld en geïmplementeerd in het ziekenhuis. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar.

  Lees meer
 • Op zoek naar oorzaken hartritmestoornissen binnen families

  Op zoek naar oorzaken hartritmestoornissen binnen families

  In het Erasmus MC is een polikliniek geopend voor mensen uit families waar vaker dan gemiddeld hartritmestoornissen voorkomen. Het doel is om de moleculaire oorzaken van dit zogeheten familiair atriumfibrilleren te ontrafelen.

  Lees meer
 • Reactie op NZa impactanalyse kinderhartcentra

  Reactie op NZa impactanalyse kinderhartcentra

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 6 december de Rapportage impactanalyse concentratie interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking gepubliceerd. Deze analyse is in opdracht van de minister uitgevoerd, zodat hij de impact kan laten meewegen in zijn overwegingen bij het besluit over de concentratie van deze ingrepen in kinderhartcentra. Het besluit wordt in het […]

  Lees meer
 • Hart en Vaat Instituut geopend

  Hart en Vaat Instituut geopend

  De impact van hart- en vaatziekten verlagen. Dat is het doel van het op 1 december 2022 officieel geopende Erasmus MC Hart en Vaat Instituut. Het Instituut wil  internationaal toonaangevend  zijn met preventie- en behandelinnovaties en bijdragen aan de gezondheid van de maatschappij.

  Lees meer