Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zet het Hart en Vaat Instituut zich elke dag in voor de preventie van hart- en vaatziekten. De manier waarop wij dat aanpakken is nationaal en internationaal toonaangevend.

Feiten

Onderzoek laat zien dat 90 procent van alle hart- en herseninfarcten samenhangt met beïnvloedbare risicofactoren zoals roken, verhoogde bloeddruk of onvoldoende beweging.* Het aanpassen van een ongezonde leefstijl, soms in combinatie met medicatie, kan dan ook veel gezondheidswinst opleveren.

Tot nu toe ontvangen nog te weinig patiënten informatie over dit onderwerp. Dat moet anders, vinden wij. Daarom zetten wij ons voor betere voorlichting. Met leefstijladviezen en gezondheidsprogramma’s motiveren wij onze patiënten om hun leefstijl te verbeteren. Hierbij werken wij samen met zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis, in Nederland en over de grenzen.

* Bron: INTERHEART: Lancet 2004;364:937-52; INTERSTROKE: Lancet 2016;388:761-5

Wij richten ons op

Risicofactoren en vroege opsporing

Voorkomen is beter dan genezen. Om hart- en vaatziekten te voorkomen is het belangrijk om te herkennen welke patiënten een hoger risico lopen. Het Hart en Vaat Instituut zet zich daarom in om risicofactoren van hart- en vaatziekten vroeg op te sporen. Wij meten daarom verschillende risicofactoren zoals:

 • Overgewicht
 • Roken
 • Hoge bloeddruk 
 • Hoge cholesterol in bloed 
 • Hoge suikerwaardes in bloed
 • Hoge zoutconcentraties in de urine. 

Als we een of meerdere van deze risicofactoren vaststellen, gaan we deze behandelen. Zo verkleinen we het risico op hart- en vaatziekten. 

Erfelijke aanleg

Het Hart en Vaat Instituut heeft ook aandacht voor mensen met een erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten. Omdat zij meer kans hebben op hart- en vaatziekten, houden wij risicofactoren bij deze groep extra goed in de gaten. Zo kunnen we hart- en vaatziekten in een vroeg stadium herkennen en op tijd starten met de behandeling. 

Leefstijlprogramma's

Patiënten met hart- en vaatziekten hebben vaak een ongezond levenspatroon. Dit gaat bijvoorbeeld om roken, alcoholgebruik, te weinig bewegen, een ongezonde voeding of een combinatie hiervan. Het Hart en Vaat instituut vindt het belangrijk om patiënten te helpen bij het overstappen naar een gezondere leefstijl. Zo wijzen onze zorgverleners patiënten die roken op Stop Roken programma's, en verwijzen ze patiënten voor verdere leefstijlbegeleiding door naar het Leefstijlloket. Naast deze leefstijlinterventies doet het Hart en Vaat Instituut ook onderzoek naar manieren om onze preventieaanpak te blijven verbeteren.

Nazorg

Onze medisch specialisten hebben bij de behandeling van patiënten ook oog een goede nazorg. Hartpatiënten worden bijvoorbeeld verwezen naar een hartrevalidatie programma. Het doorlopen van dat programma verkleint de kans op nieuwe hartproblemen en verbetert de kwaliteit van leven.

Samen de gezondheidskloof verkleinen

Binnen de regio Rijnmond bestaan er gezondheidsverschillen tussen groepen mensen. Deze verschillen zien we ook terug in andere regio’s. Inwoners van bepaalde postcodegebieden hebben helaas een blijvende achterstand in hun gezondheid. Deze achterstand houdt verband met scholing, werk en inkomen van de bewoners in die wijken.

In deze wijken zijn er ook meer risicofactoren, zoals een hoog cholesterol, hoge bloeddruk en suikerziekte, aanwezig om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. De kans om een hart- en vaatziekte te krijgen, is hier dus groter.

Deze verschillen in gezondheid noemen we een ‘gezondheidskloof’. Het Hart en Vaat Instituut wil deze gezondheidskloof verkleinen. En meer gelijke kansen voor iedereen creëren. Daar maken we ons samen hard voor.

Wij dragen ons steentje bij

In Nederland is ongeveer een derde van alle sterfgevallen gerelateerd aan hart- en vaatziekten. Dat vinden wij te veel. Ook zijn er nog te veel mensen die te maken krijgen met de gevolgen van een (acute) hart- of vaataandoening. Als Hart en Vaat Instituut voelen wij de verantwoordelijkheid om onze kennis en kunde in te zetten voor een zo optimaal mogelijke behandeling van onze patiënten.

Daarnaast hebben we een maatschappelijke taak: de hart- en vaatgezondheid van onze bevolking verbeteren. Ons Instituut zet zich daarom in om het ontstaan van hart- en vaataandoeningen te voorkómen. Wij werken daarbij samen met andere zorgverleners in de regio, zoals huisartsen en artsen van regionale ziekenhuizen. Ook werken we intensief samen met de gemeente Rotterdam. Naast deze regionale samenwerking zoeken wij ook de nationale en internationale samenwerking op. Zo dragen wij ons steentje bij aan dit maatschappelijke gezondheidsprobleem.
Lees meer over onze missie

Een leven lang de beste zorg

Wij bieden zorg voor iedereen. Van jong tot oud. Van geboorte tot hoge ouderdom. Voor elke leeftijdsgroep biedt het Hart en Vaat Instituut passende zorg. Voor pasgeborenen met een aangeboren hartafwijking is er een expertisecentrum. Kinderen met hart- en vaatziekten kunnen terecht in het Sophia Kinderthoraxcentrum. Ook is er een expertisecentrum voor zwangere vrouwen met hart- en vaatziekten en een Nazorg Polikliniek voor moeders die pre-eclampsie hebben gehad. Daarnaast werken wij samen met geriaters om ook oudere patiënten de beste zorg op het gebied van hart- en vaatziekten te geven.

Door multidisciplinaire samenwerking bieden we elke patiënt de best passende behandeling, afgestemd op de persoonlijke situatie, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat.
Dossier Hart en Vaat Instituut
 • Zebravis helpt bij ontdekking van nieuw gen voor zeldzame hartspierziekte

  Zebravis helpt bij ontdekking van nieuw gen voor zeldzame hartspierziekte

  Wetenschappers van het Erasmus MC hebben een gen gevonden dat een zeldzame hartspierziekte bij kinderen veroorzaakt. Ze kwamen het gen op het spoor via DNA-onderzoek bij een baby met een onverklaarde ziekte. Een custom made zebravis bevestigde hun vermoedens. ‘Toekomstige patiënten krijgen nu sneller een diagnose.’ 

  Lees meer
 • Hoogste internationale erkenning voor toepassing hart-longmachine

  Hoogste internationale erkenning voor toepassing hart-longmachine

  Het Erasmus MC heeft een hoge internationale onderscheiding gekregen voor de manier waarop artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zorg bieden aan patiënten die aan een hart-longmachine (ECMO) liggen.

  Lees meer
 • Waarom doen vrouwen niet mee aan klinisch onderzoek?

  Waarom doen vrouwen niet mee aan klinisch onderzoek?

  Internist Jeanine Roeters van Lennep van het Erasmus MC heeft een subsidie van de Hartstichting ontvangen voor het Marie Curie-onderzoek, waarvan zij onderzoeksleider is. Hiermee willen onderzoekers achterhalen waarom minder vrouwen deelnemen aan klinische studies en hoe zij meer vrouwen kunnen werven.

  Lees meer
 • Wetenschappers meten effect van oorclip op hartritme

  Wetenschappers meten effect van oorclip op hartritme

  Een clipje dat elektrische signalen geeft op het oor kan mogelijk soelaas bieden bij de hartritmestoornis genaamd boezemfibrilleren. Wetenschappers hebben tijdens openhartoperaties voor het eerst het effect van de clipjes op het hartritme gemeten. Dit kan een eerste stap zijn richting bredere klinische toepassing van de oorclipjes.

  Lees meer
 • Twee Dekkerbeurzen voor Erasmus MC

  Twee Dekkerbeurzen voor Erasmus MC

  Erasmus MC-onderzoekers Kirby Lattwein en Eline Vinke ontvangen een Dekkerbeurs van de Hartstichting. De beurs geeft de jonge hart- en vaatwetenschappers de kans zich verder te ontwikkelen en hun eigen onderzoekslijn op te zetten en uit te bouwen.

  Lees meer
 • Onderzoek naar zacht robothart krijgt 11 miljoen

  Onderzoek naar zacht robothart krijgt 11 miljoen

  Een zacht implanteerbaar robothart voor mensen met ernstig hartfalen. Om dat verder te ontwikkelen heeft het consortium Holland Hybrid Heart 10 miljoen euro ontvangen van de Nationale Wetenschapsagenda. Het zachte robothart kan bij patiënten met ernstig hartfalen in de borstkas worden geplaatst en neemt de functie van het echte hart over.

  Lees meer