Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Bevallen in het Erasmus MC Sophia

U bent zwanger en onder controle in het Erasmus MC. Om u voor te bereiden op de bevalling was u bij de voorlichtingsavond over bevallen in het Erasmus MC Sophia. De informatie die u daar kreeg, kunt u hier nalezen.

Download PDF


Redenen voor controle in het ziekenhuis

U kunt om verschillende redenen onder controle zijn in het Erasmus MC:
 • Een aandoening of ziekte die invloed kan hebben op de zwangerschap. Bijvoorbeeld suikerziekte of epilepsie.
 • Een aandoening aan de baarmoeder zoals een vleesboom.
 • Complicaties bij een eerdere zwangerschap, bijvoorbeeld vroeggeboorte of een keizersnede.
 • Complicaties tijdens uw huidige zwangerschap.
 • Een meerlingzwangerschap.
 • Een aangeboren afwijking bij de baby.

Acute Zorg Verloskunde

Het kan zijn dat u tijdens de zwangerschap voor een onderzoek of een kleine behandeling naar het ziekenhuis moet komen. U gaat dan naar de Acute Zorg Verloskunde op de 4e etage in het Erasmus MC- Sophia, vlakbij de verloskamers.

Algemene informatie

De kliniek verloskunde bevindt zich op de 4e etage van het Erasmus MC Sophia. De liften zijn aan het eind van de centrale hal aan de rechterkant. Boven meldt u zich bij de balie van de verloskamers. De verpleegkundige komt zo snel mogelijk naar u toe en begeleidt u naar de patiëntenkamer of een verloskamer.

Parkeren

In de parkeergarage aan de Westzeedijk of Wytemaweg parkeert u uw auto tegen gereduceerd tarief. De verpleegkundige kan u hierover meer vertellen.

Rolstoelen

In de centrale hal van het Erasmus MC Sophia zijn rolstoelen beschikbaar. Om de rolstoel te gebruiken, doet u een € 2,00 muntstuk in het muntslot.

Als de bevalling zich aankondigt

Neem contact op met de verloskamers:
 • bij het breken van de vliezen
 • als u weeën voelt
 • bij hevige pijn
 • bij bloedverlies
 • bij twijfel
 • Om redenen die uw behandelend arts en of de verloskundige met u heeft besproken. Deze redenen staan duidelijk op de ‘belkaart’ die u op de polikliniek ontvangt.
De verpleegkundige beoordeelt of het nodig is om naar het ziekenhuis te komen.

Naar het ziekenhuis

Wat neemt u mee?

Voor uzelf:
 • verzekeringspapieren, paspoort/identiteitsbewijs
 • Een kort T-shirt om in te bevallen.
 • 2 schone nachtjaponnen/pyjama’s
 • ochtendjas
 • pantoffels of slippers
 • ondergoed, beha, eventueel een voedingsbeha
 • sokken
 • toiletartikelen
 • Schone kleding om in naar huis te gaan.
 • Om de tijd door te brengen: een boek, een tijdschrift, de krant of een laptop etc.
 • Voor extra energie bijvoorbeeld dextro-energy, drinken, fruit, iets te eten voor uw partner.
 • fototoestel
Voor de baby:
 • 2 setjes kleding, sokjes en een mutsje
 • een jasje, zo nodig een extra dekentje
 • een autostoeltje voor het vervoer

In de patiëntenkamer

De eerste observaties en controles doen we op een patiëntenkamer.
 • De verpleegkundige beoordeelt met behulp van een CTG (cardiotocografie) de hartslag van uw baby ten opzichte van de weeënactiviteit. Zij controleert ook uw vitale functies zoals hartslag, temperatuur en bloeddruk.
 • Na de controles krijgt u iets te drinken en neemt de verpleegkundige de ‘verpleegkundige anamnese’ af. Dit zijn vragen over bijvoorbeeld dieet en medicijngebruik. Vervolgens neemt de verpleegkunde een beetje bloed bij af en plaatst zo nodig een infuus. Stel gerust vragen.
 • De klinisch verloskundige of de dienstdoende arts komt langs en stelt zich aan u voor. Hij of zij doet een lichamelijk onderzoek bij u om te beoordelen of u daadwerkelijk gaat bevallen. U wordt zo veel mogelijk door dezelfde verpleegkundige begeleid. Zij houdt contact met de arts of de verloskundige en geeft uw vragen door. De verpleegkundige helpt u met het opvangen van de weeën en geeft u informatie en adviezen om te ontspannen (bijvoorbeeld het nemen van een douche).
Als de bevalling zich aankondigt, brengen wij u naar een van de 5 verloskamers. Als de bevalling nog niet op gang komt, kan het zijn dat u nog even naar huis gaat of dat we u opnemen. U krijgt dan een kamer op de verloskunde kraamzorg. Het is voor uw partner niet mogelijk om buiten de bezoektijden bij u te blijven of om te overnachten na de bevalling.

De bevalling; wat kunt u verwachten?

Weeën

We spreken van goede weeënactiviteit wanneer u minimaal om de 5 minuten een wee heeft die 1 minuut duurt. De weeën vangt u op zoals u op de zwangershapsgym of -yoga heeft geleerd. De verpleegkundige staat u en uw partner bij met het opvangen van de weeën (‘zuchten’ en ’puffen’) en geeft tips om de ontsluitingsperiode door te komen.

Pijnstilling

Bevallen kan als zeer pijnlijk worden ervaren. Het is mogelijk om pijnstilling te krijgen. Op onze afdelingen maken we voornamelijk gebruik van epidurale anesthesie (de zogenaamde 'ruggenprik'). Voor het geven van de ruggenprik komt de anesthesioloog bij u op de verloskamer. De anesthesioloog is 24 uur beschikbaar en komt u zo snel mogelijk helpen. Als het bij u niet mogelijk is om een ruggenprik te geven vanwege een medische oorzaak, overwegen we andere pijnstilling.

De arts of verloskundige bespreekt met u welke mogelijkheden voor u geschikt zijn. Voordat we pijnstilling kunnen geven, brengen we de gezondheidstoestand van u en uw baby uitgebreid in kaart. Wilt u meer weten? Lees dan ook de informatie: ‘Pijnbestrijding tijdens de bevalling’.

Ontsluiting

Bij 10 cm ontsluiting (= volledige ontsluiting) en wanneer het kindje voldoende is ingedaald, kunt u starten met persen. Dit is hard werken.

De bevalling vindt in principe plaats onder leiding van een klinisch verloskundige of een arts-assistent. Soms moeten we een bevalling bespoedigen, dat kan met behulp van een zogenaamde ‘knip’, een tangverlossing, een vacuümverlossing of, in het uiterste geval, door een keizersnede.

Keizersnede
Een keizersnede voeren we bij voorkeur uit met een ruggenprik, in dat geval kan uw partner bij de geboorte aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen vindt de keizersnede plaats onder anesthesie (narcose). Uw partner wacht dan in de opvangruimte naast de operatiekamer tot de baby is geboren.

De geboorte

Na de geboorte van uw baby is de bevalling nog niet afgelopen. Uw baby wordt goed afgedroogd en warm toegedekt. Als het goed gaat, leggen we de baby op uw buik. Daarna moet de placenta (ook wel nageboorte of moederkoek genoemd) nog geboren worden. We vragen u nog een keer te persen. De geboorte van de placenta kan soms even duren. Soms is het noodzakelijk om medicijnen toe te dienen om de placenta geboren te laten worden of om het bloedverlies te beperken.

Vlak na de geboorte

Als het medisch verantwoord is, blijft uw baby het eerste uur bloot bij u liggen (huid-op-huid). Als u borstvoeding gaat geven, krijgt u hulp bij het aanleggen aan de borst. Daarna wordt uw baby gemeten en gewogen en krijgt hij of zij kleertjes aan.

De kinderarts

Soms is het nodig dat de kinderarts de baby direct na de geboorte onderzoekt. Bijvoorbeeld bij baby’s die:
 • te vroeg zijn geboren (voor de 37ste week van de zwangerschap);
 • een moeilijke start hebben doorgemaakt;
 • een reeds bekende aandoening hebben;
 • met een kunstverlossing (tang- of vacuümverlossing) zijn geboren;
 • in het vruchtwater hebben gepoept en daardoor een moeilijk start hebben.
De kinderarts is in de aangrenzende opvangruimte aanwezig. Als uw baby in goede conditie is, krijgt u hem/haar daarna meestal snel op uw buik voor huid-op-huid contact.

Misschien is het nodig dat we uw baby opnemen op een kinderafdeling. Als de situatie van uw baby in de opvangruimte is gestabiliseerd, komt hij of zij in de couveuse nog even bij u op de verloskamer. De kinderarts informeert u over de eerste bevindingen en vertelt wat er met uw baby gaat gebeuren.

Een geplande keizersnede

Een geplande keizersnede (primaire sectio caesarea) vindt plaats op de datum die met u is afgesproken. Op deze dag meldt u zich om 8.00 uur op de kliniek verloskunde in het Erasmus MC Sophia. Daarna brengen we u naar uw kamer.

Nuchter
Het is belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u tot middernacht nog mag eten, en tot 2 uur voor de ingreep heldere vloeistoffen mag drinken.

Voorbereiding
 • Op uw kamer komt de verpleegkundige bij u langs voor een opnamegesprek en bloedafname voor onderzoek. Zij legt uit wat u kunt verwachten.
 • U krijgt 1 tabletjes om maagzuur te verminderen en zo misselijkheid te voorkomen. Deze neemt u 1 uur voor de geplande operatietijd in met een slokje water.
 • U krijgt operatiekleding aan en we helpen u met het aantrekken van speciale strakke kousen (TED-kousen). Deze kousen helpen om stolselvorming in de benen te voorkomen.
 • Uw partner gaat met verpleegkundige mee en krijgt ook speciale kleding aan voor tijdens de operatie. Zodra de lokale verdoving is geplaatst, mag uw partner weer bij u komen zitten.
Na de geboorte wordt uw partner naar de opvangruimte van de baby gebracht.

Privacy, sociale media en mobiele telefoon

Wij respecteren uw privacy en bewaken ons beroepsgeheim zorgvuldig. Van u vragen we om ook onze privacy te respecteren:

Filmen en fotograferen

Vraag of de zorgverleners er geen bezwaar tegen hebben om (herkenbaar) in beeld te komen.

Sociale media (Twitter, Facebook of andere)
Wij stellen het zeer op prijs als de informatie niet herleidbaar is naar medewerkers van het ziekenhuis.

Rust op de afdeling

Maak liever geen gebruik van uw mobiele telefoon tijdens rusttijden en zet uw telefoon op stil.

Na de bevalling


Douchen of wassen

De verpleegkundige geeft aan of u na de bevalling wel of niet mag douchen. Dit hangt af van het verloop van de bevalling en of u ertoe in staat bent. Kunt u niet douchen, dan wast de verpleegkundige u op het verlosbed.

Bezoek

Na de bevalling is het tijd voor beschuit met muisjes en iets te drinken. Dit is ook een mooie gelegenheid om de familie in te lichten. Uw familie is van harte welkom op de verloskamer. Overleg wel even van tevoren met de verpleegkundige en spreek met uw bezoek een tijd af. De verpleegkundige geeft u een indicatie van de tijd die het beste uitkomt in verband met de verzorging van u en uw kind. U kunt er ook voor kiezen om uw kraamzorgbezoek te ontvangen tijdens de bezoektijden op de verloskunde.

De kraamafdeling

Zodra u van de verloskamer af kunt, wordt u naar de verloskunde kraamzorg gebracht. Uw baby blijft bij u op de kamer, tenzij uw baby is opgenomen op de kinderafdeling. We controleren de temperatuur, de urineproductie en de ontlasting van uw baby. De verpleegkundige begeleidt u bij de verzorging en het geven van de voeding en loopt met u mee als u voor het eerst na de bevalling naar het toilet gaat. Daarna controleren we het vloeien en de stand van de baarmoeder.

Kraamzorg


De verpleegkundige die bij de bevalling was, adviseert u om de kraamzorg telefonisch in te lichten over de bevalling. De kraamzorg wil graag weten wanneer u thuiskomt. U spreekt af om te bellen als u op het punt staat om het ziekenhuis te verlaten.
Als uw baby is opgenomen op een kinderafdeling, maakt u niet meteen gebruik van kraamzorg. Dan kunt u aanspraak maken op uitgestelde kraamzorg. Hierover kunt u het beste eerst contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Aangifte


De verpleegkundige geeft u het geboorteformulier om uw baby aan te geven bij de gemeente. Dit moet binnen 3 werkdagen na de bevalling. In Rotterdam kan dat op het stadhuis of bij een van de stadskantoren. U kunt ook digitaal aangifte van de geboorte doen. Dit is ook mogelijk bij het Patiënt Service Centrum bij de receptie hoofdingang. Kijk voor verdere informatie op de site www.rotterdam.nl/loket/geboorteaangifte

Weer naar huis

Als u de baby in een autostoeltje vervoert, oefen dan van tevoren met het bevestigen van het stoeltje. Na een keizersnede blijft u ten minste tot de 3e dag na de keizersnede op de verloskunde kraamzorg. Als er plaats is, kunt u daarna een paar dagen doorbrengen in het Geboortecentrum Sophia. Het Geboortecentrum bevindt zich ook op de 4e etage in het Erasmus MC Sophia.

Achtergrondinformatie

Borstvoeding
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk: www.borstvoeding.nl

La Leche League: www.lalecheleague.nl.
Het Erasmus MC Sophia heeft sinds februari 2009 het borstvoedingscertificaat van de WHO (World Health Organization).

Geboortecentrum: www.geboortecentrumsophia.nl

Bezoektijden

Partner (na de bevalling): van 9.00 uur tot 22.00 uur
Overig bezoek: van 11.00 uur tot 21.00 uur, maximaal 2 bezoekers.

Contact

Zwangerenafdeling, (010) 703 65 74 of (010) 703 68 58
Kliniek verloskunde: (010) 703 68 58
Verloskamers: (010) 703 62 34 of (010) 703 68 57
Kraamafdeling: (010) 703 65 93
Geboortecentrum Erasmus MC Sophia: (010) 282 63 33, www.geboortecentrumsophia.nl
Erasmus MC, polikliniek verloskunde en vrouwenziekten: (010) 704 01 48
Erasmus MC Sophia: (010) 704 0 704
Kraamzorg Rotterdam, (010) 282 62 20
Zorgwinkel: aan de Zimmermanweg 3 (naast de hoofdingang) vindt u de zorgwinkel van het Erasmus MC. Hier kunt u terecht voor het kosteloos lenen van zorghulpmiddelen, het huren van een borstkolf of babyweegschaal en het kopen van borstvoedingsartikelen. Voor meer informatie (010) 704 11 76 of kijk op www.zorgwinkelerasmusmc.nl.