Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Verloskunde en Foetale geneeskunde

Ons team levert topklinische zorg rondom zwangerschap en geboorte. Wij zijn een verwijscentrum voor het hele land.

Over dit specialisme

Wat we doen

Wat is dit specialisme?

Verloskunde levert persoonlijke zorg op maat voorafgaand, gedurende en na de zwangerschap bij vrouwen die een hoog risico zwangerschap doormaken of hebben doorgemaakt gerelateerd aan verloskundige, medische, chirurgische of genetische complicaties.

De topklinische zorg van verloskunde profileert zich onder andere in de behandeling van zwangere vrouwen met ernstige hart- en vaatziekten of met zwangerschapscomplicaties zoals (ernstige) zwangerschapsvergiftiging, of foetale groeivertraging.

verloskunde

Wat willen we bereiken?

Wij gaan voor een optimale gezondheid voor de vrouw en haar eventuele partner rondom voortplanting, zwangerschap en geboorte en het verdere leven van de vrouw en het pasgeboren kind.

Wij willen de beste embryonale en foetale gezondheid en een betere start voor de pasgeborene. Wij geven zorg op maat aan zwangere vrouwen met verloskundige, medische, chirurgische of genetische complicaties. Wij werken nauw samen met de specialismen Intensive care kinderen, Neonatologie, Klinische genetica, Kindercardiologie, Kinderchirurgie en Kinderneurologie.

De levensloopbenadering van de vrouw, man en kinderen is hierbij leidend. Nieuwe kennis zorgt voor verbetering van zowel onze patiëntenzorg als ons onderwijs.

Waarom naar het Erasmus MC Sophia?

Sinds 2016 beschikken wij naast vijf verloskamers en drie Obstetrical Critical Care Units (OCCU) over een nieuw verloskamercomplex, inclusief een nieuwe operatieve spoedinterventiekamer.

Het eerstelijns Geboortecentrum Sophia ligt vlakbij. Omdat wij bijzonder complexe verloskundige zorg bieden aan moeder, foetus en pasgeborene, zijn wij een verwijscentrum voor het hele land. Nieuwe kennis gebruiken wij ook in het onderwijs aan zorgprofessionals.

Aandoeningen en ziektebeelden

Wetenschappelijk onderzoek

Foetaal onderzoek

De afdeling Verloskunde en Foetale geneeskunde doet foetaal onderzoek naar bijvoorbeeld de vroege hersenontwikkeling, foetale longen en wervelkolom. In samenwerking met de afdeling klinische genetica doen wij onderzoek naar foetale afwijkingen met de nieuwste genetische diagnostische testen. Wij ontwikkelen niet-belastende prenatale testen, zodat wij aanstaande ouders zo volledig en betrouwbaar mogelijk kunnen informeren over de gezondheid van hun foetus.

Sociale verloskunde & Healthy Pregnancy 4 All

Gezondheidsverschillen beginnen al bij de geboorte. Naast medische factoren liggen daar vaak ook sociale factoren aan ten grondslag. In achterstandswijken bijvoorbeeld zijn ziekte en sterfte bij vrouwen en hun pasgeboren kinderen vaak hoger, in vergelijking met andere wijken in een gemeente. De afdeling verloskunde en prenatale geneeskunde doet sinds 2004 onderzoek naar deze verschillen en de aanpak daarvan. Voor deze sociale verloskunde wordt zowel landelijk als binnen Rotterdam samengewerkt met professionals uit onder andere de geboortezorg, gemeenten, jeugdgezondheidszorg en wijkteams.

Samen met de gemeente werkt onze afdeling aan (onderzoeks)projecten zoals: Klaar voor een Kind, Moeders van Rotterdam en de ontwikkeling van een gezamenlijke definitie kwetsbaarheid - zwangere vrouwen. Begin 2020 is de kwetsbaarheidatlas afgerond. Deze laat zien in welke wijken de kans op kwetsbare situaties onder (potentiële) ouders hoger, of juist lager dan gemiddeld is

Healthy Pregnancy 4 All
Sinds 2011 voeren we het programma Healthy Pregnancy 4 All (HP4All) uit. Dit is een landelijk programma ter verbetering van gezondheid in de periode rondom de geboorte van een kind, vooral gericht op het kwetsbare gezin. De zorgexperimenten en het onderzoek binnen HP4All richten zich op meerdere onderwerpen, namelijk:

  • De introductie van preconceptiezorg (de voorbereiding op gezond zwanger worden).
  • Het verbinden van de zorgverleners zoals artsen, verloskundigen, verpleegkundigen en kraamzorg.
  • Het verbinden van deze zorgverleners en van hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg, welzijn en gemeenten.
  • Het weghalen van schotten tussen deze groepen.
  • Een andere aanpak om medische én niet-medische risicofactoren op tijd te signaleren. Door tijdig te signaleren is toegang tot de juiste zorg mogelijk, ook naar zorg en ondersteuning door gemeenten. Via zorgpaden weten artsen, verloskundigen of verpleegkundigen wie die zorg en ondersteuning biedt. Dat is in iedere gemeente anders geregeld. Daarom worden zorgpaden per gemeente aangepast aan de lokale situatie.

In HP4All-1 lag de focus op verloskundige zorgverleners en de samenwerking met gemeenten. In HP4All-2 verschoof deze via de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg naar de preventieve volksgezondheid. In 2018 is HP4All-3 van start gegaan, waarin de integratie van een gezonde start in de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden door gemeenten centraal staat. In HP4All-3 wordt ingezet op twee onderzoekslijnen die in de praktijk sterk met elkaar verbonden zijn: verbreding naar andere gemeenten en verdieping van kennis van de dagelijkse praktijk en organisatie van de zorg.

Onze polikliniek(en)

Onze spreekuren

Operatie

Klinieken

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier