Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Erasmus MC Hoofdingang avond
Nieuws

Erasmus MC houdt financieel resultaat op peil

24 mei 2023

Het Erasmus MC maakte het afgelopen jaar een lichte groei door. Het resultaat over 2022 bedroeg €48 miljoen bij een omzet van €2,2 miljard, inclusief het Admiraal de Ruyterziekenhuis (ADRZ). Dit resultaat is €2,1 miljoen hoger dan het jaar ervoor. Het rendement is constant gebleven: 2,2 procent van de omzet.

De lichte resultaatverbetering, die vorig jaar al is ingezet, is te danken aan een hogere zorgproductie, betere afspraken met zorgverzekeraars, het hoge percentage derdelijnszorg en een hogere omzet bij onderzoeksprojecten. Daar staat tegenover dat de personeelskosten met €66 miljoen zijn gestegen, vooral door de CAO-stijging, en daarnaast door hogere sociale lasten en pensioenpremies en door de inhuur van zzp’ers. Ook de hogere energieprijzen verhoogden de kosten.

Financieel bestuurder Paul Boomkamp: ‘Door de enorme inzet van onze 17.000 collega’s in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek is het in 2022 opnieuw gelukt om een goed resultaat te boeken. Dit ondanks pittige uitdagingen zoals de staart van de covid-pandemie, een hoog ziekteverzuim en onverwachte prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne. De toenemende zorgvraag en de schaarse menskracht maakt dat we in het lopende jaar 2023 voor een grote uitdaging staan om opnieuw meer dan 600.000 patiënten te helpen, 5.800 wetenschappelijke publicaties uit te brengen en 4.200 studenten op te leiden. Met onze Rotterdamse mentaliteit van handen uit de mouwen gaan we alles op alles zetten om dat te laten slagen.’

Het Erasmus MC heeft in 2022 het Integraal Zorgakkoord omarmd en zet in op initiatieven die preventie en passende zorg ondersteunen. Denk daarbij aan vroege opsporing van darmkanker door darmkankerscreening. En door ziekenhuisverplaatste zorg bij niertransplantatiepatiënten met de SeCReT-box voor home-monitoring.

De Convergentie, waarin we als eerste technisch UMC samenwerken met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft met de lancering van tien flagships, het Impuls-programma en de Open Mind Call van het thema Health & Technology een krachtige boost gekregen.

Duurzaamheid stond het afgelopen jaar hoog op de agenda. Het Green Team van de IC werkt hard aan het verduurzamen van hoogcomplexe zorg, die in hoge mate bijdraagt aan de CO2-uitstoot. Ook in ons vastgoed en de overige bedrijfsvoering proberen we onze milieu-impact structureel te verminderen.

In Diversiteit en Inclusie zijn grote stappen gezet. De Taskforce D&I is opgericht en gaat voortvarend te werk om inclusiviteit en sociale veiligheid op een hoger plan te brengen. Het interne programma Workwise is gelanceerd om Erasmus MC-breed medewerkers te werven en te behouden.

Bekijk de jaarverslaglegging 2022 online