Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Kinder Incontinentie Training Sophia (KITS)

De kinderuroloog heeft uw kind doorverwezen naar de Kinder Incontinentie Training Sophia (KITS). Dit is een multidisciplinair spreekuur van de afdeling Kinderurologie. Uw kind is doorverwezen in verband met klachten als urineverlies, terugkerende blaasontstekingen, bedplassen en soms ook obstipatie of ontlastingsverlies. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan telefonisch contact met ons op. U kunt uw vragen ook stellen tijdens het spreekuur.

Download PDF

Mogelijke oorzaken van blaasproblemen

Wanneer uw kind last heeft van blaasontstekingen, ongewild urineverlies en/of andere plasproblemen, kan er sprake zijn van:
 • aangeboren afwijkingen aan blaas, plasbuis en/of sluitspieren;
 • een verkeerde werking van de blaas;
 • onvoldoende controle over de bekkenbodemspieren in samenwerking met de blaas;
 • onvoldoende reactie op signalen van een volle blaas;
 • obstipatie (verstopping) met of zonder verlies van ontlasting.
Het gevolg kan zijn dat uw kind heel vaak of juist heel weinig naar het toilet gaat. Het kan ook zijn dat de bekkenbodem onvoldoende ontspant en uw kind niet goed leeg plast.

Voorbereiding op het spreekuur

Vragenlijst en dagboeken

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen wij u vragen om thuis alle dagboeken en de ontvangen vragenlijsten volledig in te vullen in de app. Wellicht is niet alles van toepassing op de klachten van uw kind, maar wij willen u toch vragen alle lijsten en dagboeken in te vullen. Het is een hele klus, maar het levert veel waardevolle informatie op die van belang is voor de behandeling van uw kind.

Volle blaas

Belangrijk: Laat uw kind bij iedere afspraak met een volle blaas op het spreekuur komen. Neemt u voor de zekerheid extra drinken mee voor uw kind. Wanneer uw kind zijn plas niet meer kan ophouden, meldt u dit dan even bij de balie. Eventueel krijgt uw kind dan eerder een uroflowmetrie (zie verderop).

Wat vertelt u uw kind?

Het is belangrijk dat u uw kind zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem/haar te wachten staat. U kunt uw kind vertellen dat:
 • hij/zij naar het ziekenhuis gaat voor een aantal onderzoeken, maar dat u er de hele tijd bij blijft;
 • er aan hem/haar een aantal vragen worden gesteld;
 • hij/zij met een volle blaas naar het ziekenhuis moet komen en op een speciaal toilet moet plassen;
 • hij/zij een echo krijgt, waarbij een echoapparaat over zijn/haar buik beweegt.
 • het belangrijk is dat hij/zij zo stil mogelijk blijft liggen tijdens de echo.

Over het spreekuur

Multidisciplinair team

Voor het KITS spreekuur werken de verpleegkundig consulent continentiezorg-kinderurologie, urotherapeut en de kinderuroloog samen. Tijdens het spreekuur wordt uw kind door de verpleegkundig consulent en/of de urotherapeut gezien. Na afloop van de tweede afspraak vindt een overleg plaats tussen de behandelaars onderling. Tijdens dit overleg wordt een behandeladvies geformuleerd. We informeren u en uw kind hierover telefonisch of tijdens de volgende afspraak. Wilt u hiervoor uw telefoonnummer achterlaten bij het spreekuur? De vervolgafspraken plannen we in overleg met u.

Verpleegkundig consulent continentiezorg kinderurologie en urotherapeut

De verpleegkundig consulent en de urotherapeut zorgen voor de eerste opvang van u en uw kind tijdens het spreekuur. Tijdens een gesprek stelt de consulent of urotherapeut een aantal vragen en bespreekt de klacht en hulpvraag van uw kind aan de hand van de vragenlijsten en dagboeken. Uw kind krijgt tijdens elke afspraak een uroflowmetrie. Daarmee beoordelen we de manier van plassen. Uw kind krijgt een echografie om de blaas te kunnen beoordelen. Meer over de uroflowmetrie, de echografie en het invullen van de dagboeken en vragenlijsten leest u verderop in deze folder.

De behandeling bestaat uit het geven van informatie en adviezen over onder andere het plassen, de ontlasting (poepen), drinken, voeding, regelmaat in het dagelijkse leven en de verantwoordelijkheid van uw kind hierbij. Daarnaast kijken we naar de spanning van de bekkenbodemspieren. Uw kind krijgt opdrachten mee naar huis om thuis uit te voeren. Zo nodig volgt een droogbedtraining of krijgt u informatie over incontinentieopvangmateriaal.

Kinderuroloog

De kinderuroloog is gespecialiseerd in het behandelen van aangeboren of verworven afwijkingen aan de nieren, urinewegen en geslachtsorganen. Met een echografie kunnen we meestal eventuele afwijkingen vaststellen of uitsluiten. Soms is uitgebreider onderzoek nodig of een kijkoperatie. Over het algemeen behandelt de kinderuroloog uw kind met medicijnen.

Ronald McDonald Speeldek

Voor broertjes en/of zusjes van 0 tot 10 jaar is opvang in het ziekenhuis mogelijk bij het Ronald McDonald Speeldek. Hiervoor moet u wel reserveren. Het Speeldek bevindt zich naast de hoofdingang en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. In het weekend en tijdens feestdagen van 14.00 - 17.00 uur. Het telefoonnummer is:(010) 310 81 20.

Tijdens het spreekuur


Op het afgesproken tijdstip kunnen u en uw kind plaatsnemen in de wachtkamer (KITS) op de afdeling Dagverpleging, tweede etage, gang E (wanneer u door de hoofdingang het Erasmus MC-Sophia binnenkomt, bevindt u zich op de eerste etage).

Belangrijk: wanneer er persoonlijke gegevens van uw kind gewijzigd zijn, verzoeken wij u dit een kwartier voor uw afspraak op het spreekuur door te geven bij Inschrijvingen in de hal van het Erasmus MC-Sophia.

De verpleegkundig consulent continentiezorg-kinderurologie of urotherapeut komt u en uw kind ophalen. Wanneer uw kind zijn/haar plas niet meer kan ophouden, meldt u dit dan even bij de balie. Er kan dan eventueel eerder een uroflowmetrie worden gedaan.

Echografie

Met een echografie kunnen we de blaasvulling en de vulling van de darm meten. Voor dit onderzoek ligt uw kind (met een volle blaas) op een onderzoekstafel en krijgt hij/zij gel op de onderbuik. We strijken met een transducer (echokop) waaruit geluidsgolven komen over de huid. Van de echobeelden op de monitor worden foto’s gemaakt. Na het onderzoek vegen we de gel weg en kan uw kind zich weer aankleden en naar de uroflowmeter lopen.

Uroflowmetrie

Met een uroflowmetrie meten we hoe, hoe hard, hoeveel en hoe lang uw kind plast. Zodra uw kind moet plassen, worden plakelektrodes aangebracht op de huid van de bekkenbodem (tussen de billen) en een heup. Met de elektrodes beoordelen we of uw kind voldoende ontspannen plast. Uw kind plast op een toilet dat is aangesloten op een computer. De opgevangen urine kan worden onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van een infectie. Na de uroflowmetrie krijgt uw kind weer een echo om te zien of er eventueel urine is achtergebleven in de blaas.

Heeft u nog vragen?


Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt uw vragen ook stellen tijdens het spreekuur.

Contact

Afspraak onverwachts verzetten? Belt u dan zo snel mogelijk naar (bij voorkeur 7 dagen van tevoren):
 • Secretariaat urologie (010) 703 65 59, e-mail: kinderurologie@erasmusmc.nl
 • E-mail KITS: kits@erasmusmc.nl