Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Urologische screening

bij kinderen met MS

Uw kind krijgt een urologische screening. Dit is om te zien of uw kind plasproblemen heeft. Hier leest u meer over de urologische screening.

Download PDF

Voorbereiding

Vragenlijst en schema's
Vult u thuis de vragenlijst in en het ‘Drink/plas/poepschema’ en het ‘Poepschema’. Wellicht is niet alles van toepassing op de klachten van uw kind, maar wij willen u toch vragen de vragenlijst en de dagboeken volledig in te vullen. Het is een hele klus, maar het levert veel waardevolle informatie op die van belang is voor de eventuele behandeling.

Volle blaas
Uw kind moet met een volle blaas op het spreekuur komen. Neemt u voor de zekerheid extra drinken mee. Wanneer uw kind dan toch voortijdig moet plassen, kunt u hem daarna weer zo veel mogelijk laten drinken.

Met wie heeft u te maken?

U maakt kennis met de neuroloog, de MS-verpleegkundige en arts-onderzoeker. En voor de urologische screening: de verpleegkundig consulent continentiezorg kinderurologie en de kinderuroloog.

Wat is het doel?
De kinderuroloog en verpleegkundig consulent kinderurologie gaan na of uw kind plasproblemen heeft. Hoeveel kinderen met MS ook blaas- en darmfunctiestoornissen hebben is niet bekend. Volwassenen met MS krijgen op een gegeven moment plasklachten: vaak plassen, urineweginfecties en urine-incontinentie. Deze problemen kunnen ook komen door obstipatie (verstopping) met of zonder ontlasting(poep)verlies.

Verpleegkundig consulent continentiezorg kinderurologie
De verpleegkundig consulent heeft een gesprek met u over de mogelijke urologische problemen bij uw kind. En gebruikt hierbij de thuis ingevulde vragenlijst en dagboeken. De consulent geeft informatie en advies over onder andere het plassen, de ontlasting (poepen), drinken, voeding, regelmaat in het dagelijkse leven en de verantwoordelijkheid van uw kind hierbij. Zo nodig krijgt u een advies voor een vervolgconsult.

Kinderuroloog
De kinderuroloog is gespecialiseerd in het behandelen van aangeboren of verworven afwijkingen aan de nieren, urinewegen en geslachtsorganen. Met een echografie kunnen we eventuele afwijkingen vaststellen of uitsluiten. Soms is uitgebreider onderzoek nodig. Wanneer er urologische problemen zijn, behandelt de uroloog uw kind over het algemeen met medicijnen. De uroloog bekijkt de gegevens van de verpleegkundig consulent en bespreekt met u een eventueel behandeladvies.


Onderzoeken

Uroflowmetrie
Voor dit onderzoek plast uw kind op een toilet dat is aangesloten op een computer. Hiermee kunnen we zien hoe uw kind plast. De opgevangen urine wordt onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van een bacterie. Na de uroflowmetrie krijgt uw kind een echo om te zien of er eventueel urine is achtergebleven in de blaas.

Echografie
Voor het beoordelen van de blaas krijgt uw kind een echografie. Uw kind ligt op een onderzoekstafel en krijgt ‘koude’ gel op de onderbuik. De echokop (transducer waaruit geluidsgolven komen) glijdt over de buik van uw kind. Na het onderzoek halen we de gel weg en kan uw kind zich weer aankleden. Een echografie is niet pijnlijk of schadelijk.

Contact

Afspraak onverwachts verzetten? Belt u dan zo snel mogelijk naar:

  • MS-verpleegkundige of secretariaat urologie (010) 703 65 59
  • E-mail: kinderurologie@erasmusmc.nl