Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Abiterone

Geselecteerde behandelingen met hormoon therapie

Binnenkort start u met een aanvullende behandeling met hormoontherapie. Met deze informatie willen wij u zo goed mogelijk informeren over de behandeling die u in het Erasmus MC gaat krijgen. Tijdens de gesprekken met uw zorgverleners zult u ook veel informatie krijgen. Daarnaast kunt u deze folder ook zien als een hulpmiddel bij uw gesprekken met de zorgverleners.

Download PDF


Een voorlichtingsgesprek over hormonale therapie


Wat kunt u verwachten van het voorlichtingsgesprek verwachten?


De oncologieverpleegkundige zal u vragen wat u al weet over de behandeling en welke informatie u nog nodig heeft. Samen met de verpleegkundige stelt u vast welke onderwerpen in ieder geval worden besproken.


De oncologieverpleegkundige vertelt u:
 • welke behandeling u krijgt en hoe deze werkt
 • over bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van de behandeling
 • wat u kunt doen of het behandelteam kan doen aan de bijwerkingen
Aan het einde van het gesprek vat de verpleegkundige de belangrijkste informatie samen. U kunt dan aangeven of alles duidelijk is. De verpleegkundige controleert uw gemaakte vervolgafspraken, bijvoorbeeld over de start van de behandeling of een volgend bezoek aan de polikliniek.

Wat neemt u mee naar het voorlichtingsgesprek?


 • Deze informatie (online op uw telefoon of op papier)
 • De medicijnen die de internist-oncoloog heeft voorgeschreven
Wij adviseren u iemand mee te nemen naar het gesprek (twee horen meer dan één).

Tijdens het voorlichtingsgesprek


 • De naam van de behandeling.
 • De werking van de therapie.
 • Wijze van toedienen:
  • via tabletten of capsules
 • Het toedieningsschema:
  • aantal kuren
  • duur van de kuur
  • om de hoeveel weken u een kuur krijgt
 • Als u medicijnen moet innemen:
  • hoe vaak per dag u medicijnen moet innemen
  • hoeveel dagen
  • mogelijke rustperiode
  • gebruik medicijnen samen met voeding
  • gebruik medicijnen samen met andere medicijnen
  • wat te doen als u een dosering heeft gemist
  • en/of hoelang moet u de tabletten slikken.

Kruis de onderwerpen aan die u zelf nog wilt bespreken


 • Medische informatie over hormoontherapie die ik krijg (bijvoorbeeld de werking in het lichaam).
 • Het doel van de behandeling.
 • De bijwerkingen die kunnen voorkomen bij deze behandeling.
 • Hoe waarschijnlijk het is dat ik bepaalde bijwerkingen krijg.
 • Wat het behandelteam kan doen om bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.
 • Wat kan ik zelf aan de bijwerkingen doen.
 • Wanneer ik contact op moet nemen met het ziekenhuis.
 • Hoe ik contact moet opnemen met het ziekenhuis.
 • Wat de praktische gevolgen van de behandeling zijn voor mijn dagelijkse leven (bijvoorbeeld huishouden of hobby's).
 • Welke gevoelens de behandeling los kan maken (bijvoorbeeld angst, somberheid, hoop, sneller emotioneel).
 • Hoe ik en mijn naasten (bijvoorbeeld partner, kinderen) met de ziekte en/of behandeling om kunnen gaan.
 • Wat mijn naasten kunnen doen om mij te (onder)steunen.
 • Wat de invloed is van de behandeling op seksualiteit.
 • Hoe ik in contact kan komen met lotgenoten.
 • Of ik thuis extra hulp nodig heb en hoe ik dat kan regelen.
 • Ondersteuning van maatschappelijk werk of een psycholoog.
 • De gang van zaken in het ziekenhuis.
 • Wat er gebeurt als ik afzie van de behandeling (twijfel over keuze, vooruitzichten, verdere begeleiding).


Zo nodig kunt u nog opschrijven wat u precies wilt bespreken over de aangekruiste onderwerpen:Contact


Wanneer u hormoontherapie krijgt, zijn er situaties waarin het belangrijk is dat u contact opneemt met het ziekenhuis. De oncologieverpleegkundige vertelt u welke situaties dit zijn.

 • Bij niet-spoedeisende klachten: 010-7041948 (maandag t/m vrijdag tijdens het telefonisch spreekuur van 8:00-16:00)
 • Bij spoedeisende klachten binnen kantoortijden 010 7041948 (maandag t/m vrijdag 8:00-16:00)
 • Bij spoedeisende klachten buiten kantoortijden 06-33342086 (maandag t/m vrijdag 16:00-8:00, zaterdag, zondag en feestdagen)


Behandelschema voor abiterone


Deze behandeling bestaat uit één medicijn. Ook kunt nog andere medicijnen krijgen. Deze andere medicijnen krijgt u als ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om uw bijwerkingen te beperken.

Cytostatica/ medicijnen
DagelijksWijze van toedienen
Abiterone
XTabletten, 1x per dag 2 tabletten van 500mg.
Eventueel past het behandelteam de dosering aan.
Wijze van innemen:
 • U mag tenminste 2 uur vóór en 1 uur na het innemen van de tabletten niet eten.
 • Neem de tabletten elke dag op dezelfde tijd in.
 • Kies hierbij een tijd die voor u makkelijk is te onthouden.
 • Slik de tabletten in het geheel door met water.
 • Abiterone gaat niet samen met st-Janskruid of grapefruitsap, dit kan de werking verstoren. (Zie ook kopje praktische info).

Medicatie tegen misselijkheid


Van de hormoon therapie die u krijgt worden mensen niet misselijk. Wordt u toch misselijk? Dan kunt u contact op te nemen met uw behandelteam via het verpleegkundig spreekuur en/of kunt u de adviezen volgen die verderop in deze folder zijn beschreven.

Bijwerkingen


Operatie, bestraling en chemotherapie zijn de meest bekende behandelmethoden bij kanker. Bij bepaalde soorten kanker wordt soms hormoon blokkerende behandeling gegeven, ook wel hormoontherapie genoemd. Hormonale therapie wordt onder andere toegepast bij prostaatkanker, borstkanker of baarmoederhalskanker. Deze tumoren groeien onder invloed van hormonen.

De cellen in de prostaat hebben testosteron nodig voor hun groei en functioneren. Dit hormoon zorgt voor een groei van de prostaat. Indien er kankercellen aanwezig zijn in de prostaat kan testosteron ervoor zorgen dat deze kunnen blijven groeien en ontwikkelen. Zonder het hormoon testosteron kan de groei van de tumor stoppen, kleiner worden of zelfs (tijdelijk) verdwijnen. Abiterone zorgt voor een verdere daling van het testosteron.

Sommige mensen hebben bijwerkingen, terwijl anderen er niets van merken. De ernst van de bijwerkingen heeft niets te maken met het resultaat van de behandeling.
De meeste bijwerkingen zijn tijdelijk en verminderen geleidelijk na het stoppen van de therapie.

Vaak voorkomende bijwerkingen bij abiterone zijn:
 • Bloeddruk: hoge bloeddruk
 • Opvliegers
 • Vocht vasthouden (oedeem)

Vaak voorkomende bijwerkingen en adviezen


Bloeddruk


De behandeling kan de bloeddruk verhogen. Daarom controleert het behandelteam uw bloeddruk

Opvliegers


Door de behandeling kunt u last krijgen van opvliegers. Opvliegers zijn korte, plotselinge warmteaanvallen. Ook kunt u gaan zweten en wordt u rood in het gezicht (blozen), nek en hals. Tijdens de opvlieger stijgt de temperatuur van de huid. Meestal duurt een opvlieger een paar minuten.

Advies
 • Sommige mensen krijgen minder opvliegers als ze stress, cafeïne, alcohol en gekruid eten vermijden.
 • Draag meerdere lagen kleding, zodat u wat uit kunt doen tijdens een opvlieger.
 • Iets kouds drinken aan het begin van een opvlieger kan verlichting geven.


Vocht vasthouden (oedeem)


Door de behandeling kunt u last krijgen van vochtophopingen op plekken waar normaal bijna geen vocht zit, bijvoorbeeld rond de enkels of in het gezicht.

Dat kan de volgende klachten geven:
 • minder plassen
 • dikke enkels, voeten en/of benen, handen of armen
 • toename van het gewicht
 • kortademigheid
Advies
 • Controleer uw gewicht regelmatig.
 • Komt u in korte tijd veel aan of merkt u dat u vocht vasthoudt, neem dan contact op met uw behandelteam.
 • Neem bij kortademigheid contact op met uw behandelteam.


Extra info veilig omgaan met uitscheidingsproducten


U hoeft tijdens en gedurende de therapie geen beschermende maatregelen te treffen.

Praktische informatie


Medicijnen
 • Geef aan uw behandelteam door welke medicijnen u gebruikt.
 • Geef niet alleen eenvoudige medicijnen door die u gebruikt zoals aspirine, paracetamol, maar ook de door u gebruikte voedingssupplementen, visoliecapsules, vitamines of homeopathische- en kruidengeneesmiddelen.
 • Geef toestemming aan uw eigen apotheek om uw medicijndossier open te zetten via het Landelijk Schakelpunt, zodat het dossier beschikbaar is. Zo kunnen we uw dossier inzien als dat nodig is voor uw behandeling.


Voeding en advies
 • Soms is het eten of drinken van vette vis, grapefruit(sap) of grapefruitkruisingen (o.a. pomelo, mineola), niet toegestaan. Bespreek dit met uw behandelteam. https://www.voedingenkankerinfo.nl/mag-ik-vis-eten-en-visolie-gebruiken-bij-chemotherapie/
 • Als u een bepaald dieet volgt of wilt volgen, is het belangrijk dat u in goede conditie bent en op gewicht blijft. Ook tijdens uw eventuele opname is het meestal mogelijk om het door u gewenste dieet te volgen (binnen de mogelijkheden van de keuken). U kunt dit bespreken met de verpleegkundige of zorgassistente.


Alcohol en hormoontherapie
 • Het drinken van alcohol tijdens een hormoonbehandeling is niet in alle situaties 'verboden'. Drink altijd met mate en houdt er rekening mee dat alles wat u drinkt anders kan smaken en anders kan 'vallen'.
 • Vraag uw behandelteam of er in uw situatie een reden is om helemaal geen alcohol te drinken.


Andere zorgverleners
 • Uw huisarts wordt door uw behandelteam geïnformeerd. We adviseren u om ook zelf contact op te nemen met uw huisarts.
 • Als u een oproep krijgt voor een griep/covid prik of andere vaccinatie, bv pneumococcen, adviseren we u om deze te gaan halen. We krijgen vaak de vraag wanneer de griep/covid prik gehaald moet worden tijdens de behandeling met chemotherapie of radiotherapie. Het is gebleken dat het niet uitmaakt op welk moment u tijdens de behandeling de vaccinatie krijgt.
Let op:
  • Patiënten die het afgelopen jaar een stamceltransplantatie hebben ondergaan moeten eerst met hun behandelend Hematoloog overleggen of ze gevaccineerd mogen worden.
  • Patiënten die deelnemen aan een studie moeten ook eerst overleggen met hun behandelteam.
  • Patiënten die volgens reisadvies het gele koorts vaccin moeten krijgen, moeten eerst overleggen met hun behandelteam.
 • Zorg voor aanvang van uw behandeling dat uw gebit gecontroleerd is en dat eventuele behandelingen aan het gebit zijn gedaan


Disclaimer


De informatie in deze folder is zorgvuldig samengesteld en is gebaseerd op de teksten die te vinden zijn op www.bijwerkingenbijkanker.nl. Middelen bij kwaadaardige aandoeningen zijn doorgaans sterk werkzame geneesmiddelen die veel bijwerkingen kunnen veroorzaken. Het optreden van bijwerkingen is onder andere afhankelijk van de dosering, de duur van de behandeling, de combinatie met andere geneesmiddelen, het onderliggend ziektebeeld en eventueel aanwezige orgaanfunctiestoornissen. Daarnaast is er een verschil in het optreden van bijwerkingen tussen verschillende patiënten. Bijwerkingen kunnen onmiddellijk na het toedienen, maar ook veel later optreden.

Ondanks de onvoorspelbaarheid van het optreden en de ernst van bijwerkingen hebben we ernaar gestreefd veel gerapporteerde bijwerkingen in het systeem op te nemen. Op de informatie voor de patiënt zijn slechts de bijwerkingen gemeld die bij meer dan 10% van de patiënten voorkomen.

Auteursrecht


De informatie op deze site mag worden gebruikt, op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.
Referenties naar deze website:


Wanneer contact opnemen?


Matige en niet-spoedeisende klachtenErnstige en spoedeisende klachten
Graag contact opnemen bij de volgende klachten:
 • Als u langer dan 3 dagen geen ontlasting heeft
  3 tot 4 keer per dag diarree
 • Meer dan 2 keer per dag braken a Pijn of branderig gevoel bij het plassen
  Duizeligheid of ernstige moeheid, waarbij u meer dan de helft van de dag op bed/bank ligt
 • Pijn in de mond, waardoor u problemen of pijn heeft met slikken
 • Temperatuur van 38.0 – 38.4 °C en u zich niet lekker voelt
 • Jeuk en / of huiduitslag
 • Pijnklachten die niet onder controle zijn met de huidige pijnstilling
 • Als u niet zeker weet of de klachten die u heeft ‘normaal’ zijn
Bellen bij niet spoedeisende klachten
Maandag t/m vrijdag tijdens telefonische spreekuren van 8.00-16.00 uur.
010 - 704 19 48

Indien u acuut hulp nodig heeft belt u dan met spoednummer huisarts of 112

Graag contact opnemen bij de volgende klachten:

 • Koorts (temperatuur boven 38,5°C) a Koude rillingen
  Bij ernstig aanhoudend braken (meer dan 5 keer per dag)
 • Ernstige (water) dunne ontlasting (meer dan 4 keer per dag)
 • Bloed in urine of ontlasting
 • Bloedneuzen
 • Bij blauwe plekken zonder dat u zich heeft gestoten
 • Plotselinge veranderingen in conditie, kortademigheid, hoofdpijn, uitvalverschijnselen of als u het niet vertrouwt
Bellen bij spoedeisende klachten
Binnen kantooruren
(maandag t/m vrijdag van 8.00-16.00 uur).
010 - 704 19 48

Buiten kantooruren (16.00-8.00 uur) zaterdag, zondag en feestdagen.
06 - 33 34 20 86