Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Bij- of nascholing

Zorgethiek

Startmoment: 3 x per jaar
Duur: 3 scholingsdagen verdeeld over 3 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Je wordt regelmatig geconfronteerd met ethische vraagstukken. Vaak wordt zo'n vraagstuk belicht vanuit de medische optiek. Wil je meer weten over ethiek voor verpleegkundigen dan is deze bijscholing iets voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

Wil je meer weten over ethiek voor verpleegkundigen dan is deze bijscholing iets voor jou.

Verpleegkundigen worden op de afdeling regelmatig geconfronteerd met ethische vraagstukken. Veelal wordt zo'n vraagstuk belicht vanuit de medische optiek. Hierbij staat het behandelplan centraal. Dit geeft echter niet altijd antwoord op de ethische vraag vanuit de optiek van de zorgverlening. Iedere verpleegkundige heeft wel een beeld van wat zij verstaat onder `goede zorgverlening`. Soms ervaren zij situaties waarbij deze zorgverlening in de knel komt en roept dit vragen op. 

Doel en inhoud

In de dagelijkse beroepsuitoefening van een verpleegkundige komen er vrijwel dagelijks situaties voor waarvan het ethisch perspectief meegenomen moet worden in het tegemoetkomen aan de zorgvraag.

Met deze bijscholing word je meer bewust van ethische aspecten van je verpleegkundig handelen. Je krijgt handvatten aangereikt voor het signaleren van zorg ethische aspecten in de dagelijkse zorgverlening. Je leert manieren om dilemma’s aan te kaarten in `zorg ethische` besprekingen op verpleegafdelingen.

Resultaat

Na afronding van de bijscholing en het uitvoeren van de thuisopdrachten en praktijkopdracht ontvang je een certificaat.

Overige informatie

Ben je verpleegkundigen, die inservice, MBO of HBO is opgeleid, met of zonder specialisatie, dan kun je je inschrijven voor deze bijscholing. Om het geleerde direct te kunnen toepassen in de praktijk, is ons advies dat je naast de affiniteit die je hebt voor dit onderwerp ook al iets doet met zorg ethische aspecten op jouw werkplek.
Bijvoorbeeld dat je al werkt als aandachtsvelder zorg ethische aspecten, of dat je bezig bent om zorg ethische overleggen te initiëren of dat je al participeert in een project- of werkgroep waarin aandacht is voor zorgethiek.

Praktische informatie

Startdata

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen 3 x per jaar.

De totale bijscholing bestaat uit 3 scholingsdagen verdeeld over 3 maanden en een thuisopdracht na iedere scholingsdag.

Programma

De bijscholing is praktisch vormgegeven. Gedurende het gehele programma wisselen theoretische inzichten en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk elkaar af. Je gaat aan de slag met opdrachten en met behulp van geïllustreerd met filmmateriaal worden de abstracte begrippen vanuit de ethiek nader toegelicht. In spelvorm wordt er gewerkt aan inzicht in en bewustwording van waarden en normen die een rol kunnen spelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het herkennen, benoemen en formuleren van een ethische vraag voor de verpleegkundige;
  • Het onderscheiden en bespreken van persoonlijke waarden en normen en professionele waarden en normen;
  • Het herkennen en benoemen van verschillende zienswijzen bij een ethische vraag in termen van ethische principes en uitgangspunten;
  • Het hanteren van een stappenplan bij een ethisch vraagstuk in een groep en het herkennen van valkuilen hierbij;
  • Het leveren van een bijdrage aan het opstarten van een gestructureerd overleg over een ethisch vraagstuk;
  • Het herkennen en hanteren van bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van een ethisch overleg op de verpleegafdeling.

Aan deze bijscholing is een praktijkopdracht verbonden. De praktijkopdracht wordt op de eigen afdeling uitgevoerd.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing.

Nieuws

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier