Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Meedoen aan onderzoek

FAST

Effect van preoperatief vasten op het herstel na nierdonatie

Doelgroep: Potentiële nierdonoren
Startdatum: De studie is op 01-03-2021 gestart. Dit is een doorlopend onderzoek totdat het aantal van 180 deelnemers is bereikt.
Vergoeding: Geen

Eerder onderzoek laat zien dat vasten zorgt voor een betere weerstand tegen oxidatieve stress. Oxidatieve stress ontstaat in situaties die schadelijk zijn voor het lichaam zoals warmte, UV-licht en roken, en is ook aanwezig tijdens een operatie. Dit kan mogelijk voorkomen worden als nierdonoren voor een operatie vasten.

Over dit onderzoek

Welke patiënten kunnen deelnemen?

U komt in aanmerking voor deze studie als u een nier wil gaan doneren. In het Erasmus MC en het UMC Groningen worden operaties gedaan waarbij patiënten een nieuwe nier krijgen. Sommige patiënten ontvangen een nier van een overleden donor, maar een betere behandeling is een transplantatie met een nier van een levende donor.

Als u een nier doneert voor bijvoorbeeld een vriend of familielid, dan wordt met u besproken of u aan dit onderzoek mee wil doen en wat het onderzoek precies inhoudt.

Wat zijn de voorwaarden?

Om een nier te mogen doneren moet u al aan veel voorwaarden voldoen. Dit zal uw behandelaar dan ook met u bespreken tijdens de voorbereiding.

Een extra voorwaarde om met deze studie mee te mogen doen is dat u geen ondergewicht of zwaar overgewicht mag hebben.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Indien u mee kunt en wil doen aan onze studie, zal uw behandelaar dit met u bespreken tijdens de voorbereiding voor nierdonatie.

Wat willen we bereiken?

Eerder onderzoek met nierdonoren die een nier hebben afgestaan laat zien dat een dieet voor de operatie goed werd verdragen zonder een hoger risico op complicaties. Ook werd een sneller herstel gezien van de nierfunctie van de nier bij zowel de donor als de ontvanger.

We willen nu in een grotere groep mensen opnieuw onderzoeken en bevestigen of een dieet voor de operatie het herstel na de operatie versnelt; we gaan kijken of nierdonoren zich na de operatie minder vermoeid voelen en of ze sneller herstellen.

Daarnaast kijken we hoe vasten ervoor zorgt dat het lichaamsweefsel beter bestand is tegen "schade".

Wat gaan we doen?

Verloop studie

De studie vindt parallel aan de (voorbereiding voor) nierdonatie plaats. Tijdens de voorbereiding wordt u willekeurig in 1 van de volgende 2 groepen geplaatst:

- Niet vasten voor de operatie; eten zoals u gewend bent.

- Tweeënhalve dag voor de operatie starten met vasten en een lage dosis laxeermiddel.

 

Verder zal de procedure voor en na donatie hetzelfde zijn, afgezien van 5x een extra vragenlijst, aanvullend weefselonderzoek, het dragen van een smartwatch en 1 extra poliklinisch herhaalbezoek inclusief bloedafname.

 

 

Onderzoeken

- Meermaals vragenlijsten t.a.v. kwaliteit van leven en vermoeidheid.

- Tijdens de operatie nemen we kleine beetjes weefsel af (van de nier en het omliggende vetweefsel).

- Bloedonderzoek (volgens de normale voorbereiding en nabehandeling & 1 keer een extra bloedafname na de operatie).

- Het dragen van een smartwatch vanaf 1 week voor tot en met 2 weken na de operatie.

 

Veelgestelde vragen

 • Is er een gevaar voor de ontvanger? Bijvoorbeeld slechtere nierfunctie?
  In eerder onderzoek in het Erasmus MC werd geen hoger risico op complicaties gevonden bij de ontvanger of donor.

 

 • Is dat niet slecht, 2.5 dag niet eten voor een operatie?
  Bij 3 studies in Rotterdam waarbij deelnemers voor de operatie vastten waren er geen nadelige effecten op het herstel en was het vasten goed vol te houden.

 

 • Vanwaar het gebruik van laxantia in de vastenperiode?
  Eerder onderzoek laat zien dat constipatie een neveneffect is van vasten. Een lage dosis laxans kan dat verhelpen en mogelijk ook eerder het beschermende effect van vasten activeren.

 

 • Zijn de weefselhapjes die tijdens de operatie afgenomen worden risicovol?
  Er worden een paar kleine weefselstukjes afgenomen. De kans op complicaties is zeer klein, en kan direct worden herkend en verholpen.