Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Familieadviesraad

Geeft de familie van kinderen in het Erasmus MC Sophia een stem

De Familieadviesraad luistert naar de ervaringen van families van opgenomen patiënten in het Erasmus MC Sophia. Samen met het ziekenhuis vertaalt de Familieadviesraad deze ervaringen naar verbeteringen binnen de zorg.

Detail-familieadviesraad

Over ons

Wat is de Familieadviesraad?

De Familieadviesraad is een adviesorgaan binnen het Erasmus MC Sophia en een belangrijk onderdeel van Samenzorg. De Familieadviesraad bestaat uit een groep van ouders en andere familieleden van kinderen die worden behandeld of behandeld zijn in het Erasmus MC Sophia. De familieleden worden bijgestaan door zorgprofessionals van de verschillende afdelingen van het Erasmus MC Sophia, de Cliëntenraad, het bestuur van Erasmus MC Sophia, de medisch coördinator en de programma manager Samenzorg.

De leden van Familieadviesraad denken samen met de medewerkers van het ziekenhuis mee over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Deze familieleden van kinderen zijn ervaringsdeskundigen: ze komen regelmatig in het ziekenhuis en weten hierdoor hoe het in het ziekenhuis is. Ze kunnen vertellen wat ze hebben meegemaakt en wat hun ideeën zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het bestuur en de medewerkers van het Erasmus MC Sophia vinden de mening van de Familieadviesraad belangrijk en luisteren daarom goed naar ze.

Familieadviesraad-in-actie

Familie-adviescommissies

De Familieadviesraad heeft een intensieve samenwerking met de familie-adviescommissies. Deze familie-adviescommissies zijn actief op een specifieke afdeling binnen het Erasmus MC Sophia. Bijvoorbeeld op de afdelingen Kinder- en Jeugd Psychiatrie en Psychologie, Neonatologie en Intensive Care Kinderen. Deze commissies vertalen de visie van de families door op afdelingsniveau. Ze organiseren benodigde activiteiten voor verbeteringen, en voor een betere afstemming van de zorg op de persoonlijke behoeften. De familie-adviescommissies adviseren het afdelingsmanagement over aanpassingen en uitvoering binnen de afdeling. Van elke familie-adviescommissie is één lid ook onderdeel van de Familieadviesraad, dit zorgt voor een optimale verbinding en overdracht van kennis en ervaring.

Waarom een Familieadviesraad?

In het Erasmus MC Sophia zien we de zorg voor een kind als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de familieleden en het ziekenhuis, waarbij wordt gestreefd naar maximale kwaliteit. Dit noemen we Samenzorg. Families van zieke kinderen ervaren het zorgproces van dichtbij. Zij kunnen als geen ander aanvoelen wat hun kind nodig heeft. Daarom is het van belang dat familieleden en betrokkenen zelf vertellen hoe zij de zorg in het Erasmus MC Sophia ervaren en samen met de zorgprofessionals meedenken, meehelpen en meedoen in (het verbeteren van) de zorg.

Wat doet de Familieadviesraad?

De Familieadviesraad komt ongeveer acht keer per jaar samen om te vergaderen over de onderwerpen die zij belangrijk vinden en waarvan ze denken dat het beter kan in het ziekenhuis. Elke twee jaar wordt in samenspraak met de familie-adviescommissies, het bestuur van het Sophia en de achterban een tweejarenplan opgesteld. Hierin worden de thema’s vastgesteld die de komende twee jaar prioriteit en aandacht hebben. Dit plan wordt elk jaar geëvalueerd. 

Onderwerpen die de Familieadviesraad bespreekt zijn bijvoorbeeld:

  • Op welke manier(en) willen we met elkaar communiceren en hoe kunnen we dit realiseren?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle patiënten die hier behoefte aan hebben een casemanager krijgen? En wat zouden de belangrijkste taken van deze casemanager zijn?
  • Hoe kunnen we de zichtbaarheid van de Familieadviesraad en de samenwerking met familieleden vergroten?

De Familieadviesraad discussieert met elkaar over onderwerpen, bedenkt oplossingen en brengt hierover advies uit aan het bestuur van het ziekenhuis. Ook wordt de Familieadviesraad door het bestuur gevraagd om mee te denken over actuele onderwerpen, of werkt de Familieadviesraad samen met een groep medewerkers een belangrijk idee uit.

Actuele onderwerpen

De Familieadviesraad houdt zich momenteel bezig met de volgende onderwerpen:

  • Sophia App: de ontwikkeling van een app, met als doel dat kinderen, ouders en artsen elkaar op een toegankelijke manier op de hoogte kunnen houden over de toestand van het kind.
  • Casemanager: de aanstelling van een casemanager, waarbij iedere patiënt een aanspreekpunt heeft in het ziekenhuis, die gemakkelijk bereikbaar is en de behandeling coördineert.
  • Zichtbaarheid en positionering: het vergroten van de zichtbaarheid van de Familieadviesraad en familieadviescommissies bij ouders en medewerkers.

Tweejaarlijkse-bijeenkomst-Familieadviesraad

Tweejaarlijkse bijeenkomst Familieadviesraad en familie-adviescommissies

In november 2018 kwamen de leden van de Familieadviesraad en de familie-adviescommissies bij elkaar. De avond stond in het teken van kennismaken met elkaar en het delen van de behaalde resultaten en toekomstplannen. Aan het einde van de avond zijn er drie speerpunten voor komende jaren vastgesteld (zie bovenstaande onderwerpen). Ook is er besloten dat de verbinding tussen de Familieadviesraad en familie-adviescommissies structureel vormgegeven moet worden, door altijd een afvaardiging van iedere commissie in de Familieadviesraad te laten plaatsnemen.

Behaalde resultaten

Samenzorg ontbijt kind met ouder

Dankzij de ideeën en adviezen van de Familieadviesraad zijn er al meerdere zaken veranderd en verbeterd in het Erasmus MC Sophia:

  • Voor ouders die bij hun kind in het Erasmus MC Sophia blijven slapen wordt er nu ontbijt verzorgd.
  • Op alle medium care afdelingen vindt het Samenzorgoverleg plaats. Tijdens dit overleg stellen onze artsen en verpleegkundigen samen met het kind en zijn ouders het behandelplan voor de komende dagen op.
  • Ouders ondersteunen ons ziekenhuis bij het onderwijs aan studenten en medewerkers, door ze te laten leren van ervaringen die de ouders hebben opgedaan in het Erasmus MC Sophia.

Wie zitten er in?

De Familieadviesraad wordt gevormd door ouders van kinderen die in het Erasmus MC Sophia onder behandeling zijn of zijn geweest. De raad bestaat momenteel uit 12 ouders (vaders en moeders), met een leeftijd tussen de 30 en 50 jaar. Vanuit het Erasmus MC Sophia zitten er medewerkers in de Familieadviesraad vanuit verschillende functies, en in ieder geval altijd een afvaardiging van het themabestuur, de programmamanager en medisch coördinator Samenzorg.

De Familieadviesraad bestaat momenteel onder andere uit: Hugo Rosbach (voorzitter), Karen Visser, Karianne van Hoorn, Mark Evers, Patricia Claassen, Roosmarij Cooiman, Umut Koyuncu.

Groepsfoto-familieadviesraad

Wilt u ook onderdeel worden van de Familieadviesraad?

Wilt u onderdeel worden van de Familieadviesraad of een van de familie-adviescommissies? Meld u aan via dit aanmeldformulier, dan neemt één van de leden van de Familieadviesraad contact met u op. Vult u in het veld 'Typ hier je vraag of opmerking' uw naam, geboortedatum en adres in. Ook graag of u vader, moeder, opa, oma, broer, zus of een ander familielid van een patiënt bent. Lid worden doet u op vrijwillige basis. Dit betekent dat u geen vergoeding krijgt. Wel vergoeden we de reis- en parkeerkosten.

Neem contact op met de Familieadviesraad

U mag ons altijd mailen als u ideeën/opmerkingen heeft, wilt praten over de zorg rondom uw kind of meer informatie wilt over de activiteiten van de Familieadviesraad. Klik op de contactknop onderaan deze pagina, dan neemt één van de leden van de Familieadviesraad contact met u op.

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Contact Familieadviesraad

Neem contact op via onderstaand formulier.

Contactformulier