Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Generation R

Onderzoek naar een nieuwe generatie Rotterdammers

Generation R is een grootschalig onderzoek van het Erasmus MC. We onderzoeken de factoren die van invloed zijn op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en hun ouders in Rotterdam. Generation R bestaat uit twee onderzoeksgroepen: Generation R en Generation R Next.

Baby's

Over Generation R

Wat doet Generation R?

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van (toekomstige) ouders en hun kinderen in Rotterdam, vanaf de kinderwens van de ouders tot aan de jongvolwassenheid van de kinderen. We onderzoeken waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. We gebruiken daarvoor de expertise van bijna 20 afdelingen binnen het Erasmus MC. Door op verschillende manieren grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, kunnen we onderzoek doen naar factoren zoals: de ontwikkeling en de groei van kinderen en het ontstaan van ziekten en gedragsproblemen.

Wat willen we bereiken?

Zowel met Generation R als Generation R Next hebben we een enorme rijkdom aan onderzoeksgegevens verzameld bij (toekomstige) ouders en hun kinderen. In Generation R werken ongeveer 100 promovendi, senior onderzoekers en studenten samen. Met de nieuwste methoden en technieken vergaren we constant gedetailleerde data over socio-demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, opleidingsniveau, huwelijkse staat, gezinssamenstelling), levensstijl, voeding en biologische gegevens. De uitkomsten van onze onderzoeken geven onder andere inzichten over astma en allergieën, gehechtheid, gedrag, lichaamssamenstelling, botgezondheid, cardiovasculaire risicofactoren, cognitie, ontwikkelingsstoornissen, oogontwikkeling, groei, gehoorstoornissen, bijziendheid, tandgezondheid en psychopathologie. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland.

Wat maakt dit onderzoek bijzonder?

Generation R is een uniek onderzoek wereldwijd. Al tijdens de zwangerschap worden zeer veel gegevens over kinderen verzameld. Ook is de samenstelling van de onderzoeksgroep erg bijzonder. Aan Generation R doen kinderen mee van vrijwel alle etnische groepen in Nederland. Steeds vaker blijkt dat er grote verschillen bestaan in de groei, ontwikkeling en gezondheid tussen deze groepen. Door ons onderzoek kunnen strategieën ontwikkeld worden om de gezondheid en het welzijn van alle kinderen in Nederland te bevorderen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Generation R.

Onderzoeksgroepen

Generation R

In 2001 zijn we gestart met Generation R: een onderzoek waarbij we 10.000 zwangere vrouwen, vanaf de vroege zwangerschap, en hun geboren kinderen tot aan de volwassenheid, volgen.

Focus op 17

logo focus op 17

Door op verschillende manieren en over een langere periode gegevens te verzamelen, kunnen we onderzoek doen naar de ontwikkeling en groei van kinderen. Inmiddels zijn de in 2001 geboren baby’s jong volwassenen geworden en nodigen we ze uit voor een nieuwe fase, namelijk Focus op 17. Tijdens deze fase doen we uitgebreide metingen, met de nieuwste methoden en technieken. We doen een longtest, bottenscan, MRI scan en een allergietest. Ook maken we een hersenfilmpje, waarbij we kijken naar de elektrische activiteit van de hersenen van onze deelnemers.

Generation R Next

In 2017 zijn we gestart met Generation R Next. We maken een vroege 3D echo bij 7, 9 en 11 tot 13 weken zwangerschap. Bij 30 weken zwangerschap maken we daarnaast nog een extra groei-echo. Ruim 3.600 moeders en 2.600 partners doen mee aan Generation R Next en inmiddels zijn meer dan 2900 Next baby's geboren. We hebben ruim 1.900 baby's op bezoek gehad, waarbij we metingen bij zowel het kindje als de moeder hebben gedaan. Generation R Next deelnemers hebben daarnaast meegedaan aan een Next corona vragenlijsten onderzoek, over de coronacrisis en het gebruik van multimedia. Hiermee brengen we de impact van de coronacrisis op aanstaande en jonge ouders in kaart.

Generation R Next - Optimaal Opgroeien

logo Generation R next

Het nieuwste programma, Generation R Next Optimaal Opgroeien, richt zich op (toekomstige) ouders die een kinderwens hebben of een kind verwachten. Uit eerder onderzoek binnen het Generation R cohort hebben we nieuwe inzichten ontwikkeld over de gezondheid van (aanstaande) ouders, de reproductie en het gevolg hiervan op de groei en ontwikkeling van het kind. In deze nieuwe studie richten we ons op het verbeteren van de gezondheid van (aanstaande) ouders. Dit doen we door de leefstijl in de periode vóór en in de vroege zwangerschap zo optimaal mogelijk te maken. Dit verbetert de uitkomsten voor de geboorte en de lange termijn voor zowel moeder als kind.

Healthy Start 

Logo Healthy start

De maatschappij staat voor een aantal ingewikkelde maatschappelijke uitdagingen die een kansrijke start voor onze jeugd, en daarmee een sterke toekomstige samenleving, in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld toenemende kansenongelijkheid, gebrek aan vertrouwen in de overheid en druk op de zorg. De Nederlandse overheid en lokale overheden, zoals in Rotterdam, vinden deze problemen belangrijk en behandelen ze met prioriteit.

Met het Convergentieprogramma ‘Healthy Start’ willen we daarom investeren in de jeugd. Onze missie is om toekomstige generaties een zo gezond en kansrijk mogelijke start te geven. Onze ambitie is om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken, gericht op preventie en interventie. Hiermee willen we de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de jeugd - van conceptie tot jongvolwassenheid - versterken. Hierbij maken we gebruik van medische, sociaal-maatschappelijke en technische topwetenschap, gecombineerd met de kennis uit en toepassing in de samenleving. Het programma wordt geleid door Eveline Crone (EUR), Maaike Kleinsmann (TU Delft) en Vincent Jaddoe (Erasmus MC). Zij hebben al een belangrijke rol in verschillende bestaande onderzoeksprogramma’s en netwerken rondom de jeugd. Een wendbaar supportteam ondersteunt bij de opbouw van de ambitieprojecten, onderwijs en community activiteiten, funding en communicatie.

Onderzoeksresultaten

Onze meest recente resultaten met impact:
  • Met herhaalde echometingen hebben we nieuwe groeicurven van het ongeboren kind ontwikkeld. De eerste weken van de zwangerschap blijken zó belangrijk, dat de zorg al vóór de zwangerschap moet beginnen. Met dit resultaat hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van preconceptiezorg.
  • Obesitas veroorzaakt belangrijke gezondheidsrisico’s voor moeder en kind. Generation R heeft nieuwe referentiewaarden ontwikkeld voor het gewicht van moeders tijdens de zwangerschap. We hebben met dit onderzoek aangetoond dat een gezond gewicht vóór de zwangerschap belangrijk is.
  • Tijdens de zwangerschap kan roken en cannabis (wiet) gebruiken een lager geboortegewicht en gedragsproblemen veroorzaken bij kinderen. Om dit gedrag te stoppen is een multidisciplinaire aanpak nodig, waarbij de moeders en partners ook betrokken zijn.
  • Dankzij Generation R is er een nieuwe internationale richtlijn ontwikkeld waardoor minder vrouwen schildklier-medicatie krijgen en de gemiddelde dosis is verlaagd. Een goede concentratie schildklierhormoon tijdens de zwangerschap is namelijk van groot belang voor een gezonde hersenontwikkeling van het kind.
  • De eerste jaren na de geboorte zijn erg belangrijk voor een goede hechting. De kwaliteit van vroege hechting van kinderen is een belangrijke voorspeller voor de goede relaties met vriendjes en vriendinnetjes, voor latere romantische relaties en zelfs voor gehechtheidsrelaties met de eigen kinderen. 

Generation R-Moeder met baby klein

Samenwerking

Generation R wordt uitgevoerd door het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Zorgverleners voor moeder en kind, waaronder ziekenhuizen, verloskundigen, consultatiebureaus, huisartsen, apothekers en streeklaboratoria zijn nauw betrokken bij het onderzoek.

In de media

Deelname

Generation R

Doet u mee aan Generation R Focus op 17, neem dan contact op als uw kind de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt. We maken dan een afspraak voor de metingen.

Generation R Next

Heeft u een kinderwens of bent u zwanger? Kijk op de website van Generation R Next voor de mogelijkheden tot deelname aan het onderzoek.
U kunt zich nu ook aanmelden voor de nieuwe fase van Generation R Next - Optimaal Opgroeien.

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier