Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Generation R

Onderzoek naar een nieuwe generatie Rotterdammers

Generation R is een grootschalig onderzoek van het Erasmus MC. We onderzoeken de factoren die van invloed zijn op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en hun ouders in Rotterdam. Generation R bestaat uit twee onderzoeksgroepen: Generation R en Generation R Next.

Baby's

Over Generation R

Wat doet Generation R?

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van (toekomstige) ouders en hun kinderen in Rotterdam, vanaf de kinderwens van de ouders tot aan de jongvolwassenheid van de kinderen. We onderzoeken waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. We gebruiken daarvoor de expertise van bijna 20 afdelingen binnen het Erasmus MC. Door op verschillende manieren grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, kunnen we onderzoek doen naar factoren zoals: de ontwikkeling en de groei van kinderen en het ontstaan van ziekten en gedragsproblemen.

Onderzoeksgroepen

In 2001 zijn we gestart met Generation R: een onderzoek waarbij we 10.000 zwangere vrouwen, vanaf de vroege zwangerschap, en hun geboren kinderen, tot aan de volwassenheid, volgen. In 2017 zijn we gestart met Generation R Next. In dit onderzoek starten we al met metingen vóór de zwangerschap. De inclusie voor dit onderzoek is nog bezig en we streven opnieuw naar een onderzoeksgroep van 10.000 ouders en kinderen.

Logo Generation R en Generation R next

Wat willen we bereiken?

Zowel met Generation R als Generation R Next hebben we een enorme rijkdom aan onderzoeksgegevens verzameld bij (toekomstige) ouders en hun kinderen. In Generation R werken ongeveer 100 promovendi, senior onderzoekers en studenten samen. Met de nieuwste methoden en technieken vergaren we constant gedetailleerde data over socio-demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, opleidingsniveau, huwelijkse staat, gezinssamenstelling), levensstijl, voeding en biologische gegevens. De uitkomsten van onze onderzoeken geven onder andere inzichten over astma en allergieën, gehechtheid, gedrag, lichaamssamenstelling, botgezondheid, cardiovasculaire risicofactoren, cognitie, ontwikkelingsstoornissen, oogontwikkeling, groei, gehoorstoornissen, bijziendheid, tandgezondheid en psychopathologie. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland.

Wat maakt dit onderzoek bijzonder?

Generation R is een uniek onderzoek wereldwijd. Al tijdens de zwangerschap worden zeer veel gegevens over kinderen verzameld. Ook is de samenstelling van de onderzoeksgroep erg bijzonder. Aan Generation R doen kinderen mee van vrijwel alle etnische groepen in Nederland. Steeds vaker blijkt dat er grote verschillen bestaan in de groei, ontwikkeling en gezondheid tussen deze groepen. Door ons onderzoek kunnen strategieën ontwikkeld worden om de gezondheid en het welzijn van alle kinderen in Nederland te bevorderen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Generation R.

Onderzoeksresultaten

Onze meest recente resultaten met impact:
  • Met herhaalde echometingen hebben we nieuwe groeicurven van het ongeboren kind ontwikkeld. De eerste weken van de zwangerschap blijken zó belangrijk, dat de zorg al vóór de zwangerschap moet beginnen. Met dit resultaat hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van preconceptiezorg.
  • Obesitas veroorzaakt belangrijke gezondheidsrisico’s voor moeder en kind. Generation R heeft nieuwe referentiewaarden ontwikkeld voor het gewicht van moeders tijdens de zwangerschap. We hebben met dit onderzoek aangetoond dat een gezond gewicht vóór de zwangerschap belangrijk is.
  • Tijdens de zwangerschap kan roken en cannabis (wiet) gebruiken een lager geboortegewicht en gedragsproblemen veroorzaken bij kinderen. Om dit gedrag te stoppen is een multidisciplinaire aanpak nodig, waarbij de moeders en partners ook betrokken zijn.
  • Dankzij Generation R is er een nieuwe internationale richtlijn ontwikkeld waardoor minder vrouwen schildklier-medicatie krijgen en de gemiddelde dosis is verlaagd. Een goede concentratie schildklierhormoon tijdens de zwangerschap is namelijk van groot belang voor een gezonde hersenontwikkeling van het kind.
  • De eerste jaren na de geboorte zijn erg belangrijk voor een goede hechting. De kwaliteit van vroege hechting van kinderen is een belangrijke voorspeller voor de goede relaties met vriendjes en vriendinnetjes, voor latere romantische relaties en zelfs voor gehechtheidsrelaties met de eigen kinderen. 

Generation R-Moeder met baby klein

Samenwerking

Generation R wordt uitgevoerd door het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Zorgverleners voor moeder en kind, waaronder ziekenhuizen, verloskundigen, consultatiebureaus, huisartsen, apothekers en streeklaboratoria zijn nauw betrokken bij het onderzoek.

In de media

Deelname

Generation R

Doet u mee aan Generation R Focus op 17, neem dan contact op als uw kind de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt. We maken dan een afspraak voor de metingen.

Generation R Next

Als u een kinderwens heeft, of net zwanger bent, en mee wilt doen aan Generation R Next, neem dan contact op. Klik hier om u aan te melden voor Generation R Next.

Titel uitklpapper

Titel uitklpapper

Titel uitklpapper

Titel uitklpapper

Titel uitklpapper

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier