Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Baby gehoorspreekuur

Bij het baby gehoorspreekuur krijgt uw kind een aantal gehooronderzoeken om het gehoor van uw kind te testen. Hiermee kunnen wij de ernst van het gehoorprobleem bij uw kind onderzoeken.

Download PDF

Spraak-, taal-, stem- en/of gehoorproblemen

Uw kind heeft meestal bij de 3e gehoortest bij JGZ (Jeugdgezondheidszorg) of bij de 2e test op de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) onvoldoende gescoord op zachte geluiden. Mogelijk is er sprake van gehoorverlies. Dit betekent dat het op dit moment niet duidelijk is of uw kind voldoende hoort om goed te leren praten. Voor een ongestoorde spraak- en taalontwikkeling is het nodig dat uw kind ook zachte geluiden op alle toonhoogten kan horen.

Oorzaak gehoorverlies/gehoor- en spraakprobleem
Een gehoorverlies kan verschillende oorzaken hebben.

 • Er kan sprake zijn van gehoorverlies door vocht achter het trommelvlies (meestal tijdelijk door bijvoorbeeld een verkoudheid).
 • Of het binnenoor werkt niet goed.
Gehoor- en spraakproblemen kunnen ontstaan door afwijkingen aan de oren, de mond of de keel.

Behandeling en begeleiding
De behandeling en begeleiding van kinderen met gehoorverlies van het binnenoor heeft het meeste effect als dit al vóór de leeftijd van 6 maanden begint. Uw kind is daarom verwezen naar het baby gehoorspreekuur van het Gehoor en Spraak centrum. Dit centrum is er voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van kinderen met spraak-, taal-, stem- en/of gehoorproblemen.

Voorbereiding

Uw kind moet rustig blijven liggen
Het onderzoek slaagt als uw kind rustig blijft liggen. Daarom vragen wij u:

 • uw kind voor het onderzoek langer dan gewoonlijk wakker te houden en ervoor te zorgen dat hij ook onderweg naar het ziekenhuis niet slaapt
 • het voedingsschema (bij fles- en of borstvoeding) zo aan te passen dat uw kind op het moment van het onderzoek aan een voeding toe is. Graag voeden na het plakken van de elektroden
Voorkomen van storingen tijdens het onderzoek

Wilt u (om storingen tijdens het onderzoek te voorkomen) ervoor zorgen dat:
 • het haar van uw kind gewassen en droog is (geen gel, wax, olie en/of haarlak)
 • de huid vetvrij is (geen crèmes en/of lotions gebruiken)
 • uw mobiele telefoon helemaal uitgeschakeld is, dus ook niet op stil-/trilstand staat
Broertjes en/of zusjes mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn
U kunt thuis voor opvang zorgen, of gebruik maken van het Ronald McDonald Speeldek voor broertjes en/of zusjes van 0 tot 10 jaar. Reserveren kan via (010) 310 81 20.

Wat neemt u mee?

Neemt u alles mee waarvan u denkt dat het helpt bij het inslapen (een knuffel, een slaapdoekje, speentje en/of slaapzak). Omdat het polikliniekbezoek ruime tijd kan duren, raden wij u aan wat eten, drinken en eventueel luiers mee te nemen voor uw kind.

Tolk
Als u niet zo goed Nederlands spreekt, dan kunt u iemand meenemen die voor u tolkt. Het is belangrijk dat de ouder die het beste Nederlands spreekt in ieder geval meekomt naar het ziekenhuis.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen


 • Allereerst krijgt uw kind het BERA-onderzoek (Brainstem Electric Response Audiometry). De officiële Nederlandse naam van het onderzoek is Hersenstamaudiometrie.
 • Naast de BERA krijgt uw kind zo mogelijk nog 2 andere onderzoeken: OAE-onderzoek en Tympanogram. Deze onderzoeken geven aanvullende informatie.
Het BERA- en OAE-onderzoek zijn uitgebreidere versies van de laatste gehoortesten die uw kind heeft gehad bij JGZ of op de NICU.

Belangrijk te weten
 • het onderzoek doet geen pijn
 • u blijft de hele tijd bij uw kind
 • uw kind ligt op een bed en moet zo stil mogelijk blijven liggen. Het beste is als uw kind slaapt. Oudere kinderen kunnen naar een DVD kijken
 • op het hoofd en achter de oren krijgt uw kind korrelcrème. Daarna plakken wij 4 elektroden (kleine zilveren plaatjes) met contactpasta op zijn hoofd
 • uw kind krijgt een grote koptelefoon op
 • de logopedist die het onderzoek uitvoert, controleert welke geluiden uw kind wel of niet goed kan horen
 • het hele onderzoek duurt 1,5 uur

Verloop van het onderzoek

BERA
Met het BERA-onderzoek meten we wat de reactie van de gehoorzenuw op geluid is, tot in de hersenstam. Uw kind ligt op een bed met een hoofdtelefoon op en krijgt geluiden te horen van verschillende geluidssterkte. Hieruit kunnen wij een gehoordrempel (het zachtste geluid dat uw kind nog kan horen) schatten. De reactie van de gehoorzenuw op deze geluiden is heel klein en kunnen wij alleen goed gemeten als uw kind rustig en ontspannen is. Het gaat het beste als uw kind slaapt. Het onderzoek duurt ruim 1 uur.

Baby met koptelefoon tijdens gehooronderzoek

OAE (Oto Acoustische Emissies)
Dit onderzoek test of het binnenoor goed werkt, zowel voor hoge en lage tonen. Uw kind krijgt een klein dopje in het oor en hoort continu een soort ratelgeluid. Uw kind moet hierbij rustig blijven liggen, maar mag wel een beetje bewegen. Het onderzoek duurt enkele minuten.

Tympanogram
Dit onderzoek test de beweeglijkheid van het trommelvlies. Bij uw kind plaatsen wij een zacht dopje in het oor. Vervolgens is er een lichte drukverandering in het oor te voelen en is een toon te horen. Uw kind hoeft hier niet op te reageren en moet zo stil mogelijk zijn. Het onderzoek duurt een paar seconden per oor.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het gehooronderzoek te horen op het spreekuur. Het gesprek vindt meestal plaats met een audioloog en een KNO-arts.
De KNO-arts/foniater is gespecialiseerd in aandoeningen zoals aangeboren slechthorendheid, middenoorontstekingen, gespleten gehemelte en afwijkingen aan het strottenhoofd.
De klinisch-fysicus/audioloog is gespecialiseerd in onderzoek van het horen en de revalidatie van het gehoor.

Tijdens het gesprek gaan wij eerst na of er bijzonderheden zijn geweest rond de zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. De arts vraagt u of er bepaalde ziekten en/of erfelijke afwijkingen in uw beide families voorkomen.
Daarna onderzoekt de KNO-arts de vorm en het functioneren van het oor, de neus, de mond-keelholte en het strottenhoofd.
De klinisch-fysicus/audioloog bespreekt de resultaten van het gehooronderzoek met u.

Ten slotte bespreken wij zo mogelijk de diagnose en behandelingsmogelijkheden. De behandeling kan onder andere bestaan uit neusspoelen, het plaatsen van buisjes en het voorschrijven van antibiotica. De klinisch-fysicus/audioloog geeft adviezen over revalidatie, zoals hoortoestellen.

Vaak kunnen wij alleen een schatting maken van de ernst van het gehoorverlies en is vervolgonderzoek nodig voor meer duidelijkheid.

Identificatieplicht en vergoeding zorgkosten

De zorg door het Gehoor en Spraak Centrum is standaard volledig gedekt bij alle ziektekostenverzekeraars. U hoeft normaal gesproken dus zelf niet te betalen. Ieder ziekenhuis is wettelijk verplicht naar een legitimatiebewijs te vragen. Wij mogen de kosten van de verleende zorg bij de zorgverzekeraar alleen declareren na identiteitscontrole. Heeft u het legitimatiebewijs van uw kind niet bij u, dan kunt u deze nog tot 2 weken na de afspraak in het ziekenhuis laten zien. U bent anders zelf verantwoordelijk voor het betalen van de rekening.

Contact

 • Secretariaat Gehoor en Spraak Centrum (010) 703 60 73 (keuze 3)
 • E-mail gehoorenspraak@erasmusmc.nl