Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Hersenschudding bij kinderen

Gevolgen en adviezen

Uw kind heeft een hersenschudding. Dit noemen we ook wel licht traumatisch hersenletsel (LTH). Wij leggen u graag uit wat de symptomen zijn van een hersenschudding en waar u de komende tijd op moet letten.

Download PDF

Wat is een hersenschudding?

Een hersenschudding is letsel van de hersenen dat is veroorzaakt door een val of stoot op het hoofd. Daardoor functioneren de hersenen tijdelijk niet goed.

Symptomen en gevolgen

Symptomen van een hersenschudding zijn:
 • Tijdelijke bewusteloosheid
 • Verwardheid
 • Geheugenverlies rond het ongeval
 • Hoofdpijn
 • Misselijk en braken
 • Uitwendige verwondingen
De klachten van een hersenschudding verdwijnen spontaan, meestal binnen een week. Een klein deel van de kinderen blijft nog wat langer gevoelig voor hoofdpijnklachten of heeft bijvoorbeeld last van vermoeidheid. Ook kunnen kinderen sneller overprikkeld en emotioneel zijn dan eerst. Meestal verdwijnen ook al deze verschijnselen binnen 3 maanden na de hersenschudding. Bij uitzondering kunnen kinderen tot 6 maanden of daarna nog klachten houden.

Het is belangrijk om te voorkomen dat uw kind binnen korte tijd weer een hersenschudding oploopt. Dat kan ervoor zorgen dat klachten verergeren of langer duren. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het sporten. We adviseren ook om een goede sporthelm te kiezen voor tijdens het fietsen.

Onderzoek en diagnose


CT-scan

Op de spoedeisende hulp heeft de arts een keuze gemaakt om wel of niet een CT-scan te maken. Dit is afhankelijk van onder andere de gebeurtenis, het neurologisch onderzoek, klachten zoals braken en hoofdpijn of de duur van de bewusteloosheid of verwardheid. Op de CT-scan kan bijvoorbeeld een schedelbreuk zichtbaar zijn of een kneuzing van de hersenen. Het is lang niet altijd nodig om een CT-scan te maken.

Over de behandeling

Mogelijke opname in het ziekenhuis

Het is mogelijk dat uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens een opname observeren we uw kind meestal 24 uur, omdat er in de eerste uren na een hersenschudding in zeldzame gevallen complicaties kunnen optreden. Bij het neurologisch onderzoek letten we op tekenen die wijzen op neurologische achteruitgang. Bij een hersenschudding zonder complicaties vinden we in principe geen afwijkingen.

Ontslag vanaf de spoedeisende hulp

Als uw kind jonger dan 6 jaar is en vanuit de spoedeisende hulp met ontslag naar huis mag, geeft uw arts een wekadvies. Hierbij moet u uw kind elk uur helemaal wakker maken in de eerste 24 uur na het ongeluk. Wanneer uw kind diep slaapt, kan dit best lastig zijn en even moeite kosten. Het is belangrijk dat uw kind goed wakker is en u herkent. Aan oudere kinderen kunt u vragen of het kind weet waar het is; bij jongere kinderen is dit uiteraard niet mogelijk. Kunt u uw kind niet goed wakker krijgen? Of moet uw kind vaak braken? Neem dan meteen telefonisch contact op met het ziekenhuis.

Bij kinderen van 6 jaar en ouder is een wekadvies niet nodig.

Naar huis

Klachten

De hersenen moeten zelf herstellen van een hersenschudding. Er bestaat geen behandeling om dit herstel te beïnvloeden. Wel zijn er leefregels die herstel kunnen bevorderen. Kinderen geven meestal zelf aan hoeveel rust ze nodig hebben, hoewel dit voor jongere kinderen lastig kan zijn. Soms hebben kinderen behoefte om veel te slapen. Het kan ook zijn dat uw kind een rustig plekje opzoekt en geen behoefte heeft aan veel drukte, lawaai en licht. Verder kan uw kind prikkelbaar zijn en een periode last hebben van vermoeidheid, duizeligheid en dubbelzien. Wat oudere kinderen hebben soms tijdelijk aandachts- en geheugenproblemen.

Pijnstillers

De eerste 3 tot 4 dagen na ontslag kan uw kind nog veel hoofdpijn hebben. Bij heftige hoofdpijnklachten kunt u nog regelmatig een paracetamol-zetpil of -tablet aan uw kind geven. Het beste is om dit 4 keer per dag (om de 6 uur) op vaste tijden te geven. De dosering wordt in overleg met de arts bepaald. Na enkele dagen tot een week moet u de pijnstillers afbouwen. Van te veel en te lang gebruik van paracetamol kan uw kind juist ook hoofdpijn krijgen.

Leefregels

Laat uw kind niet te lang televisie kijken of computerspelletjes doen. Laat uw kind in plaats daarvan rustige activiteiten doen, zoals wandelen en een boekje of tijdschrift lezen. Wissel activiteiten af op basis van klachten en behoefte. Zorg voor voldoende rust en slaap.

Voor jonge kinderen
Doe altijd de sluiting van een autostoeltje dicht, ook wanneer uw kind alleen maar even in het stoeltje op tafel ligt. Gebruik verder goede en veilige traphekjes.

Breng uw kind de eerste week niet naar de crèche. Daarna hangt het van de klachten af of uw kind naar de crèche kan. Uw kind speelt op de crèche met andere kinderen. Vraag aan het personeel om in de gaten te houden dat uw kind niet op een schommel, glijbaan et cetera speelt, om vallen te voorkomen. Laat de crèche contact met u opnemen, wanneer er iets gebeurt. Dan kunt u uw kind ophalen als het nodig is.

Voor oudere kinderen en jongeren
 • Heeft uw kind nog klachten? Vermijd dan sporten waarbij hij of zij snel kan vallen of opnieuw een klap tegen het hoofd kan krijgen. Zoals bij voetbal, skateborden, contactsporten zoals karate, judo of kickboksen. Controleer of uw kind voldoende evenwicht heeft om stabiel te fietsen. Laat uw kind bij voorkeur alleen met een helm op fietsen.
 • Laat uw kind geen alcohol drinken. Dit kan de klachten verergeren.
 • Scooter rijden mag alleen als u zeker weet dat uw kind zich voldoende kan concentreren en snel kan reageren op onverwachte situaties.
 • Als de klachten, zoals hoofdpijn en vermoeidheid, verdwenen of duidelijk verminderd zijn, kan uw kind weer naar school en sportactiviteiten opbouwen. Soms is het nodig dat uw kind de eerste weken alleen ’s ochtends of ’s middags naar school gaat. Afhankelijk van de klachten en door goed op uw kind te letten, kunt u dit uitbreiden. Het is belangrijk om school- en sportactiviteiten in de loop van de tijd wel op te bouwen.

Consultatiebureau of jeugdarts


We adviseren om het consultatiebureau dan wel de jeugdarts te informeren dat uw kind een hersenschudding heeft gehad.

Controleafspraak

Uw huisarts ontvangt binnen enkele weken na het eerste hulp bezoek of de ziekenhuisopname een brief met de medische informatie. Meestal wordt uw kind na ontslag een keer teruggezien op de polikliniek. De arts informeert tijdens dit bezoek naar de klachten en geeft hierover adviezen. Uw kind krijgt een neurologisch onderzoek en u kunt eventuele vragen stellen.

Wanneer contact opnemen?

Neemt u contact op met het ziekenhuis als uw kind:
 • na ontslag aanhoudend braakt.
 • suffer wordt.
 • ondanks paracetamol aanhoudend hoofdpijnklachten heeft.
 • 2 weken na de hersenschudding nog moeite heeft met het opstarten van de normale activiteiten. In dat geval moeten we overleggen over een interventieplan, bijvoorbeeld van Brains Ahead, of een ander passend advies.
Neemt u als het mogelijk is overdag contact op met de polikliniek neurologie. In de avond- en nachturen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent neurologie via het algemene nummer van het Erasmus MC.

Contact

Polikliniek kinderneurologie

 • Telefoon: (010) 703 63 41
 • Emailadres: kinderneurologie@erasmusmc.nl
Algemeen nummer ziekenhuis Erasmus MC: (010) 704 0 704