Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Intensive care kinderen transitie (ICK-T)

Intensive care kinderen

Download PDF
De ICK transitie is onderdeel van de intensive care kinderen en bedoeld voor kinderen die nog wel intensieve verpleegkundige zorg nodig hebben, maar zodanig stabiel zijn dat er niet meer 24 uur per dag directe supervisie van een arts nodig is.

Ouderparticipatie


De sfeer op de ICK-transitie stimuleert en ondersteunt de gezondheid van uw kind. Er is meer rust, privacy en gelegenheid om aandacht te geven aan de ontwikkeling van uw kind.

Centraal op de ICK-transitie staat het leertraject van u als ouder/verzorger. Wij stimuleren ouderparticipatie. Dit houdt in dat u zo veel mogelijk deelneemt aan de zorg voor uw kind in het ziekenhuis, zodat u de verzorging thuis (gedeeltelijk) kunt overnemen. Wat u in het ziekenhuis doet is niet anders dan wat u thuis doet: zorgen voor uw kind. In feite zijn het de ziekenhuismedewerkers die tijdelijk deelnemen aan de ouderlijke zorg. Uit onderzoek blijkt dat ouderparticipatie zorgt voor positieve impulsen bij kinderen en dat het helpt bij het vormen van een band tussen ouder en kind.

Als uw kind net is overgeplaatst naar de ICK-transitie is de verpleegkundige eindverantwoordelijk voor de technische zorg van uw kind. Samen met u maken wij een scholingstraject. Hierbij neemt u steeds meer zelfstandig de uiteindelijke totale zorg die u thuis ook gaat geven aan uw kind over van het team. Wij verwachten daarom dat u tijdens het scholingstraject regelmatig op de ICK-transitie aanwezig bent.

Met wie heeft u te maken?


Behandelteam


Het medisch team bestaat uit een direct verantwoordelijke kinderarts-intensivist van de ICK (zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg), een verpleegkundig specialist en zo nodig andere medisch specialisten op het gebied van kindergeneeskunde (zoals cardiologen, maag-darm artsen, kinderchirurgen), diverse andere beroepsgroepen (zoals fysiotherapeuten, pedagogisch hulpverleners, diëtisten).

Artsenvisite
In principe vindt 2 keer per week een uitgebreide visite plaats door de arts en/of verpleegkundig specialist. Tijdens deze visite bespreekt het behandelend team de situatie van uw kind. De verpleegkundige die op dat moment voor uw kind zorgt bespreekt uw persoonlijke vragen.

Gesprek met de behandelend arts
Elke ouder/verzorger heeft regelmatig behoefte aan een gesprek met de behandelend arts. In overleg plannen wij de gesprekken met u en de behandelend arts. Uiteraard gebeurt dit vaker, als de toestand van uw kind dit noodzakelijk maakt. Houdt u er rekening mee dat er in de avonduren en in het weekend meestal geen tijd is voor een uitgebreid gesprek met de arts. Bij taalproblemen kunt u gebruik maken van een tolk. Het Erasmus MC is aangesloten bij het Tolk- en vertaalcentrum Nederland (Tvcn).

Verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist is een kinder-IC verpleegkundige. Zij heeft naast ruime ervaring een aanvullende opleiding gevolgd om onder andere medische taken uit te voeren (Master of Advanced Nursing Practice). In de praktijk vervangt de verpleegkundige specialist de arts-assistent in de kliniek voor een specifieke patiëntengroep. Door hun continuïteit in de kliniek en ervaring met de specifieke patiëntengroep, dragen zij bij aan een betere kwaliteit van zorg voor uw kind.

De verpleegkundig specialist is opgeleid en bevoegd om op de ICK-transitie zelfstandig patiënten op te nemen, te onderzoeken, medicatie voor te schrijven, het medisch beleid uit te zetten en het contact met u als ouders hierin te onderhouden.

Verpleegkundigen en verzorgenden
De verpleegkundigen werken in 3 diensten: dagdienst (7.30 - 15.30 uur ), late dienst (15.00 -23.00 uur), en nachtdienst (23.00 - 7.45 uur). Tijdens de dag- en avonddienst is er minimaal 1 verpleegkundige en 1 verzorgende aanwezig. Tijdens de nachtdienst is 1 verpleegkundige en een verzorgende aanwezig.

EVV, EVVS en EVA
Bij een opname langer dan 2 weken, krijgt u te maken met een EVV (Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige) en een EVVS (Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundig specialist) of EVA (Eerst Verantwoordelijke Arts). Zij zorgen ervoor dat de coördinatie en continuïteit van de
behandeling goed verloopt en zijn uw vaste aanspreekpunt tijdens de opname. Uiteraard kunt u met vragen ook altijd terecht bij de verpleegkundige en/of arts die op dat moment voor uw kind zorgt.

Vrijwilligers
De vrijwilligers ondersteunen de verpleegkundige en verzorgende. Bijvoorbeeld door het troosten van uw kind tijdens een handeling en het bieden van een luisterend oor. Zij hebben geen medische/verpleegkundige taken.

Psychosociale zorg
Een opname op de intensive care kan een gezinsleven ontregelen. Er zijn veel zorgen en veel zaken vragen aandacht. Een ziek kind kan het functioneren van het gezin beïnvloeden. De klachten die uw kind heeft of de ziekte kunnen gevoelens van angst en onzekerheid oproepen. Psychosociale zorg heeft een multidisciplinair team op de ICK-transitie dat hierbij kan ondersteunen. Dit team bestaat uit pedagogisch hulpverleners, maatschappelijk werkers, psycholoog en geestelijk verzorgers. Zij bieden zowel zorg aan het zieke kind, ouders als het hele gezin. In een kennismakingsgesprek kunnen zij met u bespreken welke zorg voor u van belang is. Meer informatie vindt u op onze website onder ‘Psychosociale zorg en Pediatrische psychologie' op www.erasmusmc.nl.

Verzorging van uw kind


De dagelijkse verzorging stemmen wij af op de situatie van uw kind. Wij vinden het belangrijk dat u hierin een zo groot mogelijke rol speelt. Over het algemeen streven wij ernaar dat u de zorg voor zover mogelijk overneemt, zodat u voorbereid bent op de overgang naar de thuissituatie.

Daarnaast stimuleren we het gebruik van persoonlijke spullen zoals:
 • knuffels, favoriete muziek, eigen kleding
en het overnemen van bepaalde gewoontes:
 • dagritme, eten, slapen

Aangenaam verblijf voor ouders


Rooming in

Eén van de ouders/verzorgers mag blijven slapen. U slaapt dan in de kamer bij uw kind. U kunt het opklapbed s’avonds vanaf 21.00 uur gebruiken. Wilt u ervoor zorgen dat deze ‘s ochtends om 9.00 uur weer is opgeruimd. Wij gaan er van uit dat u voor gepaste nachtkleding zorgt.

Ronald McDonald Huis en speeldek
Het Ronald McDonald Huis biedt logeermogelijkheid voor ouders/verzorgers. Als u hier gebruikt van wilt maken, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige of verzorgende. Het Ronald McDonald Speeldek biedt dagopvang aan broertjes en zusjes van kinderen die in behandeling zijn in het Erasmus MC-Sophia. Meer informative vindt u op www.kinderfonds.nl/huis-sophia-rotterdam/.

Ouderkamer
In de ouderkamer kunt u koffie/thee drinken. Uw kind is hier ook welkom. Als u bij uw kind blijft slapen, dan vindt u hier van 8.15 tot 9.30 uur een ontbijtbuffet. U kunt gebruikmaken van de magnetron of koelkast. Wilt u voedingsmiddelen voorzien van naam en datum in verband met hygiëne en de kamer na gebruik weer schoon en verzorgd achterlaten. U mag in de ouderkamer (net als in de rest van het ziekenhuis) niet roken.

Internetverbinding
Het Erasmus MC biedt u gratis toegang tot internet via het draadloze wifi-netwerk 'Hotspot'. Verbind uw apparaat met het netwerk, open een webbrowser en ga naar een willekeurige website. U krijgt een pagina te zien waarop u akkoord moet gaan met enkele gedragsregels en voorwaarden. Hierna heeft u verbinding.

Op bezoek


Aanwezigheid ouder/verzorger
U bent als ouder/verzorger 24 uur per dag welkom op de ICK-transitie. We vinden uw aanwezigheid erg belangrijk omdat het een stuk vertrouwen, veiligheid en geborgenheid kan betekenen voor uw kind.

Tijden en regels
 • Bezoek is welkom tussen 8.00 - 12.00 uur en tussen 14.00 - 20.00 in aanwezigheid van 1 ouder/verzorger. In overleg met de verpleging kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld als u zelf niet op bezoek kunt komen en opa of oma u vervangt.
 • Van 12.00 - 14.00 uur en na 20.00 uur is rust prioriteit. Het is dan voor zover mogelijk stil. Alleen u als ouder/verzorger mag dan aanwezig zijn.
 • Na 20.00 uur heeft u een pas nodig om de kliniek in te kunnen. Deze krijgt u bij opname van de verpleegkundige/verzorgende.
 • Vanwege privacy vragen wij u om uitsluitend op de kamer van uw eigen kind te komen of in de gemeenschappelijke ruimtes en niet op de andere patiëntenkamers te komen.
 • Bezoekers kunnen uw kind in principe alleen bezoeken op de kamer van uw kind en maken geen gebruik van de overige gemeenschappelijke ruimtes, uit oogpunt van rust en hygiëne.

Bezoek van kinderen

 • Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen, mits ze niet verkouden en/of ziek zijn of de afgelopen maand in contact zijn geweest met kinderziektes (met name het contact met waterpokken en (Mexicaanse) griep kan bedreigend zijn voor de opgenomen kinderen).
 • Andere kinderen mogen vanaf 6 jaar op bezoek komen. Uiteraard gelden voor deze kinderen dezelfde regels met betrekking tot verkoudheid en ziekte.
 • Kinderen kunnen gebruikmaken van de gemeenschappelijke ouder-kind kamer.

Kwaliteit en veiligheid


Wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de door ons geleverde zorg. We melden alle incidenten en bijna-incidenten, houden alle complicaties bij en controleren of er volgens protocol wordt gewerkt. Dit geeft inzicht in zaken die niet goed zijn verlopen en voorkomt dat dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt.

Soms filmen we ziekenhuisopnames en/of bepaalde situaties. Met behulp van deze beelden kunnen we situaties evalueren en met de resultaten de kwaliteit van de patiëntenzorg waar nodig verbeteren. Daarnaast kunnen we het functioneren van het team verbeteren en de samenwerking binnen het team stimuleren. De filmbeelden zijn alleen voor intern (ICK transitie) gebruik. Wij vertonen deze niet buiten het ziekenhuis en zetten ze ook niet in voor andere doeleinden. Na een half jaar worden de beelden vernietigd.

U kunt een belangrijke rol spelen bij de patiëntveiligheid


 • Het is belangrijk dat u bij de opname van uw kind meldt of uw kind ergens allergisch voor is.
 • Is uw kind direct vanuit huis opgenomen op de ICK-transitie, wilt u dan langsgaan bij de apothekersassistent in de centrale hal. Zij registreert de medicatie die uw kind gebruikt (medicatieverificatie). Hiervoor heeft u geen afspraak nodig.
 • Medicatie die uw kind in het ziekenhuis gebruikt, wordt in principe ongewijzigd voortgezet.
 • Als u niet 24 uur per dag aanwezig bent, horen we graag van u waar en hoe we u kunnen bereiken in geval van nood.
 • Wanneer u twijfelt of handelingen bij uw kind op de juiste manier worden uitgevoerd en/of zinvol zijn, vraagt u dit dan direct na bij de betrokken personen.
 • Zijn er zaken die naar uw mening niet goed verlopen of heeft u verbeterpunten, dan horen wij dit graag van u. Wij staan open voor suggesties. U kunt met al uw opmerkingen en vragen terecht bij de verpleegkundige die op dat moment aanwezig is.

Hygiëne


Om infecties te voorkomen gelden de volgende regels voor iedereen die op bezoek komt:

 • Horloge, ringen en andere hand- en armsieraden vragen wij u bij binnenkomst allemaal af te doen in verband met de hygiëne.
 • Handen en onderarmen zorgvuldig reinigen met alcohol volgens de instructies zowel voor als na de verzorging van uw kind.
 • Handen wassen of desinfecteren met handalcohol voordat u gebruik maakt van magenetron of koelkast op de ouderkamer. De keuken, luier- en linnenkast en de koelkast voor medicatie zijn alleen voor verpleegkundigen/verzorgenden toegankelijk.
 • Bij het verlaten van de ruimte opnieuw handen wassen en desinfecteren. Dit geldt ook voor het kort verlaten van de ruimte.
 • Blijft u zoveel mogelijk op de kamer van uw eigen kind. Dit geldt ook voor overige bezoekers.
 • Knuffels die bij uw kind in bed liggen moeten 1 keer per week gewassen worden.
 • De ouderzitkamer is alleen voor ouders en directe familie. Overig bezoek kan alleen van deze ruimte gebruikmaken na overleg met de andere aanwezige ouders.

Veilige (werk)omgeving


Een ziekenhuisopname brengt veel emoties teweeg. Wij vinden het heel belangrijk om vanuit wederzijds respect met u te communiceren en streven altijd naar een prettige samenwerking. Wij willen net als u de beste zorg voor uw kind. Wij begrijpen dat emoties soms de overhand krijgen, maar hierbij mogen geen grenzen worden overschreden. Verbaal en fysiek geweld staan wij dan ook niet toe. Mocht dit toch voorkomen dan maken wij hier melding van. Er volgt een waarschuwing. Bij herhaalde incidenten kan de toegang tot het ziekenhuis worden ontzegd. Een veilige (werk)omgeving is voor ons zeer belangrijk. Niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor onze patiënten en hun ouders/verzorgers.

Algemene informatie


Rolstoelen

Bij de ingangen zijn rolstoelen aanwezig. U kunt de rolstoel gebruiken door een muntstuk van € 2 in het muntslot te doen. U krijgt uw geld na gebruik terug.

Diefstalpreventie
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. We adviseren u kostbaarheden en waardevolle spullen thuis te laten.

Rechten en plichten
Onder ‘Rechten en plichten van de patiënt’ op www.erasmusmc.nl vindt u informatie over onder andere inzage of kopie van het medisch dossier, recht op informatie en beroepsgeheim.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Het Erasmus MC-Sophia is onderdeel van het Erasmus MC, en richt zich naast de zorg voor patiënten op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Wetenschappelijk onderzoek


Met wetenschappelijk onderzoek willen we de zorg en behandeling voortdurend verbeteren Omdat nog veel aspecten van de behandeling van ernstig zieke kinderen niet goed zijn onderzocht, hebben wij een aantal onderzoeksprojecten ontwikkeld die zijn goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie. Deze commissie beoordeelt of de behandeling ethisch en wetenschappelijk verantwoord is. Ethisch verantwoord wil zeggen dat de belasting van het onderzoek opweegt tegen de te verwachten resultaten. Daarnaast controleert de commissie in hoeverre het onderzoek geen herhaling is van onderzoek dat ergens anders al heeft plaatsgevonden.


Voor het uitvoeren van onderzoek is medewerking van patiënten nodig. Dit kan betekenen dat wij u vragen of uw kind mag deelnemen aan een onderzoek. Uiteraard krijgt u vooraf uitvoerige informatie over de aard van het onderzoek en de mogelijke belasting voor uw kind. U en uw kind zijn vrij om te beslissen over het wel of niet deelnemen aan een onderzoek. Wanneer u/uw kind besluit niet mee te willen doen, heeft dit geen enkel gevolg voor de behandeling.

Onderwijs


Onderwijs speelt een grote rol bij het opleiden van (gespecialiseerde) artsen en verpleegkundigen. Artsen en verpleegkundigen in opleiding werken altijd onder supervisie. Dit waarborgt de veiligheid van de patiënt terwijl zij scholing krijgen.

Follow-up na opname


Veel kinderen die langdurig en/of ernstig ziek zijn geweest en kinderen met aangeboren afwijkingen volgen wij na de opname gedurende langere tijd op een follow-up polikliniek. Het follow-up team bestaat uit een kinderarts, een ontwikkelingspsycholoog, een kinderfysiotherapeut en afhankelijk van het ziektebeeld een kinderchirurg. U hoeft hier zelf geen afspraken voor te maken. Wij roepen uw kind hier vanzelf voor op. Meer informatie leest u onder CHIL-team ICK (Chirugische Lange Termijn follow-up team) op www.erasmusmc.nl. Hierin staan een aantal controlemomenten. Als uw kind op die momenten nog is opgenomen, vindt de controle plaats in de kliniek. Is uw kind in behandeling bij neonatologie of cardiologie dan krijgt u via deze polikliniek een oproep voor de follow-up.

Tot slot


Als behandelend team realiseren we ons dat een opname op de intensive care en de mogelijke training(en) ingrijpend kunnen zijn voor kinderen en ouders/verzorgers. Wij doen ons best u en uw kind zo goed mogelijk van dienst te zijn in deze periode.


Naam van uw kind : ______________________________________
Telefoonnummer ICK-transitie: 06 147 737 14
Het kamernummer van uw kind is: Sk-___________
Mijn EVV’er en aanspreekpunt zijn: __________________________