Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Molenspreekuur

spraak- en taalontwikkeling

Heeft uw kind moeite met praten? Kan uw kind niet goed duidelijk maken wat hij wil? Wij onderzoeken in 1 ochtend of uw kind een spraak-/taalprobleem heeft en het gevolg hiervan op ontwikkeling en gedrag.

Download PDF

Over het Molenspreekuur

Gehoor, taal, spraak en gedrag hangen nauw met elkaar samen. Als een kind bijvoorbeeld niet duidelijk kan maken wat het wil zeggen, beïnvloedt dit het gedrag. Kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden moeten daarom altijd door een multidisciplinair team van deskundigen worden onderzocht. Op het Molenspreekuur gaan we na wat de aard, ernst, oorzaken en de gevolgen zijn van de spraak- en taalontwikkelingsproblemen bij uw kind.


Molenspreekuurarts onderzoek keel van kind

Voor wie?

Het Molenspreekuur is voor kinderen tot 4 jaar waarbij er een vraag is over de spraak- en taalontwikkeling, soms in combinatie met een bepaalde vraag over het gehoor of het gedrag. Kinderen die al bekend zijn bij andere hulpverleners op het gebied van spraak- en taalontwikkeling of gehoor, komen in principe niet in aanmerking. Het Molenspreekuur is ook minder geschikt voor kinderen waarvan al bekend is dat alleen een oriënterend diagnostisch onderzoek onvoldoende is. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat er een uitgebreid psychologisch of logopedisch onderzoek moet plaatsvinden. Voor deze kinderen zijn er binnen het Gehoor- en Spraakcentrum andere onderzoeksmogelijkheden. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Met wie heeft u te maken?

Tijdens het Molenspreekuur onderzoeken een KNO-arts, een logopedist, een klinisch linguïst en een psycholoog of orthopedagoog uw kind. U mag tijdens de onderzoeken bij uw kind blijven.

Over de onderzoeken

 • Een KNO-arts stelt een aantal vragen over de medische voorgeschiedenis en onderzoekt de oren, neus, keel en mond.
 • Een logopedist onderzoekt het gehoor, neemt een taalbegripstest af en beoordeelt de spraak.
 • De psycholoog of orthopedagoog en de klinisch linguïst observeren uw kind (zonder dat hij dit merkt) terwijl u (één ouder/verzorger) met uw kind speelt. Er wordt gekeken naar het spel, naar het functioneren tijdens communicatie en interactie en naar de taal en spraak van uw kind. Van de spelsituatie maken we altijd een video-opname. Daarna maakt de psycholoog of orthopedagoog een inschatting van het ontwikkelingsniveau van uw kind.

Kind met koptelefoon voor onderzoek gehoorouder speelt met kind ter observatie


Na de onderzoeken

Direct na de onderzoeken volgt een teamoverleg, waarin de teamleden tot een gezamenlijke conclusie komen. Zij bespreken de resultaten van de onderzoeken en het teamoverleg met u. Meestal krijgt u daarbij direct advies over het vervolgtraject. De teamleden bepalen of en welk vervolgonderzoek nodig is en op welke termijn dit kan plaatsvinden. Na het beoordelen van de gegevens uit het vervolgonder­zoek volgt een eindgesprek.

Aanmelding

Het Molenspreekuur vindt plaats in het Gehoor- en Spraakcentrum, onderdeel van Keel-, Neus- en Oorheelkunde.

Voor een aanmelding hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • verwijzing van een medisch specialist, huisarts of jeugdarts (met vermelding van AGB-code) en vermelding van hulpvraag
 • verslagen van eventuele eerdere onderzoeken (bijvoorbeeld door logopedist)
 • naam en geboortedatum van uw kind
 • uw gegevens, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s)
Wij ontvangen uw aanmelding bij voorkeur per e-mail of per post. Na ontvangst van uw gegevens, nemen wij contact met u op.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden.

Contact

KNO/Gehoor- en Spraakcentrum

 • (010) 703 60 73 (keuze 3), bereikbaar tussen 8.00 - 11.00 en 13.00 - 15.00 uur
 • E-mail gehoorenspraak@erasmusmc.nl
 • Postadres
  Erasmus MC Sophia
  KNO/Gehoor- en Spraakcentrum
  Postbus 2060
  3000 CB Rotterdam
Illustraties: D. Bakker ©