Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

MRI-onderzoek bij uw kind

Download PDF
Bij Magnetic Resonance Imaging (MRI) maken we gebruik van een zeer sterk magneetveld en radiogolven om signalen in het lichaam op te wekken. Een antenne(spoel) vangt deze signalen op en een computer vertaalt deze weer in beeld. Hiermee krijgen we informatie over het menselijk lichaam waar dit met andere onderzoekstechnieken meestal niet lukt .

MRI-scan

Voorbereiding


Vragenlijst

Om het MRI-onderzoek veilig te laten verlopen, ontvangt u van de polikliniek radiologie een screeningsformulier (vragenlijst). Deze geeft u ingevuld aan de laborant vóór het MRI-onderzoek. Mocht u één of meerdere vragen met ‘ja’ hebben beantwoordt, neemt u dan contact op met de MRI-kamer. Als uw kind metaal in het lichaam heeft, geeft u dit dan door aan de behandelend arts (zie screeningsformulier).

U mag bij het onderzoek aanwezig zijn

Er mag een ouder/begeleider tijdens het maken van de MRI-scan in de onderzoekskamer aanwezig zijn (behalve als het onderzoek onder anesthesie plaatsvindt (zie onder). Bij de MRI werken wij met een zeer sterk magneetveld. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Houdt u daarom rekening met het volgende (zie ook het screeningsformulier):

 • Wie een pacemaker, ICD, hartmonitor, (neuro)stimulator of (insuline)pomp heeft mag absoluut niet in de onderzoekskamer komen. Niet als patiënt, maar ook niet als begeleider van uw kind! Het magneetveld kan dergelijke apparaten ontregelen.
 • Voor overige protheses, implantaten, vaatclips en dergelijke overlegt u eerst met de laborant of dit veilig is.
 • Wanneer u metaalbewerker of lasser bent en u uw kind wilt begeleiden in de onderzoekskamer, moet u dit melden. Een metaalsplinter in uw oog, waarvan u het bestaan (nog) niet weet, kan uw oog beschadigen wanneer u bij de magneet komt.
 • Hoewel er geen schadelijke effecten van MRI bekend zijn, raden wij zwangere vrouwen af tijdens het onderzoek in de onderzoekskamer te blijven.

U mag ook niet met metaal naar binnen. Vóór het betreden van de MRI-ruimte moet u daarom alle metalen of magnetische voorwerpen afdoen en buiten de onderzoekskamer in het kleedhokje laten. Denkt u aan:

 • alles wat electronica bevat (bijvoorbeeld telefoon, iPod, tablet)
 • voorwerpen als sleutels, munten, losse gebitselementen, hoorapparaat, piercings, (haar)spelden, sieraden, creditcards/(bank)pasjes, parkeerkaart, horloge en aanstekers
 • schoenen en kleding met metaal (rits, knopen, haakjes, applicaties, labels (met name anti-diefstallabels) moeten bij uw kind verwijderd worden
MRI-scan onder anesthesie (narcose)
Een kind dat absoluut niet kan stilliggen, krijgt een MRI-scan onder anesthesie (narcose). Bespreek dit van tevoren met uw behandelend arts. Voor anesthesie moet namelijk een andere afspraak worden gemaakt. Tijdens een MRI-onderzoek onder anesthesie kunt u niet bij uw kind in de onderzoekskamer aanwezig zijn, u kunt wel bij uw kind blijven tot hij slaapt.

MRI van de bovenbuik
Voor een MRI van de bovenbuik geldt een dieetvoorschrift: tot 4 uur vóór het onderzoek mag uw kind niets eten en drinken.
Krijgt uw kind een MRI onder anesthesie (narcose), houdt u zich dan aan de dieetvoorschriften van de dagbehandeling/anesthesie.

MRI van de dunne darm
Voor een MRI van de dunne darm krijgt u een andere folder en geldt een dieetvoorschrift.

Wat vertelt u uw kind?
Vertel uw kind zo goed mogelijk wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem te wachten staat. U kunt uw kind vertellen dat hij:

 • Misschien een prik krijgt, maar hiervoor een pleister met zalf kan krijgen waardoor hij minder van de prik voelt.
 • Hij tijdens het onderzoek op een beweegbare tafel ligt die in een soort tunnel wordt geschoven.
 • Voor een MRI van het hoofd of de halsgebied een spoel over het hoofd krijgt (soort ridderhelm).
 • Voor een MRI van de borst, buik en bekken een spoel op het lichaam krijgt (net een schild van een schildpad).
 • Hij zo stil mogelijk moet blijven liggen en als het gevraagd wordt de adem in moet houden.
 • Hij tijdens het maken van de scans een hard kloppend geluid hoort, maar tussendoor (als dat bij het onderzoek mogelijk is) naar meegebrachte muziek of verhalen kan luisteren.
 • De laborant(e) via de intercom tegen hem kan praten en tussendoor steeds vertelt hoe lang de volgende scan gaat duren.
 • De laborant(e) vóór het onderzoek vertelt hoe hij op de bel moet drukken als er iets is.
 • Dat het onderzoek geen pijn doet.
 • Het onderzoek in het ziekenhuis niet langer dan een uur duurt.
 • Hij na het onderzoek weer mee naar huis gaat, tenzij de arts anders beslist.

Wanneer contact opnemen?

Als u verhinderd bent, uw kind erg verkouden is, uitslag of koorts heeft of contact heeft gehad met andere kinderen met een kinderziekte, belt u dan ruim van tevoren (ten minste twee dagen vóór het onderzoek) met het planbureau van de polikliniek radiologie. Soms is het nodig om het onderzoek dan uit te stellen.

Wat neemt u mee?


 • Neem eventueel kleding zonder metaal mee (bijvoorbeeld een pyjama). Bij voorkeur van katoen en niet van thermo-isolerend materiaal.
 • Bij sommige onderzoeken is het mogelijk om naar muziek of een verhaaltje te luisteren. Informeer bij de laborant of dit mogelijk is bij het onderzoek van uw kind. U kunt dan eventueel de favoriete CD of playlist van uw kind meenemen.
Waardevolle bezittingen kunt u beter thuis laten.

Over het onderzoek


Half uur van tevoren aanwezig

Het onderzoek vindt plaats bij het specialisme radiologie in het Sophia Kinderziekenhuis. Wij verwachten dat u een half uur voor de afgesproken tijd aanwezig bent. Bij binnenkomst meldt u zich bij de balie van radiologie. De balie is op werkdagen geopend vanaf 8.00 uur 's morgens. Houdt u rekening met drukte in de parkeergarage en de loopafstand naar radiologie. Bent u te laat op de dag van het onderzoek, neemt u dan contact op met de MRI-kamer. Wij proberen dan een andere tijd voor u te reserveren. Is dit niet mogelijk, dan krijgt u een afspraak voor een andere dag. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Aanprikken infuus bij MRI met contrastvloeistof
Afhankelijk van de reden van het onderzoek kan het zijn dat uw kind MRI-contrastvloeistof toegediend krijgt om bepaalde weefsels beter in beeld te brengen. Uw kind krijgt dan voor het onderzoek een infuus aangeprikt. Mocht uw kind prikken heel pijnlijk vinden, dan kunt u bij de balie van de polikliniek radiologie verdovingspleisters vragen.

Verdovingspleister
Infuus voor contrasttoedining
Verdovingspleister Infuus voor contrasttoediening

Laat uw kind van tevoren nog even plassen

Omdat het onderzoek vrij lang duurt, raden wij u aan om uw kind voor het onderzoek naar het toilet te laten gaan.

Verloop van het onderzoek


Tijdens de meeste MRI onderzoeken ligt uw kind op de rug op een ‘tafel’. De artsen en laboranten kunnen uw kind zien door een raam. Tijdens het maken van de foto’s hoort uw kind kloppende of ratelende geluiden (vergelijkbaar met bijvoorbeeld een boormachine). Uw kind krijgt een koptelefoon of oordoppen om het geluid te dempen en een noodbel om contact met de laborant te maken.

De tafel schuift vervolgens in de MRI-tunnel. Uw kind moet proberen zo stil mogelijk te blijven liggen, want beweging stoort de opname. Tijdens het maken van foto’s van de buik en borstkas vragen wij uw kind om de adem in te houden om bewogen foto’s te voorkomen. Er worden achter elkaar foto’s gemaakt. Daarna krijgt uw kind eventueel MRI-contrastvloeistof via het infuus ingespoten om bepaalde weefsels beter in beeld te brengen. Wij werken snel om optimaal gebruik te maken van het contrastvloeistof.

De contrastvloeistof die gebruikt wordt bij MRI-onderzoek is zeer veilig. Uw kind merkt er dan ook weinig van. Een enkele keer kan er een bijwerking ontstaan zoals warmtebeleving, metaalsmaak of misselijkheid. Dit verdwijnt echter na een paar minuten.

Duur van het onderzoek
De meeste onderzoeken duren ongeveer een half uur tot een uur, dit hangt af van de medewerking en de conditie van uw kind.

MRI van het hoofdMRI van de buik
MRI van het hoofd MRI van de buik


Bewogen MRI van de buik MRI van de buik met stil liggen en adem inhouden
Bewogen MRI van de buikMRI van de buik met stil liggen en adem inhouden

MRI van de buik met contrast voor afbeelding bloedvatenBewogen en niet bewogen foto van het hoofd
MRI van de buik met contrast voor
afbeelding bloedvaten
Bewogen en niet-bewogen foto van het hoofd


Na het onderzoek


Als uw kind nuchter moest zijn voor het onderzoek, dan mag uw kind na het onderzoek weer eten en drinken.

De uitslag


De uitslag van het onderzoek is niet direct beschikbaar. De foto's worden later op de dag bestudeerd en vergeleken met eventuele vorige onderzoeken. Daarna maakt de radioloog een verslag voor de arts bij wie uw kind onder behandeling is. De behandelend arts bespreekt het verslag met u.

Heeft u nog vragen?


Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie gegeven door uw arts. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, belt u dan gerust met de polikliniek radiologie.

Contact


 • Polikliniek radiologie, (010) 703 61 67.
 • Planbureau polikliniek radiologie, (010) 704 02 65
 • MRI-kamer via (010) 704 20 06 (vraag naar de MRI-kamer)