Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Nazorg na het overlijden van uw kind op de spoedeisende hulp

Download PDF
Na het overlijden van uw kind begint een periode van afscheid nemen. U vindt hier informatie en adressen om u te helpen bij de keuzes die u moet maken rondom het afscheid. Een afscheid dat warmte en kracht moet geven voor de toekomst.


Aangifte bij de Burgerlijke Stand

 • Er moet aangifte gedaan worden in de gemeente waar uw kind is overleden.
 • U mag deze aangifte zelf doen, maar u kunt dit ook de uitvaartondernemer laten verzorgen. Na het overlijden vult de arts een A en B formulier in. Voor de aangifte heeft u een volledig ingevuld A formulier nodig. Op basis van dit formulier verstrekt de gemeente een formulier ‘Verlof tot begraven of cremeren’. Het B formulier is bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • U kunt uw kind laten bijschrijven in uw familieboekje/trouwboekje.
 • U kunt tegen vergoeding een uittreksel uit het overlijdensregister aanvragen.
 • Wees voorbereid op eventuele post van (overheids)instanties die nog voor uw kind kan komen. Dit is helaas niet altijd te voorkomen.

Het opbaren van uw kind

 • U mag uw kind thuis opbaren. Er zijn diverse koelmogelijkheden waardoor dit mogelijk is.
 • Als u dat wenst, kan uw kind in eigen wiegje of bed worden opgebaard.
 • De opbaring kan uiteraard ook in de mand of kist waarin uw kind begraven of gecremeerd wordt.
 • Wanneer u uw kind niet thuis wilt of kunt opbaren, kunt u samen met de uitvaartondernemer een uitvaartcentrum kiezen.
 • Sommige uitvaartcentra beschikken over een familiekamer (waarvan u de sleutel krijgt) met de mogelijkheid om op elk moment naar uw kind toe te gaan.

Het regelen van de begrafenis of crematie

 • U kunt de tijd en ruimte nemen om weloverwogen keuzes te maken over de invulling van het afscheid van uw kind. Het enige dat u op de eerste dag moet besluiten is begraven of cremeren. Alle andere beslissingen kunt u gedurende de week nemen.
 • Het is een wettelijke bepaling dat verzekeringsmaatschappijen een geldbedrag uitkeren ongeacht welke uitvaartonderneming u kiest. U bent dus niet gebonden aan de uitvaartondernemer die gekoppeld is aan uw uitvaartverzekering. U heeft een keuzevrijheid. Er is echter een grote verscheidenheid in uitvaartondernemers, verzekeringen en clausules met betrekking tot het verzekerde bedrag. Het is daarom zeer raadzaam om vooraf uw wensen en de polisvoorwaarden met de uitvaartondernemer van uw keuze te bespreken.
 • Desgewenst kunt u een informatief gesprek met meerdere uitvaartondernemers aangaan.
 • Er zijn in Nederland uitvaartondernemingen die gespecialiseerd zijn in uitvaarten van kinderen/jongeren.
 • Het is belangrijk om broertjes, zusjes, grootouders, vriendjes en de school bij het afscheid te betrekken. Iedereen die dichtbij staat, speelt een rol in het afscheid.
 • In plaats van een condoleanceregister kunt u ook kiezen voor een speciaal door u gekozen boek met ruimte voor persoonlijke woorden, kindertekeningen etc.
 • Een afscheid kan op verschillende manieren ingevuld worden met bijvoorbeeld gedichten, gebeden, een fotoserie, muziek of rituelen die betrekking hebben op uw kind.
 • Het kan waardevol zijn om foto’s en/of een video van het afscheid te laten maken.

Nagesprek

Twee tot 6 weken na het overlijden van uw kind neemt een verpleegkundige van de spoedeisende hulp contact op voor het maken van een afspraak voor een nagesprek als dit gewenst is. Dit kan een gesprek zijn met de arts en verpleegkundige die bij het overlijden aanwezig waren, maar ook een gezamenlijk gesprek met de behandelend specialist(en). Mocht u eerder (of later) vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de spoedeisende hulp.

Herdenkingsbijeenkomst

In het Erasmus MC Sophia is 2 keer per jaar een herdenkingsbijeenkomst. We staan dan stil bij de kinderen die in de voorgaande periode zijn overleden.

Deze herdenkingsbijeenkomsten zijn in het voor- en najaar en worden georganiseerd voor ouders, broertjes en/of zusjes, verdere familie, vrienden en medewerkers van het ziekenhuis. Tijdens de bijeenkomst staat het noemen van de namen van de kinderen centraal.

Ongeveer 2 maanden voor de bijeenkomst sturen wij de uitnodigingen. Bij de uitnodigingen zijn kaartjes toegevoegd waarop u de
naam van uw kind kunt schrijven met een persoonlijk woord. Ook wanneer u niet bij de bijeenkomst zult zijn, kunt u het kaartje opsturen.

De kaartjes komen bij elkaar in een herinneringsboek dat wij in het stiltecentrum bewaren.

Worldwide Candle Lighting

Elke 2e zondag in december is de jaarlijkse herdenking van alle overleden kinderen. Op deze dag wordt er wereldwijd om 19.00 uur een kaars aangestoken ter nagedachtenis aan een overleden kind. www.compassionatefriends.org, www.wereldlichtjesdag.nl.

Nuttige adressen

 • Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie
  De SCU heeft tot doel alle informatie rondom overlijden, uitvaart en nazorg te bundelen en breed beschikbaar te stellen.
  Uitvaart Informatie Hulplijn: 0800 44 44 000 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar). E-mail: info@uitvaartinformatiehulplijn.nl.
 • Stichting Achter de Regenboog
  Voor ondersteuning van kinderen/jongeren die van dichtbij te maken hebben met het overlijden van een dierbare. Informatie & Advieslijn: 0900 233 41 41 (ma t/m vrij 9.00 - 11.00 uur). E-mail: hulpvraag@achterderegenboog.nl.
 • Stichting Make a Memory
  De stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien jaar.
  Telefoon: 06 533 992 44 (voor het aanvragen van een fotograaf 24 uur/dag). E-mail: info@makeamemory.nl.
 • Stichting in de Wolken
  In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander en is gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.
  Telefoon: 040 226 04 50 (ma t/m vrij 9.00 - 12.00 uur). E-mail: info@in-de-wolken.nl.
 • Stichting Lieve Engeltjes
  Lieve Engeltjes is een contactgroep voor mensen die te maken hebben met het verlies van een kind.
  Telefoon: 06 103 865 04. E-mail: info@lieve-engeltjes.nl.
 • LSR, Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding
  Bij LSR kunt u terecht als u informatie zoekt over verlies en rouw of als u op zoek bent naar rouwbegeleiding.
  Telefoon: 033 461 68 86. E-mail: info@landelijksteunpuntrouw.nl.
 • Vereniging Ouders van een Overleden Kind
  De Vereniging Ouders van een Overleden Kind is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind die begrip en medeleven wil bieden aan lotgenoten.
  E-mail: info@oudersoverledenkind.nl.
 • Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
  De VOKK steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen, tijdens behandeling, genezen zijn en verdriet en rouw.
  Telefoon: 030 242 29 44. E-mail: bureau@vokk.nl.
 • Stichting Still
  Deze stichting biedt kosteloos fotoreportages aan families van ernstig zieke kinderen. Daarnaast verzorgt de stichting de fotografie van zieke, stervende of overleden baby’s vanaf het tweede trimester van de zwangerschap. Telefoon: 06 333 696 97.

Boeken over rouw

Op www.in-de-wolken.nl vindt u een overzicht van boeken en andere materialen voor zowel kinderen als volwassenen over rouw en verlies.

Contact

 • Spoedeisende hulp, (010) 703 42 22
 • Contactpersoon herdenkingsbijeenkomst: geestelijk verzorger mevrouw J.L. Falkenburg (010) 703 62 77

Tot slot

Wij wensen u veel sterkte toe,
Personeel spoedeisende hulp