Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Nierbiopsie

Download PDF
Bij een nierbiopsie verwijderen we een stukje nierweefsel voor onderzoek om de diagnose te stellen van een nierziekte.

Voorbereiding


Poliklinische afspraak
Tijdens het spreekuur op de polikliniek is met u besproken wat de reden is van dit onderzoek bij uw kind. Dit is ook vastgelegd in het dossier van uw kind. Wanneer u om bepaalde redenen wilt dat er wordt afgeweken van dit eerder genomen besluit, maakt u dan een afspraak voor het (telefonisch) spreekuur. Na overleg kan de arts eventuele veranderingen in het dossier vastleggen.

Voorbereiden op de opname
Voor dit onderzoek van de nieren wordt uw kind meestal 3 dagen opgenomen. Zodra de datum van de opname bekend is, bellen wij u voor het maken van een afspraak. Op onze website kunt u zich stap voor stap voorbereiden op de opname.

Wat vertelt u uw kind?
Vertel uw kind zo goed mogelijk wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem te wachten staat. U kunt uw kind vertellen dat:

  • Hij naar het ziekenhuis gaat voor een nieronderzoek.
  • U zo veel mogelijk bij hem blijft.
  • Bij anesthesie: de dokter ervoor zorgt dat hij gaat slapen voor het onderzoek. Dit is geen gewone slaap, maar een speciale slaap waardoor hij er niets van voelt.
  • Bij plaatselijke verdoving: dat hij heel slaperig wordt gemaakt en wordt verdoofd. Hierdoor voelt hij geen pijn en merkt hij weinig van het onderzoek.
  • Hij op de dag van het onderzoek niets mag eten of drinken en na het onderzoek 4 uur op de rug moet blijven liggen.
  • Hij de volgende dag naar huis mag als de dokters het goed vinden.
Anesthesie of plaatselijke verdoving
Bij jonge kinderen vindt de nierbiopsie plaats onder anesthesie (narcose). Oudere kinderen krijgen over het algemeen een plaatselijke verdoving. Van de arts hoort u van tevoren wat voor uw kind van toepassing is.

De dag van opname


Een gastvrouw/-heer brengt u naar de kliniek, waar een verpleegkundige u ontvangt. De dag van opname is bedoeld als voorbereiding op de ingreep. De dienstdoend arts onderzoekt uw kind en geeft uitleg over de nierbiopsie. Dezelfde dag of de volgende ochtend neemt hij via een infuusnaald bloed af. Het infuusnaaldje blijft daarna zitten. De verpleegkundige bereidt uw kind voor.

Over de ingreep


Verloop van de ingreep


Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een opgerolde molton op zijn buik. Wij ontbloten zijn rug, ontsmetten de huid en dekken de rug met steriele doeken af. Via een echo (onderzoek met behulp van geluidsgolven) bekijken we de nieren en kiezen aan de hand daarvan de precieze plaats van de biopsie. Via een klein sneetje wordt onder geleide van de echo de biopsie gedaan. De arts kan dus precies zien wat hij doet. Wij nemen altijd 2 en soms 3 stukjes nierweefsel (biopten) af. Na de biopsie drukken wij het wondje goed af en plakken deze met een pleister af.

De ingreep onder anesthesie
U gaat met uw kind naar de voorbereidingskamer voor de anesthesie, waar de anesthesioloog uw kind onder anesthesie brengt. Wanneer u van tevoren toestemming heeft gekregen, kunt u mee tot uw kind slaapt. De ingreep duurt ongeveer een uur. U kunt wachten in de ouderkamer in de kliniek. Na afloop van de ingreep brengt een gastvrouw/-heer u naar uw kind in de uitslaapkamer. Ongeveer een half uur later mag uw kind weer naar de kliniek.

De ingreep onder plaatselijke verdoving
Uw kind krijgt een uur voor de ingreep een verdovende zalf aangebracht op de plaats van de biopsie. Dit is links en/of rechts van de wervelkolom ter hoogte van de nieren (onder aan de rug). Ongeveer 15 tot 30 minuten voor de ingreep krijgt uw kind medicijnen waardoor hij slaperig wordt en de biopsie niet bewust meemaakt. Bovendien werken deze medicijnen pijnstillend. Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar de röntgen voor een echo. Eén ouder mag bij uw kind blijven. Hierna krijgt uw kind de plaatselijke verdoving per injectie in de rug en volgt de nierbiopsie. Na de ingreep gaat uw kind weer terug naar de kliniek.

Na de ingreep


Nazorg en controles
Wanneer uw kind terug is in de kliniek, moet hij 4 uur op zijn rug in bed blijven liggen om nabloeding te voorkomen. De verpleegkundige meet regelmatig de bloeddruk en controleert of de wond nabloedt.

Eten en drinken
Uw kind mag niet eten en drinken tot minimaal 4 uur na het onderzoek, zodat uw kind direct geopereerd kan worden mocht er een nabloeding ontstaan.

Plassen
Na een nierbiopsie zit er vrijwel altijd bloed in de urine, dit verdwijnt binnen één tot enkele dagen. Tot 24 uur na de ingreep plast uw kind in een po of plasfles, zodat de verpleegkundige de hoeveelheid kan meten en kan controleren of er veel bloed in de urine zit.

Vingerprik
Vier uur na de ingreep krijgt uw kind een vingerprik voor bloedonderzoek.

Naar huis


De dag na de biopsie krijgt uw kind een echo van de nier(en) om te controleren of er geen inwendige nabloeding is ontstaan. Wanneer alles in orde is, mag uw kind hierna mee naar huis.

Leefregels
De week na de biopsie mag uw kind niet sporten.

Bijwerkingen en complicaties


In de dagen na de biopsie kan uw kind pijn hebben in de flank en/of rug. U kunt uw kind paracetamol geven volgens het recept dat u bij ontslag meekrijgt.

De uitslag


Ongeveer 2 weken na de ingreep is de uitslag bekend. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor het spreekuur van de behandelend arts voor het bespreken van de uitslag.

Tot slot


Wanneer een kind een tijdje in het ziekenhuis moet doorbrengen is dat een spannende en meestal nieuwe ervaring. Hiermee houden wij zo veel mogelijk rekening. We doen ons best uw kind op zijn gemak te stellen en het verblijf in Erasmus MC Sophia zo kort en aangenaam mogelijk te maken. Wanneer u nog vragen heeft over de opname of het onderzoek, aarzelt u dan niet deze aan ons voor te leggen.

Contact


Secretariaat nefrologie (010) 703 65 35 (maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur).
Tot slot


Wanneer een kind een tijdje in het ziekenhuis moet doorbrengen is dat een spannende en meestal nieuwe ervaring. Hiermee houden wij zo veel mogelijk rekening. We doen ons best uw kind op zijn gemak te stellen en het verblijf in Erasmus MC Sophia zo kort en aangenaam mogelijk te maken. Wanneer u nog vragen heeft over de opname of het onderzoek, aarzelt u dan niet deze aan ons voor te leggen.

Contact


Secretariaat nefrologie (010) 703 65 35 (maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur).