Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Oorcorrectie

bij afstaande oren

Bij afstaande oren is de stand van het oorkraakbeen afwijkend. Afstaande oren komen regelmatig voor en kunnen we meestal goed corrigeren tijdens een operatie.

Download PDF

Voorbereiding


Anesthesie
De operatie vindt meestal plaats onder anesthesie (narcose). Zodra de operatiedatum bekend is, krijgt u hiervan bericht. Bent u nog niet op het anesthesiespreekuur geweest, dan krijgt u hiervoor een afspraak. Meer informatie leest u onder ‘Anesthesie en de begeleiding van uw kind’ op www.erasmusmc/patientenfolders.

Dagbehandeling
De operatie vindt plaats in dagbehandeling. Uw kind kan dus dezelfde dag weer naar huis. Meer informatie over een dagbehandeling leest u op www.erasmusmc.nl.

Wat vertelt u uw kind?

Het is belangrijk dat u uw kind zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem te wachten staat. U kunt uw kind vertellen dat hij:
  • voor 1 dag naar het ziekenhuis moet, maar dat u erbij blijft om voor hem te zorgen
  • niets merkt van de operatie, omdat de dokter hem in een speciale slaap maakt
  • van tevoren niets mag eten en drinken
  • zich na de operatie misschien een beetje misselijk voelt
  • een paar uur na de operatie weer mag drinken
  • een verband om zijn oren heeft na de operatie en dat dit ongeveer 5 dagen blijft zitten
  • na de operatie weer mee naar huis mag als de dokter het goed vindt
Foto’s voor vergoeding oorcorrectie
Vergoeding van een oorcorrectie moeten wij aanvragen bij de ziektekostenverzekeraar. Om controle door de verzekeraar achteraf mogelijk te maken is het noodzakelijk om voorafgaand aan de operatie foto’s te laten maken van de oren. Onze medisch fotograaf maakt deze foto’s en plaatst ze in het elektronisch dossier van uw kind.

Extra begeleider
Wij raden u aan om uw kind na de operatie met een taxi of eigen vervoer (auto) mee naar huis te nemen. Komt u met eigen vervoer, neemt u naast de bestuurder dan iemand mee om uw kind te begeleiden.

Over de operatie

Wij meten de temperatuur van uw kind en hij krijgt een pyjama van het ziekenhuis aan een naambandje om zijn pols. Daarna brengen wij u en uw kind naar de voorbereidingskamer voor anesthesie. U mag mee tot uw kind slaapt, daarna neemt u plaats in de ouderkamer van de dagbehandeling. U kunt hier een kopje koffie drinken terwijl u op uw kind wacht.

Tijdens de operatie maakt de chirurg een snede in de huid aan de achterzijde van de oorschelp. De chirurg verbetert de contour van het kraakbenig oorskelet en verwijdert huid achter het oor. Hierdoor komen de oren dichter bij het hoofd te staan.

Na de operatie

Na de ingreep brengt een gastvrouw/-heer u naar de uitslaapkamer. De oren van uw kind zijn verbonden met een verband in de vorm van een tulband om het hoofd. Dit verband blijft ongeveer 5 dagen zitten en mag niet te veel schuiven. Na ongeveer een half uur gaat uw kind terug naar de dagbehandeling.

Pijnmedicatie
Elke operatie is vervelend en meestal pijnlijk achteraf. Van een oorcorrectie kan uw kind zich akelig voelen. Van de anesthesie kan uw kind zich nog enige uren misselijk voelen. Het is geen bezwaar om hiertegen pijnstillers te nemen. De verpleegkundige kan u hierover meer vertellen.

Eten en drinken
Uw kind mag na toestemming van de verpleegkundige, weer iets drinken. Meestal is dat 2 uur na de ingreep.

Naar huis
Na toestemming van de anesthesioloog en de plastisch chirurg mag uw kind weer mee naar huis.

Leefregels
  • Als het verband is verwijderd, mag uw kind weer douchen en de haren wassen.
  • Let u er wel op dat uw kind voorzichtig is met de oren. De eerste weken na de operatie blijven de oren kwetsbaar.
  • 4 weken na de operatie mag uw kind weer sporten, bij contactsporten geldt een termijn van 6 weken.
De oren blijven nog wel enige tijd gevoelig, bijvoorbeeld wanneer het koud is.

Bijwerkingen en complicaties

Net als bij elke andere operatie is er kans op complicaties, zoals een bloeding, een infectie of een verstoorde wondgenezing. Soms ontstaat er zonder aanwijsbare oorzaak overtollig littekenweefsel achter het oor, dat eruitziet als een zwelling. Dit ontstaat meestal pas een aantal maanden na de operatie. Sommige kinderen hebben hiervoor een erfelijke aanleg. Behandeling van dit overtollig litteken met corticosteroïden injecties kan enige verbetering geven.

Het resultaat

Wij behandelen uw kind naar beste kunnen. Helaas kunnen we geen garantie geven op het resultaat en het verloop van de operatie. Het resultaat van de correctie hangt samen met het herstel en de behandeling van de oren na de operatie. Het is van belang dat u een reëel beeld heeft van de operatie en de gevolgen ervan. De correctie van de stand van de oren is blijvend en achter de oren komt een litteken. U kunt van de operatie een duidelijke verbetering van de stand van de oren verwachten, maar perfectie en volledige symmetrie is bijna niet mogelijk.

Contact


Plastische chirurgie (010) 703 67 69 (bereikbaar tussen 10.00 en 11.00 uur).