Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

PEP-medicatie

Voor kinderen en adolescenten

Je bent op de spoedeisende hulp (SEH) van het Erasmus MC gekomen, omdat je iets vervelends hebt meegemaakt. Je hebt onvrijwillig seksueel contact gehad. Als er geen condoom is gebruikt, loop je risico op het krijgen van ziektes. Die ziektes kunnen ontstaan door verschillende virussen, zoals hepatitis B, hiv en SOA’s. Om te voorkomen dat je een hiv infectie krijgt, geven we je medicijnen.

Download PDF


Over de medicatie


Hiv is een virus dat op de lange duur het afweersysteem kan aantasten. Hierdoor is iemand vatbaar voor allerlei infecties. Om te voorkomen dat je een hiv infectie krijgt, geven we je medicijnen. We noemen dat ook wel PEP (Post Expositie Profylaxe). PEP zijn hiv remmers die mensen slikken om een hiv-infectie te voorkomen.

Je gaat de volgende medicijnen gebruiken:
 • Tivicay* 1x dgs 50mg=
1 tablet per dag
 • Truvada 1x dgs 200/245mg=
1 tablet per dag
 • Kaletra 1x dgs / 2x dgs .....mg=
.....ml of ..... tablet(ten) per dag
 • Retrovir 2x dgs .....mg=
.....ml of ..... tablet(ten) per dag
 • Epivir 1x dgs / 2x dgs .....mg=
.....ml of .....tablet(ten) per dag


Je moet deze medicijnen 4 weken lang gebruiken. In jouw geval betekent dat t/m ……/.…../…….

*Als je maagzuurremmers of multivitaminen slikt moet er 4 uur tussen de inname van deze pillen en Tivicay zitten.

Verloop van de behandeling


Het is enorm belangrijk dat de medicijnen iedere dag op dezelfde tijd worden ingenomen. Kies een tijd die voor jou het beste uitkomt. Je moet de medicijnen rond een maaltijd innemen.

We hebben afgesproken dat jij je medicijnen gaat slikken om ……….. uur.

Je krijgt voor 5 dagen medicijnen mee. Voor de rest van de medicijnen krijg je een recept mee. Dit recept moet je zo snel mogelijk inleveren bij de poliklinische apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. Als je de medicijnen niet meteen kunt meenemen (in de avond of in het weekend), dan kan je de medicijnen later ophalen of thuis laten bezorgen door de apotheek.

Thuiszorg

Het is belangrijk dat je de medicijnen 4 weken lang blijft slikken. Sommige kinderen en jongeren vinden dat best lastig. Als het nodig is kun je hulp vragen aan de thuiszorg. Er kan dan een (kinder)verpleegkundige op een afgesproken tijd langskomen om je te helpen bij het slikken van de medicijnen. Als je hiervan gebruik wilt maken kun je dat aan ons doorgeven. We zullen dan regelen dat er thuiszorg wordt aangevraagd.

Telefonisch contact

Een paar dagen nadat je op de spoedeisende hulp (SEH) van het Erasmus MC bent geweest, belt de verpleegkundige jou of een van je ouders/verzorgers op. We vragen dan hoe het met je gaat en of het lukt om de medicijnen op tijd in te nemen.

Andere afspraken

Er moeten nog een aantal andere afspraken gemaakt worden:
 • De 2e en 3e hepatitis B vaccinatie.
 • Voor de controles van bijwerkingen.
 • Voor hiv, hbv en soa onderzoeken.
De afspraken vinden plaats tijdens het Goofy-spreekuur. Je krijgt begeleiding van een maatschappelijk werker. Je krijgt een uitnodiging toegestuurd voor het Goofy-spreekuur.

Bijwerkingen en complicaties

De bijwerkingen verschillen per medicijn (zie bijsluiter) en ook per patiënt. Sommige kinderen hebben last van misselijkheid, diarree, braken of buikpijn. Anderen hebben nergens last van. Heb je last van bijwerkingen? Bel ons dan even. Samen kunnen we kijken of we wat aan je klachten kunnen doen.

Stop in ieder geval nooit zomaar met het innemen van de medicijnen!

Wat te doen als je moet braken/overgeven?


Als je de medicatie hebt genomen op een lege maag (je hebt niet gegeten of gedronken (behalve water) voor tenminste 3 uur voor en 1 uur na de inname van de medicatie):

 • Braken binnen 1 uur nadat je de medicatie hebt genomen: neem de medicatie nog een keer.
 • Braken langer dan 1 uur na het innemen van de medicatie: je hoeft de medicatie niet meer in te nemen.
 • Je ziet zichtbare resten van de medicatie in het braaksel: altijd de medicatie opnieuw innemen.
Als je de medicatie hebt genomen met voedsel in de maag (je hebt gegeten of gedronken (iets anders dan water) 3 uur voor of 1 uur na de inname van de medicatie):
 • Braken binnen 3 uur nadat je de medicatie hebt genomen: neem de medicatie nog een keer.
 • Braken langer dan 3 uur na het innemen van de medicatie: je hoeft de medicatie niet meer in te nemen.
 • Je ziet zichtbare resten van de medicatie in het braaksel: altijd de medicatie opnieuw innemen.

Vragen?


Als jij of je ouder(s)/ verzorger(s) vragen hebben, kun je ons bellen.

Bij de hiv-verpleegkundige kan je terecht voor vragen over:
 • medicatie
 • inschakelen van thuiszorg
 • overige vragen
De hiv-verpleegkundige is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 tot 17:00. Het beste is zij te bereiken via de email: kinderinfectieziekten@erasmusmc.nl. Haar telefoonnummer is 06-518 25 701.

Voor dringende medische vragen buiten kantooruren (09:00-17:00) kan je bellen naar het algemeen nummer van het Erasmus MC en vragen naar de dienstdoende kinderarts: 010-704 0 704

Bij de maatschappelijk werker van het Goofy-spreekuur kan je terecht voor vragen over:
 • controles
 • vaccinaties
 • begeleiding
De maatschappelijk werker van het Goofy-spreekuur is te bereiken via de Backoffice van de polikliniek: 010-703 6 146

Onze poliklinische apotheek is de bereiken op: 010-703 0 424

Verklarende woordenlijst

PEP – Post Expositie Profylaxe. hiv remmers die mensen een maand moeten slikken om eventuele hiv-infectie te voorkomen.

Hiv – Humaan immuundeficiency virus. Een menselijk virus dat oa. seksueel overdraagbaar is. Het virus tast op de lange duur het afweersysteem aan, waardoor iemand vatbaar is voor allerlei infecties.

HBV – Hepatitis B Virus: Een virus dat oa. seksueel overdraagbaar is. Dit virus kan een leverontsteking veroorzaken.

SOA – Seksueel Overdraagbare Aandoening. Vroeger ook wel geslachtsziektes genoemd.


De folder is online te vinden via: http://patientenfolders.erasmusmc.nl